Ит Проекти

Печатът расте, устремен към безхартиеното бъдеще

Computer World

Александър Главчев

Документооборотът в компаниите от Европа нараства непрекъснато. Една от причините за това е лесният достъп до онлайн информация в днешно време, като създаването на нов документ може да се сведе само до копиране на текст от интернет. Вероятно порази тази причина не е учудващо, че по данни на Коника Минолта, събирани при реалното използване на нейни мултифункционални принтери в течение на години, е налице ръст и на печата. Той е факт, въпреки че голяма част от комуникациите в днешно време са дигитализирани. Това сподели Михал Грепл, управляващ портфолиото от продукти за сканиране и извличане на текст в Коника Минолта Европа, по време на конференция организирана от българското подразделение на компанията.

Темата на събитието бе как бизнесите могат да спестяват чрез използване на автоматични решения за сканиране и разпознаване на текст – област, в която Коника Минолта работи от около 5 г. Въпреки увода, който може на пръв поглед да остави друго впечатление, в компанията са уверени, че бъдещето е безхартиено. От там обаче отчитат и факта, че развитието в тази посока е процес, който няма как да бъде предвиден. Нагледен пример за това даде краткото допитване на Михал Грепл до публиката на конференцията за това кога се очаква хартията да бъде „изживяна“. Няколкото отговора варираха от 5 до 15 години.

По думите на специалиста компаниите могат да реализират сериозни спестявания чрез въвеждане на електронни архиви. Софтуерът за дигитализация, предлаган от Коника Минолта в партньорство с ABBYY дава възможност за въвеждане на различни автоматични функции, които могат да помагат на служителите, избавяйки ги например от задачи като ръчно пренабиране на текст. От друга страна фактът, че системата може да „разбира“ съдържанието на документацията, означава че изграденият цифров архив не е просто копие на хартията, а представлява информация, която може да се използва от CRM системата например. Една подобна интеграция на практика би представлявала и стъпка в посока електронен, безхартиен, документооборот.

Решението на Коника Минолта е способно да разпознава какъв е сканираният документ и да задвижва съответния процес. По думите на Грепл точността на разпознаването на съдържанието варира от около 70 до над 90 на сто, в зависимост най-вече от това какво е количеството на ръкописен текст. Разбира се, при съдействие от страна на служител този процент достига 100.

Три сценария

за въвеждане и използване процеси и технологии за сканиране и разпознаване на документи предлага Konica Minolta. Първият и най-базов такъв представлява просто сканиране на съдържание, ръчно избиране на типа съдържание и получаване на електронна версия. Различните типове документи могат да бъдат привързани към различни процеси, така че системата автоматично да препраща съдържанието където (или към когото) трябва, например по електронната поща. По този начин може лесно да се извлича информация например от визитки, на базата на информацията от които да се допълва списъкът с контакти.


Печатът расте, устремен към безхартиеното бъдеще

© Computer World, Computerworld.bg

Вторият сценарий включва конвертиране на сканирания документ и управление на разпознатото съдържание. Ако дадената компания получава снимани документи по електронната поща, решението на Коника Минолта може да извлича данни и да ги препраща например към електронния архив. Според Михал Грепл софтуерът се интегрира във вече съществуваща Sharepoint среда и позволява напълно автоматизирано конвертиране на получаваните документи (както и на вече наличните такива) в PDF файлове с функция за търсене, което облекчава работата с архива.

Третият сценарий добавя възможности за намиране и прихващане на определена информация в документите, както и насочването ѝ към определена система. От една фактура например могат да бъдат извличани суми, имена, БУЛСТАТ, име на стоката/услугата и т.н. Системата, също така, може да чете и баркодове, което допълнително разширява възможностите.

Броят обработвани страници е основният фактор, който трябва да ориентира компаниите дали имат нужда от такова решение. Според Грепл за една средна по размер фирма натоварвания от рода на 100 документа месечно вероятно не биха оправдали подобна инвестиция. При 1000 документа месечно обаче клиентът може да очаква възвръщане на средствата в разумен срок.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X