Ит Проекти

Порше БГ изгради нов център за резервиране на критичните ИТ услуги

Владимир Владков

Порше БГ е дъщерна фирма на австрийския холдинг Porsche Salzburg - една от най-големите европейски компании за търговия с нови автомобили, чиято централа е в Австрия. Фирмата има представителства в повече от 20 държави в Централна и Югоизточна Европа, включително и в Китай, Колумбия и Чили. Компанията започва дейността си на българския пазар като вносител на леки и лекотоварни автомобили Volkswagen, а по-късно поема и правата за внос на марката Audi. Фирмата работи с добре развита дилърска и сервизна мрежа с традиция в продажбите и с опит в поддръжката и гаранционното обслужване.

ВИЗИТКА НА ИТ ПРОЕКТА
  • Име на проекта: Изграждане на Център за резервиране на критичните ИТ услуги
  • Възложител: Порше Лизинг
  • Изпълнители: ИТ отдела на Порше БГ
  • Стартиране/приключване на проекта:10.2015 – 3.2016
  • Технологични, кадрови ресурси: Tech: Vmware, Veeam , NetApp, Microsoft, HP, Cisco Кадрови: 5 човека от Порше БГ (3-ма ИТ) и Порше Лизинг(2-ма Бизнес).
  • Категория: Национални ИТ проекти, изпълнени в корпоративния сектор (среден бизнес)

Бизнес предизвикателства, довели до необходимостта от ИТ проекта

Порше БГ развива дейност в 3 направления – търговия на едро, търговия на дребно, лизинг и финансови услуги. Тези звена са взаимно свързани, но всяко от тях развива различен тип бизнес и ползва различни информационни решения. Системите, внедрени в различните дружества, са изградени като отворени решения, за да могат да се ползват и от партньори на компанията.

През последните 2-3 години работата на ИТ екипа на Порше БГ е насочена към по-ефективното информационно осигуряване на основните бизнес процеси и изграждане на необходимите връзки между използваните информационни решения. Реализирани са и няколко проекта за модернизация на ИКТ инфраструктурата, включително за консолидация на сървърни услуги и за изграждане на съвременно VoIP решение, базирано на технологии на Cisco. „Порше Лизинг БГ“ ЕООД е дружеството, което предоставя услуги по финансиране на нови и употребявани автомобили от марките на концерна Volkswagen. За осигуряване на работата на дружеството дори след големи бедствия и аварии от типа изчезване на сградата вследствие на пожар или земетресение, пандемия, заради която служителите не биха могли да достъпят работните си места и др., е решено да бъде изграден Disaster Recovery център за критично важните информационни системи на дружеството. Това най-близка стъпка до изнасяне на услуги в облака, което е съвременната тенденция в развитието на ИКТ инфраструктурата за повечето компании.

 

ИТ решение

Работата по проекта започва с анализ на възможните критични ситуации и определяне на най-вероятните рискове, при реализацията на които дружеството Порше Лизинг не би могло да предоставя своите услуги .

“Проектът за изграждане на резервния център на Порше Лизинг – от концепцията до физическата реализация - бе осъществен от ИТ отдела на Порше БГ в рамките на 6 месеца, като основната ни цел бе да осигурим непрекъсваемост на услугите, които Порше Лизинг предлага на своите клиенти”, каза Георги Комсийски, ИТ мениджър в Порше БГ.

Дефинирани са 10 ключови работни места, които да бъдат изнесени в резервен център. Резервният център е обособен в сграда на Порше Интер Ауто – компания, която управлява дилърските центрове на марките Volkswagen и Audi в България.

Георги Комсийски, ИТ мениджър в Порше БГ от 2008 г.
Преди това е работил като мениджър "Предоставяне на ИТ услуги" за ОМВ България
и консултант в ОМВ Извънтериториално проучване, клон България.

“Преценихме, че в Порше Интер Ауто е налице необходимата технологична среда и инфраструктура и ресурсите на дружеството могат да се използват. Там е изградена подходяща инфраструктура, сградата непрекъснато се наблюдава, компанията е от същия холдинг. Предимство е и това, че можем да използваме наличния капацитет за широколентова комуникационна свързаност, между основния център и дилърството, дори без да се налага да ъпгрейдваме линии на този етап”, поясни Комсийски.

В резервния център е изнесена част от използваното дотогава оборудване, а в основния център за данни е инсталирано ново оборудване. В резервния център е преместена системата за съхранение на данни, базирана на технологии на NetApp, а за основния център е закупена система за съхранение на NetApp от по-ново поколение.

Всички ИТ услуги, които Порше БГ предоставя на Порше Лизинг, работят върху виртуални машини. Изграденото решение е базирано на технологии за виртуализация на VMware и технологии на Veeam за резервно копиране, репликация, възстановяване и оптимизирано използване на данни.

Използваните виртуални машини и файловите им сървъри се репликират в резервния център върху инсталираната там система за съхранение на данни. На практика в Disaster Recovery локацията е изградена структура, огледална на тази в основния център за данни, но в умален мащаб. Там са обособени 10 работни места, обезпечени с необходимата техника. Работните станции постоянно се обновяват и поддържат, така че да бъдат продуктивни във всеки момент. По отношение на телефонията с Мтел е договорено при необходимост пренасочване на линиите към резервната локация.

Репликацията между основния и резервния център за данни е дотолкова идентична, че при евентуална аварийна ситуация лаптопи и други потребителски устройства от основния център, които не са повредени, могат да се ползват в резервния без никакви допълнителни настройки.

“Не сме осигурили синхронна репликация на базата данни, тъй като бе решено, че това не е необходимо. Репликация се извършва веднъж на ден и има възможност за възстановяване на базата данни в състоянието, в което е била един ден по-рано, което е достатъчно, за информационното осигуряване на лизинговата дейност. Все пак системите, които резервираме, не поддържат информация за банкови транзакции. Те съхраняват информация за лизингови вноски, които така или иначе постъпват по банков път, така че данните се репликират в системите на банките”, коментира Георги Комсийски.

След реализиране на проекта са проведени функционални тестове. Група от 10 експерти са осъществили редица проверки за съответствието на информацията в основния и резервния център. В бъдеще такива тестове ще бъдат провеждани регулярно два пъти в годината.

“Този проект е една от първите стъпки на Порше БГ в посока осигуряване на непрекъсваемост на ИТ услугите. Планираме и други проекти в това направление. Започнахме с изграждането на резервния център на Порше Лизинг, тъй като лизинговата дейност е по-чувствителна към спиране на системите в сравнение с останалите дейности, които осигуряваме информационно. Търговската ни дейност не е толкова застрашена от евентуален срив на системата, докато за финансовата дейност на Порше Лизинг последствията биха били по-сериозни”, отбеляза Комсийски.

 

Бъдещо развитие

В Порше БГ е осигурено дублиране на по-голямата част от комуникационната свързаност, но изграждането на център за възстановяване при аварийни ситуации, обслужващ дейностите във връзка с вноса на автомобили, предстои. Според Георги Комсийски, най-вероятно този проект ще бъде осъществен чрез надграждане на създадения резервен център за Порше Лизинг. Обмисля се и вариант, при който част от информацията да се репликира в дейта център на Порше Румъния, където се използват технологии, аналогични на внедрените у нас.

„Предстои увеличаване обхвата на проекта за допълнителните системи, които Порше лизинг въведе в рамките на тази година, като тези дейности са планирани е за 2017 г.“. добави Комсийски. Порше БГ обмисля присъединяване към проекта на критични системи, като в момента протичат тестове.

„Тенденцията да се изнася инфраструктура като услуга е особено актуална. Реализирането на проект за изграждане на DR център улеснява инициативите в тази насока, както и обратното“, коментира Комсийски.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X