Ит Проекти

Използването на видеоанализи се ограничава само от въображението

Computer World

Търсенето на мрежови камери за видеонаблюдание, както и на решения за анализ на видеоинформация, се подгрява от многобройните заплахи по отношение на сигурността. Въпреки това обаче анализатори свързват ръста в този сегмент най-вече с приложенията на тези системи, предназначени за решаването на други задачи.

Според прогноза на Markets and Markets, до 2022 г. оборотът на пазара на решения за видеонаблюдение ще достигне 71 млрд. долара. Очакваният ежедневен ръст е 16,5%. Ключова тенденция според анализаторите е предходът от аналогови към IP-базирани инсталации. Търсенето на мрежови камери за видеонаблюдение, както и на съответните решения за анализи, се стимулира най-вече от приложения в областта на отдалечения мониторинг за нуждите на търговията, контрола на производствени процеси, наблюдението на пациенти и т.н. Производителите предлагат все повече камери с вградени аналитични функции. Също така на по-предна линия излиза и темата за комбиниране видеоданните с информация от други източници.

Видеонаблюдението в контекста на Интернет на нещата

През 2014 г. продажбите на IP камери за първи път превишиха тези на традиционните им аналогови събратя. Въпреки появата на технологии като аналогово видео с висока резолюция (Analog High Definition, AHD), няма никакво съмнение, че бъдещето е на страната на цифровите решения, които предлагат и други предимства, освен по-добрите резолюции. Тяхната полезност се увеличава от факта, че IP устройствата могат да бъдат интегрирани с други дигитални системи. Темата е особено актуална в контекста на Интернет на нещата.

В рамките на IoT камерите могат да обменят данни без участието на посредник (сървър). Така например няколко устройства, обединени в мрежа, биха могли да „следят“ подозрителни хора или обекти, когато той излиза от обхвата на едно и влиза в полезрението на друго. Друг възможен сценарий – взимане под контрол на съседен сектор, когато отговорната за него камера бъде „заслепена“ или повредена. В такива случаи устройството може само да изпрати сигнал за тревога, така че физическата охрана да обърне внимание на ситуацията.

Изхождайки от факта, че вместо предишните аналогови устройства ще се използват все повече цифрови такива, IoT ще позволи реализиране на комбинирани решения, обединяващи функции, които преди са били изпълнявани от различни продукти – за засичане на дим, контрол на достъпа, високоговорители и т.н. Взаимодействието между тях ще позволява съставяне на по-детайлна представа за случващото се в наблюдавания обект.

Видеоанализи за търговията

Подобряването на характеристиките на камерите за видеонаблюдение, и най-вече на получавания образ, позволява използването на информацията по-нататъшен анализ. В резултатът обхватът от задачи, за които могат да се използват IP камери, се разшири значително и излезе от сферата на първоначалното си приложение – физическата сигурност. Както вече бе отбелязано, все повече функции по видеоанализ могат да се изпълняват на място, т.е. от самите камери. Разбира се, най-често става дума за по-базови функции. За изпълнението на по-сложна обработка е необходима значителна изчислителна мощ и дисково пространство. Имайки предвид увеличаващия се брой устройства е ясно, че тези задачи трябва да се бъдат изпълнявани на сървърно оборудване.

Следва: Видеоанализите не са за всички


Една от най-перспективните области на приложение на видеоанализите са търговските обекти. Според прогноза на Transparency Market Research търсенето на решения за тази сфера ще расте по-бързо спрямо всички останали приложения на видеоанализите, в това число промишлените такива. Тези решения ще помагат за предоставяне на персонализирани услуги, в рамките на програми за лоялност, ще изследват клиентски бази в магазини, ще следят кои клиенти какво купуват, ще изучават поведението на хората, с цел оптимизация на разположението на стоките в търговския обект, ще се борят с крадци и т.н.

Най-типичната задача, разбира се, е броенето на човекопотока. Простата сметка между влезлите в магазина и достигналите на касите дава коефициента на конверсия. Освен това благодарение на интелигентни системи може да се проследява и как този показател се променя в течение на деня например. Реализацията на решението е проста – на тавана се монтира камера, която брои посетителите. Видеоанализите обаче имат потенциала да изпълняват много по-сложни задачи, които са трудно изпълними с други средства.

Търговците имат нужда от информация за това какво правят посетителите на техните магазини, колко време прекарват пред различните щандове, как се придвижат между различните отдели. В идеалния случай те не биха имали против и идентификация на конкретния клиент, когато той плаща покупките си. Видеоанализите на базата на разпознаване на лица позволяват решаване на такива задачи, като записите на конкретния човек могат да бъдат обвързани към карта за лоялност. Т.е. при появата му на касата системата може да обединява в едно информацията за придвижванията му по търговския обект.

Допълнителен бонус на подобни решения за наблюдение и анализи може да е създаването на ефективни системи за безопасност. Особено големите магазини постоянно трябва да се борят с дребни кражби и използването на лицево разпознаване може да е много полезно за тази цел. Такива системи могат даже да се „справят“ с престъпни групи. Те фиксират лицата на всички посетители, което позволява установяване например, че едни и същи хора често се оказват в търговския обект заедно, дори да влязат в него по различно време. Ако съответната информация бъде включена в съответната база данни, то са възможни сценарии като известяване на охраната (включително при влизане на лицата и друг клон, ако става въпрос за търговска верига).

Видеоанализите не са за всички

Освен за сферата на търговията аналитични решения се използват широко и за промишлени цели. Според оценката на Transparency Market Research през 2014 г. пазарът на решения в областта на машинното зрение е достигнал общ оборот от 15,7 млрд. долара. До 2022 г. се очаква той да нарасне почти два пъти – до 28,5 млрд. Тези технологии позволяват засичане на дефекти по време на производството, проверка на качеството, измерване на компоненти и т.н. Увеличеното търсене на такива системи е следствие на повсеместната автоматизация, тъй като компютъризираните системи могат да изпълняват всякакви измервания и анализи по-точно.

Сред задържащите фактори за развитието на този сегмент анализаторите отбелязват недостига на оператори, притежаващи необходимите навици, като и липсата на стандарти за съвместна работа на различните устройства.

Друго препятствие пред разработката на такива решения е фактът, че системите за видеонаблюдение са първоначално разработвани с цел сигурност. Независимо какъв е охраняемият обект, тази задача на практика е една и съща и съответното решение може да се използва на милиони места. Реалностите при производството обаче са други. Процесите във всяка организация са различни. В резултат автоматизацията с помощта на видеонаблюдение означава, че всеки път трябва да се разработва нещо уникално.

Съвсем очаквано, продуктите по поръчка са по-скъпи от „конфекцията“. Ако модулът за броене на посетители е приложим в десетки хиляди обекти, значи той може да бъде продаван на по-ниска цена. Алгоритъмът за разпознаване на счупени зъби на земекопна машина обаче надали ще бъде потърсен от друг и разработката му трябва да бъде поета изцяло от конкретната компания.

Разбира се, в случая бизнесите трябва си направят калкулацията – дали е по-изгодно да инвестират в автоматизация или да продължат да ползват услугите на нискоквалифицирана работна сила. Възможен е и трети вариант – използване на стандартен модул за нестандартна цел.

Изводът от всичко дотук е, че потенциалът пред видеоанализите е огромен. Той се ограничава само от въображението и креативността на тези, които използват и разработват решенията.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X