Ит Проекти

Повече ефективност в склада чрез облачни услуги

Computer World

1,37 млрд. долара е бил сумарният оборот на пазара на системи за управление на складове (Warehouse Management System, WMS) през 2016 г., съобщават от анализаторската компания Zion Market Research. През 2022 г. се очаква общите приходи в сегмента да достигнат 3,04 млрд. долара, като в периода 2017 - 2022 г. средният годишен ръст ще е малко над 14 на сто.

Увеличаващата се информираност по отношение на уеб базираните системи е сред основните фактори за ръст на пазара, отчитат още от Zion Market Research. WMS позволяват на компаниите на спестяват от разходи за човешка сила, тъй като тези решения могат да вършат много неща едновременно.

Въпреки това доминацията на ERP доставчиците и скъпото внедряване на специализирани решения задържат разрастването на този пазар. Трудностите, свързани с имплементацията и разпространението на такъв софтуер, липсата на информираност за модерните решения за управление на складове, за транспортните системи (и тяхното управление), както и някои други фактори водят до различни рискове, например монополизиране на ресурсите. Допълнително в много организации, разчитащи на традиционните хартиени документи, се препятства постигането на обещаваните ефекти и ръстове. Все пак от Zion Market Research считат, че развитието на технологиите ще смекчи ефекта на основните препятствия през следващите няколко години.

Облачни услуги

В момента бизнеси от всякакви размери поверяват все повече свои бизнес системи на облачни доставчици. Чрез техните услуги информацията може да бъде доставяна до всякакви устройства независимо от размера на техния екран, операционната система, локацията и т.н. Според аналитичната компания Gartner засега облачните WMS решения могат да бъдат разделени на две групи. Първата представлява софтуер като услуга (SaaS), при който едно стандартизирано приложение се използва от множество клиенти и, а втората – хоствани в облака системи, обслужващи нуждите на конкретна компания. Очевидно е, че първият вариант би бил по-евтин от втория и вероятно това е основната причина анализаторите да не отчитат превес в някоя от двете посоки.

Междувременно сред причините за по-бавното преориентиране на WMS в посока облачен достъп са притесненията на клиентите, свързани производителността. Решенията за складове за разлика от останалите продукти, насочени към веригите на доставки, са в уникална позиция, свързвайки реалния с „виртуалния“ свят.

Компаниите все повече се интересуват от такива услуги по няколко основни причини. На първо място е подобрената свързаност, като често публичният интернет се оказва дори по-бърз от мрежите, собственост на организациите. Освен това в момента много WMS функционалности са толкова добре развити, че предлагат на практика същото, както и техните локално инсталирани събратя. Това дава на бизнесите гъвкавост.

Не на последно място, ако решението за управление на склада е изградено върху принципите на архитектурата, ориентирана към услуги (SOA), което най-общо означава, че то изградено от голям брой „компоненти“, предлагащи специфични WMS функции, то предлага възможности за оптимизиране на производителността, когато това е необходимо.

Следва: Още тенденции за 2017 г.


Например компонентите, управляващи складовите транспортни системи или радиочестотни системи, могат да бъдат хоствани на различни нива из мрежата. Те могат да бъдат разположени в облака, но ако производителността е особено важна или ако е налице изискване даденият компонент да е близо до оборудването, са възможни сценарии като частично локализиране.

Според специалистите, имайки предвид предимствата на облачния модел (по-бързо внедряване, повече гъвкавост и т.н.), е въпрос само на време на преодоляване на някои реални и въображаеми проблеми, преди той да стане масов за по-голямата част от организациите.

Още тенденции за 2017 г.

Системите за управление на складове намаляват времето за доставка, както и възможните грешки при заявките на продукти. Компаниите гледат на тези решения като на инструменти за увеличаване на ефективността и продуктивността, което в крайна сметка се отразява на взаимоотношенията с клиентите. Ето кои са основните тенденции в тази сфера през настоящата година:

  • „Интернет на нещата“ за умно управление на наличностите. Веригите за доставки от доста време се считат за един от първите кандидати за внедряване на IoT решения. Благодарение на тях операторите на складови стопанства ще са информирани в реално време за това с какво разполагат не само в конкретния обект, но и в дадения регион, без да са необходими каквито и да било допълнителни действия. Обвързването на цялата верига с подобна система - от производството, през доставката, до точката на продажба, ще предостави на компаниите много по-детайлен поглед върху техния бизнес. Умни етикети и чипове, вградени в стелажите, ще са сред основните тенденции в сферата през идните години.

  • Масово навлизане на RFID. Използването на т.нар. радиочестотна идентификация за локализиране на индивидуални продукти, компоненти, както и наблюдаване на тяхното количество и качество бележи сериозен ръст вече няколко години. Чрез RFID служителите могат да получават информация за дадения продукт като неговото местоположение, количество и т.н. В бъдеще технологията все повече ще се използва за предотвратяване на недостатъчни доставки или презапасяване със стоки, за препятстване на дребни кражби от търговски обекти, осигуряване качество на бързоразвалящи се стоки и т.н.

  • Анализи за повече ефективност. Оптимизацията на складовите наличности е една от вечните теми в сферата на търговията. Измерването на запасите и следенето на пазарните цикли помагат на мениджърите да съхраняват оптимални количества от всеки продукт.

    Интеграцията на различните канали за продажби (т.нар. omnichannel) с цел по-добра комуникация с клиента, както и популярните многоканални продажби (т.е. таргетиране на потенциални купувачи чрез различни комуникационни канали) обаче водят със себе си нуждата от анализи, включващи информация за множество локации, складови единици и т.н. Комбинирането на облачни технологии с данни от ERP системата позволява на дадената компания да извлича повече (и по-смислена) информация за пазара и търсенето от постъпващите от всички посоки данни.

    Анализите ще дават възможност на бизнесите да предвиждат търсенето и на база на това с по-голяма точност да определят какви запаси от дадената стока ще им бъдат необходими.

  • Професионални мобилни решения. С навлизането на облачни услуги се оформя и още една тенденция - възможността за използване на преносими устройства за целите на управлението на наличностите. Въоръжени с таблети, които ще осигуряват постоянна свързаност с фирмената система, служителите ще могат да реагират по-бързо при събирането на информация, анализирането ѝ, както при и взимане на съответните решения. Вероятно не е толкова далеч и моментът, когато складовите работници ще бъдат „въоръжени“ с носима електроника (като например умни очила, вместо традиционния баркод четец) и това ще се счита за нещо напълно нормално.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2021 съгласно Общи условия за ползване

X