Ит Проекти

Сосиете Женерал Експресбанк интегрира пилотно Evrotrust

Computer World

Сосиете Женерал Експресбанк е част от едноименната група, в която влизат още "Sogelease България", "Сосиете Женерал Факторинг", Регионален фонд за градско развитие – фонд мениджър по програма JESSICA на ЕФРР, животозастрахователната компания "Sogelife България" и компанията за оперативен лизинг и пълно сервизно обслужване "АЛД Аутомотив". Групата е сред седемте най-големи финансови институции в България, като разполага с над 140 офиса в цялата страна и повече от 500 000 клиенти. Освен върху предлагането на достъпни и гъвкави услуги СЖЕБ отчетливо се фокусира и върху интеграцията на иновативни решения.

Основни бизнес предизвикателства

В СЖЕБ стигат до решението да стартират пилотен проект за интеграция на Evrotrust в отговор на желанието на техните клиенти за по-гъвкави начини на комуникация с банката. Според Татяна Иванова, директор “Маркетинг и дигитално банкиране” в СЖЕБ, нуждата от физическо присъствие в офис при подписване на договори и друга документация затруднява голяма част от клиентите, което налага въвеждането на иновацията. Друга причина е желанието на СЖЕБ да автоматизира в най-голяма степен процеса по предлагане и усвояване на услугите си, като по този начин сведе до минимум използването на хартиени носители.

Визитка на ИТ проекта

Име на проекта: Интеграция на мобилно приложение за биометрична идентификация и дистанционно генериране на електронен подпис “Evrotrust”

Възложител: Societe Generale Експресбанк (SGE)

Изпълнители: „Evrotrust“/SGE

Категория: Финансов сектор

ИТ решение

Evrotrust е мобилно приложение за биометрична идентификация и дистанционно генериране на квалифициран електронен подпис. Решението е създадено от едноименната българска финтех компания, която има статут на доставчик на удостоверителни услуги, издаден на база на разрешение на Комисията за регулиране на съобщенията, и премината сертификация във Франция. Evrotrust обхваща целия процес по сигурна дистанционна идентификация и генериране на електронен подпис от разстояние, който се извършва в няколко основни стъпки.

Първата стъпка е снимка на личната карта на заинтересованото лице, която в реално време се изпраща до МВР за сверяване на данните с информационния масив на ведомството, откъдето потвърждават легитимността на документа. От МВР също така изпращат и снимката на въпросното лице, с която то се идентифицира в базата данни, което дава възможност да се направи втора проверка – на самоличността. Така, преди да се генерира електронният подпис, се проверяват и самоличността, и идентичността на клиента.

Вторият етап на идентификацията изисква клиентът да изпълни определени команди пред камерата на своето устройството, които гарантират, че това не е робот или запис. Приложението извършва и лицева биометрия, която, докато човекът е пред камерата, сравнява чертите му с тези от снимката, изпратена от МВР. По този начин се удостоверява, от една страна, че документът за самоличност е автентичен и валиден, а от друга, че той принадлежи именно на този човек.

На базата на тези стъпки се генерира сертификат, с който клиентът, отново от разстояние, полага електронния си подпис върху сключения договор. След като се регистрира в приложението, банката намира неговия профил през отделен административен портал и изпраща нужните документи, които той вижда в своята секция, подписва ги със сертификата си и ги връща.

Подписването на документи, изпратени от банката, е напълно безплатно за клиентите.

Evrotrust е отворена система, чиято цел е да привлече партньори от различни сектори в услуга на крайните потребители, които чрез платформата получават мобилен достъп до различни услуги, изискващи документна идентификация и подпис, без да се налага да посещават фирмени офиси или държавни институции. В пилотния си проект СЖЕБ предлага през платформата два свои основни продукта – потребителски кредит “Експресо” с предварително одобрен лимит и овърдрафт.

Eфект от ИТ решението

Положителните ефекти от интегрирането на Evrotrust са в два основни аспекта – вътрешноорганизационен и свързан с потребителския опит. Във вътрешноорганизационен план ефектите са свързани с допълнителна мотивация от страна на екипите, които виждат ново предизвикателство в дигиталната трансформация на услугата по предлагане на продуктите на банката. Освен това Evrotrust до голяма степен оптимизира работата в СЖЕБ, премахвайки хартиените носители в целия документооборот.

С интегрирането на решението се автоматизира целият процес - от генерирането на договора до архивирането му.

Същевременно предложената от СЖЕБ опция за дистанционно подписване на договори се радва на изключителен потребителски интерес.

Към момента в процеса са включени само лица, които вече са клиенти на банката и разполагаме с техните данни. На този етап проактивната страна сме ние. Свързваме се с подбрани клиенти през нашия колцентър, представяме им адаптирана към техните нужди оферта и ако те проявят интерес, им предлагаме подписването на договора и допълнителните документи да бъде извършено дистанционно”, обяснява Татяна Иванова и добавя, че от началото на пилотния проект, който трябва да продължи до средата на месец декември, новата услуга се радва на значителен интерес.

Потенциал за развитие

Тъй като Evrotrust е абсолютно нов продукт, към момента СЖЕБ интегрира приложението под формата на пилотен проект, насочен към натрупването на потребителски опит в реална среда – предлага се на реални, предварително таргетирани като дигитално ориентирани клиенти, за реални сделки.

Финансовата институция си е поставили като основна цел през следващата година да предложи на клиентите си широка палитра от продукти и услуги в своите онлайн канали.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X