Ит Проекти

Ефективно управление на производствения процес във Фесто Производство

Владимир Владков

“Фесто Производство” ЕООД е основано през 2000 г. като самостоятелно дъщерно дружество на концерна Фесто в България, специализирано в производството на сензори и съединителни кабели. През 2002 г. е открит собствен комплекс „Фесто“ в София с площ над 10 хил. кв. м, а през 2006 г. е създадено и звеното за инструментална екипировка в Смолян.

През 2015 г. дружеството отбеляза 25 години производствена дейност в България. През същата година компанията открива втори завод в София и така удвоява производствените си и логистични площи. Компанията в България участва активно и в развойната дейност на концерна. В производствените и административните отдели на дружеството в София и Смолян работят около 650 служители, оборотът на "Фесто Производство" ЕООД за 2015 г. надхвърля 42 милиона евро, обемът на продукцията на българското подразделение е 10 млн. бройки годишно или повече от 45 хиляди бройки дневно, като 70% от тях са с електроника, а очакваните инвестиции в машини и съоръжения за нови изделия и за автоматизация на производството през следващите три години са на стойност 25 милиона лева.

ВИЗИТКА НА ИТ ПРОЕКТА

Име на проекта: Решение за управление на поддръжката в производството Expert Maintenance

Възложител: „Фесто Производство“

Изпълнител: Ingenieurbuero Rueschen GmbH (Бремен)

Стартиране/приключване на проекта:  2014 – 2016 г.

Бюджет на проекта: 8000 евро

Категория: Национални ИТ проекти, изпълнени в корпоративния сектор (голяма корпорация)

Бизнес предизвикателства, довели до необходимостта от ИТ проекта

„Динамично развиващите се пазари и нови технологии поставят все по-големи предизвикателства към производствените предприятия в световен мащаб. На вратата чука т.нар. „Индустрия 4.0“ или четвъртата Индустриална революция. В резултат на Индустрия 4.0 в бъдеще милиарди системи, машини и сензори по света ще комуникират и ще обменят информация помежду си. Това не само ще позволи на компаниите да увеличат ефективността на производството си, но и ще им даде по-голяма гъвкавост, когато става въпрос за адаптиране на производството към изискванията на пазара. Всичко това засяга в особено голяма степен „Фесто Производство“ ЕООД, лидера в автоматизацията“, коментира Владимир Велков, ръководител „Информационни технологии“ във „Фесто Производство“.

Владимир Велков, ръководител „Информационни технологии“ във „Фесто Производство“.

Именно затова през последните 2 години във „Фесто Производство“ е внедрено новото решение Expert Maintenance за управление на поддръжката в производството, което намалява времето за реакция при инциденти и заменя различните хартиени документи, необходими за планирането и проследяването на извършените ремонти.

ИТ системата

Внедряването на системата Expert Maintenance стартира в края на 2014 г., а от 2015 г. системата вече работи пълнофункционално. Самото внедряване и тестовият период отнемат около 3 месеца. Решението е внедрено както в завода в София, така и във филиала на производственото предприятие в Смолян. На практика статистиките и заявките към поддръжката от завода в Смолян са налични и в София, което позволява изключително бърза реакция на екипа по поддръжката от София, в случай че поддръжката на локално ниво не е в състояние да окаже помощ при по-сериозни проблеми.

„Началото бе трудно. Оказа се, че на българския пазар липсват подобни решения. Вариантът да разработим от нулата наше собствено решение не ни харесваше особено, защото щеше да бъде дълъг и трудоемък процес, а ние не разполагахме с достатъчно време и ресурси. Тогава попаднахме на чуждестранна фирма, предлагаща решение, което след съответните промени би могло да отговори на нуждите на нашата организация, обяснява Владимир Велков. - Пред нас, като ИТ екип, стоеше задачата да осигурим правилните инсталации и функциониране, съгласно принципите на Фесто.“

Заради корпоративните изисквания на Фесто за информационна сигурност се налага екипът по внедряването да се откаже от функционалност на системата, която първоначално е силно харесвана, а именно възможността да се използва приложението на мобилни телефони.

Внедряването поставя и пред екипа по поддръжката на „Фесто Производство“ предизвикателството да преработи и организира изцяло по нов начин дейностите си в производството.

Специфични процеси, които обхваща ИТ решението

Приложението Expert Maintenance се състои от сървърна част със собствена база данни. На работни станции в производството е инсталирана клиентската част, достъпна за ползване с различни права от операторите на машините. Осигурява се редовно архивиране на данните, за да се предотврати загубата на информация.

При възникване на инцидент операторът на машината с няколко лесни стъпки създава събитие в системата, което се изпраща като електронно писмо. „За да гарантираме незабавното му прочитане, осигурихме на всички колеги, ангажирани с поддръжката, мобилни телефони със синхронизация на пощенските кутии. По този начин писмото се получава едновременно на всички телефони на дежурния екип“, обяснява Владимир Велков.

При въвеждането на събитие в системата е налична възможност за приоритизиране на проблема в зависимост от важността на машината за производството на предприятието, както и в зависимост от това, колко е спешен ремонтът.

В софтуера се пази статистика за всички ремонти, извършени на конкретната машина. Наличен е и списък с резервните части и тяхното местоположение в склада. Това означава, че софтуерът на практика работи и като складова програма. По този начин са премахнати папките с различните хартиени документи, които преди въвеждането на системата са поддържани на всяко работно място.


Ефективно управление на производствения процес във Фесто Производство

© Владимир Владков, Computerworld.bg

В допълнение при извършването на ремонта се описват вложените части, което автоматично генерира потребност от закупуването на нови. Това също води до отпадане поддръжката на съответните списъци, в които тази информация е съхранявана преди въвеждането на системата.

Много полезна е и възможността за планова поддръжка на всички над 350 машини. За всяка машина или съоръжение предварително са въведени датите за профилактика и планови ремонти. При достигане на зададената дата се генерира автоматично електронно писмо със статус „поддръжка“, което се изпраща до екипа по поддръжката. По този начин се гарантира, че профилактиката няма да бъде пропусната или да се прави хаотично. „По този начин ръководителят на поддръжката има възможност да планира бъдещ капацитет, както и самия процес по поддръжка, така че да не пречи на производствения процес“, обяснява Владимир Велков.

Друг процес, който е заменен с електронен, са таблата за неспешни ремонти. „Преди внедряването на системата до всяка важна машина имаше табло, на което оператори или инженери можеха да предлагат профилактика или ремонти, които биха подобрили функционалното състояние на машината. Сега това се осъществява по електронен път и няма опасност да се загуби предложение. Това доведе до пълно отпадане на хартията и пълна дигитализация на процеса, много по-ефективна поддръжка, много по-ефективно планиране и намали много времето за реакция при проблем“, допълва Владимир Велков.

Ползи от внедреното решение

Поддържането на база данни за ремонтите дава възможност за извършване на редица полезни справки и анализи, отчитат от „Фесто Производство“. Сред тях са търсене по ключова дума в историята на машините; определяне на себестойността на ремонтите и на разходите за поддръжка на всяка една машина; определяне на разходите за резервни части, на загубите в човекочасове за ремонти и на загубите на производството от престой на машината.

„Повишихме в пъти времето за реакция при проблем“, посочва Велков.

Системата позволява да се проследява средното време между ремонтите на една машина (MTBR), средното време за ремонт на машината (MTTR), да се отчита необходимото време за планови ремонти, да се определи капацитетът на поддръжката, да се анализират най-големите загуби и да се изготвя лесно доклад за смяната. Налична е и възможност за експорт към Excel, което е предпоставка за по-задълбочени анализи и обобщения.

„На практика, ако е маркирана отметката, че в момента машината не работи, програмата сама пресмята колко време машината не е работила и благодарение на това ръководителят на поддръжката може да прави статистики колко време хората му са били заети с непосредствени ремонти в рамките на периода. Той може да планира бъдещ капацитет, както и бъдещо разширение на капацитета, може да проследи какви ремонти са правени за всяка машина. Възможни са и справки колко пъти дадена машина е ремонтирана през годината и какви са показателите MTBR и MTTR. По този начин се правят анализи кои са най-рентабилните машини и може да се планира смяната на дадена машина, ако тя се чупи много често“, обяснява Владимир Велков.

Предстоящи разширения на системата

Въведена е баркод идентификация на машините. Използват се безжични баркод скенери за прочитане и въвеждане на информацията.

„При нужда от поддръжка операторът сканира съответния баркод. Всички данни за машината се зареждат автоматично и за оператора остава само да въведе кратко описание на проблема. По този начин се постига висока степен на автоматизация, както и избягване на грешки, допускани от страна на оператора“, уточнява Владимир Велков.

Предстои и инсталиране на софтуера на корпоративни таблети, така че екипът по поддръжката да може да прави справки от системата на място при самата машина. По този начин ще се осигури висока степен на мобилност на екипа по поддръжката и съответно по-голяма ефективност на хората от този екип.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2021 съгласно Общи условия за ползване

X