Ит Проекти

Шенкер подобри печатните си процеси с OPS

Computer World

DB Schenker e международен доставчик на логистични услуги, с над 65 000 служители, в 2000 локации по цял свят. С повече от 20 години успешен бизнес в България, Шенкер ЕООД разполага с екип от над 300 души в седем офиса в страната и логистичен капацитет, надхвърлящ 35 000 кв.м. Фирмата е водещ доставчик на логистични услуги на българския пазар и предлага интегрирани логистични решения и широк набор от услуги за сухопътен транспорт, въздушен и морски транспорт, договорна логистика, мултимодални решения, складиране, услуги с добавена стойност, премествания, панаирна и изложбена логистика.

Оптимизиране на печата

С разрастването си местното представителство на немската компания се сблъсква с проблеми, свързани с все по-трудното проследяване на голямото количество отпечатвана документация, контрола на необходимите за принтерите консумативи, невъзможността за контрол на печатането от неоторизирани машини и невъзможността за блокиране на копирането и сканирането от страна на неоторизирани лица. Към това, разбира се, трябва да се добавят и трудностите при контрола на разходите за ремонт на наличната гама печатащи устройства.

ВИЗИТКА НА ПРОЕКТА

Име на проекта: „Оптимизиране на Печатните Услуги” (OPS – Optimized Print Services)

Възложител: Шенкер ЕООД

Изпълнител: Коника Минолта Бизнес Солюшънс България ЕООД

Локация: Логистичен терминал на Шенкер в Божурище

Дата на стартиране / приключване на проекта: 15.04.2016 / 13.05.2016 г.

Категория: "Големи компании" (над 250 души персонал)

По думите на Цветан Николов, ИТ директор в компанията, още преди началото на проекта е ясно, че е необходимо единно решение, реализирано за цялата страна. То трябва да предлага цялостен контрол и централизиран печат, да обхваща цялата организация и да е интегрирано с Домейн Контролера на фирмата. Също така то трябва да предлага дефинирани права за печат и сканиране на мултифункционалните машини и да работи в синхрон със системата за контрол на достъп на организацията.

От Шенкер се спират на услуга, предоставяна от Коника Минолта Бизнес Солюшънс България. „Системата е изключително полезна – споделя Николов. – Интерфейсът е доста изчистен и лесен за работа, позволява бързо и лесно решение на проблем с печата.“

Конфигуриран е печат и от мобилни устройства, което е доста удобна и полезна функция за търговския отдел и голяма част от мениджърския екип на фирмата.

30% оптимизация на разходите

След въвеждането на OPS от Шенкер отчитат както улесняване в посока разпечатване на документи, така и при конфигуриране и инсталиране на нов хардуер.

„Имаме пълен контрол на печата – обяснява още Николов. – Имаме пълен контрол на тонер консумативите, като процесът е изцяло автоматизиран. Сървър следи за статуса на тонерите на всяка машина и изписва автоматично свършващия консуматив.“

Освен оптимизации по отношение разхода на хартия и консумативи е намалено и потреблението на енергия с 20%. Разходите за печат пък вече са на брой разпечатано копие, без преки инвестиции. Като краен резултат от компанията отчитат оптимизиране в тази насока с 30 на сто.

Междувременно новите печатащи машини, доставени от Коника Минолта, са с 30 до 50% по-бързи от старите, споделя още Николов. Освен това по негови думи от ИТ отдела са оценили по-продуктивния начин за оторизация за работата с тях.

Безхартиено бъдеще

Според Николов системата позволява гъвкаво развитие занапред благодарение на възможността за лесно и бързо добавяне на нови машини според нуждите на организацията. Внедряването на решението, в който и да е офис на фирмата е сведено до няколко минути. Също така системата се актуализира минимум два пъти годишно като се добавят нови функционалности.

Като следваща стъпка в посока оптимизиране на документооборота в Шенкер в момента се внедрява и проект свързан с управлението на документните процеси в няколко направления. Едното от тях е автоматично извличане на данни от фактури и автоматизиран процес по одобрението им. Другото направление е в областта на човешките ресурси – електронно подаване на молби за отпуск и електронно подаване и разглеждане на годишна атестация. Доставчик на решението отново е Коника Минолта Бизнес Солюшънс България.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X