Ит Проекти

Телеком операторът Novatel разполага с нови облачни ERP и CRM системи

Владимир Владков

Мащабен проект за внедряване на бизнес софтуер е реализиран в телекомуникационния оператор „Новател“, българското поделение на германската група Deutsche Telekom. Проектът е изпълнен от Тим ВИЖЪН България“ и PIAS Business Solutions, които са внедрили взаимно свързани „облачни“ системи ERP и CRM.

Операторът, който увеличава обхвата на своите дейности именно в посока облачни и управляеми услуги, е решил да се избере продуктовата фамилия Microsoft Dynamics. ERP системата Microsoft Dynamics NAV е внедрена от българската консултантската компания „Тим ВИЖЪН“, а PIAS Business Solutions са отговаряли за внедряването на вертикалното решение Corefin Telecom & Data Center Management, което е базирано на Microsoft Dynamics CRM. Цялостното решение осигуряват идеалния баланс между софтуер за управление от световно ниво и достъпността на „облачната“ архитектура, твърдят от компанията.

„Колкото повече се разрастваше бизнесът, толкова по-остро се усещаше нуждата от система, която да ни помогне да организираме дейността си. Беше ни необходимо единно решение, чрез което във всеки момент да разполагаме с прецизна информация относно състоянието на компанията и което да ни помогне да оптимизираме характерните за фирмата бизнес процеси – финанси и отчетност на корпоративно ниво, бюджетиране, управление на парични потоци, управление на взаимоотношенията между нас нашите клиенти и доставчици“, обяснява споделя Димитър Глушков, оперативен и финансов директор на „Новател“ ЕООД.

Според него, „облакът“ е бил логичният избор не само заради предоставяните от оператора облачни услуги, а и от гледна точка на многобройните предимства на подобно внедряване. „Това решение ни спестява редица разходи, които бихме направили при стандартно внедряване. Нещо повече, SaaS моделът ни помага да оптимизираме месечните си разходи на база обема на дейността си и не ограничава нашия растеж. Точно обратното – благодарение на гъвкавостта на облачните решения сме сигурни, че в момента, в който ни е необходимо да разширим възможностите на софтуерните си решения с допълнителни модули, ще можем да направим това без проблем“, допълва Глушков.

„Новател“ е част от групата на Deutsche Telekom и по тази причина е обвързана със строги правила за отчетност, включително изпращане на периодични справки и отчети. „След въвеждането на Microsoft Dynamics NAV това престана да бъде трудоемка задача, тъй като цялата нужна информация е достъпна на едно място в нашето ERP решение, а специалистите от Тим ВИЖЪН България ни предоставиха възможност лесно да я извеждаме във вид, подходящ за подаване директно към ERP решението на компанията майка“, обяснява още Димитър Глушков.

Според него, внедрените от двете компании интегрирани ERP и CRM решения са помогнали за създаването на по-ефективното организиране не само на вътрешните процеси в компанията, но и по отношение на клиентите на оператора. „Вече имаме възможност да обхванем в един процес всички дейности, свързани с даден клиент – от първия контакт до предоставянето на услугите и фактурирането“, заявява оперативният и финансов директор на „Новател“ ЕООД.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X