Ит Проекти

140 хил. заявки е обработила системата за проверка на задължения на МФ

Computer World

Повече от 140 хиляди уведомления с искане за проверка на наличие или липса на просрочени публични задължения към приходните администрации, отчитат от Министерството на финансите (МФ) за първите 6 месеца от работата на Информационната система „Уведомление РМС 593“. Тя е разработена от dWare със съдействие на експерти на МФ, Националната агенция за приходите (НАП) и Агенция „Митници“ (АМ) и официално стартира работа на 22.08.2016 г.

В момента с решението работят над 4000 регистрирани разпоредители на бюджетни средства, над 6000 са упълномощените лица от разпоредители с бюджетни средства, а общият брой потребители е над 7000, съобщават още от dWare. От там допълват, че „на държавата вече са необходими само 60 секунди, за да вземе решение по дадено уведомление за плащане“.

С цел повишаване на събираемостта на публичните вземания и за намаляването на разходите за тяхното събиране чрез електронен обмен на информация, правителството прие Решение на МС № 593 от 20 юли 2016 година и промени условията и реда за разплащанията на разпоредителите с бюджет по договори, се казва на сайта на МФ.

От там обясняват, че РМС № 593/20.07.2016 г. е мярка, с която ефективно се защитава фискалната позиция и се оптимизира процесът по събиране на бюджетните приходи от мита, данъци, задължителни осигурителни вноски и други публични вземания, събирани от двете приходни агенции – НАП и АМ. Чрез нея плащанията по договори с изпълнители от разпоредители с бюджет (министерства, агенции, общини и др.), които са платци по тях, следва да бъдат извършвани само след потвърждение от НАП и АМ, че получателите на плащанията нямат публични задължения, а в случаите, когато лицата имат такива - че за съответните публични задължения са наложени обезпечителни мерки по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.“

Обемът разплащания на бюджета към бизнеса достига над 15 млрд. лв. От миналите през системата уведомления над 18 хил. са с установени просрочени публични задължения на получателя, което означава моментално събиране на просрочените задължения от държавата.

С изграждането на информационната система държавата предоставя инструмент в ръцете на разпоредителите с бюджетни средства за бърза проверка и на практика незабавно разплащане с бенефициентите, които нямат задължения към НАП и АМ.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X