Ит Проекти

Със SAP ERP ДП Пристанищна инфраструктура ще оптимизира дейността си

Владимир Владков

Владимир Владков

Нова интегрирана информационна система, базирана на SAP ERP 6.0, ще осигури цялостно управление и оптимизация на бизнес процеси за изпълнение на стратегическите и оперативни дейности на Държавното предприятие „Пристанищна инфраструктура“ (ДППИ). Проектът на стойност малко над 6,418 млн. лева се финансира със средства на Европейския съюз от Европейския фонд за регионално развитие (4,56 млн. лв.) и от държавния бюджет на България (805 142 лв.) чрез ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014 – 2020 г.. Бенефициент по проекта е ДП „Пристанищна инфраструктура“, а избраният изпълнител е Стемо заяви на пресконференция в София генералният директор на ДППИ Ангел Забуртов.

 Димитър Геров, управител на Стемо София, Ангел Забуртов, генерален директор на ДППИ.
Анна Михнева-Натова, ръководител на проекта от страна на ДППИ, Елена Николова, мениджър на проекта от страна на Стемо

„Последните няколко години бяха белязани от информационните технологии. Това не е първата ИС, която внедряваме в ДП „Пристанищна инфраструктура“, заяви Забуртов. - Първо реализирахме на няколко фази ИС за управление на трафика на плавателни съдове (VTMIS) – информационна и навигационна система, след това внедрихме речната информационна система БУЛРИС, а след това дойде ред и на ГИС за управление на пристанищната инфраструктура. Наскоро завършихме и проект за мониторингова ИС за Черно море. Там тече процес по ОП „Черно море“, опитваме се да привлечем към проекта и други държави от Черноморския регион. А сега дойде ред и на ИС, която да подпомага управлението на ресурсите в предприятието и да улесни планирането на ремонтите“, допълни Забуртов.

Изпълнител на проекта е Стемо, а Анна Михнева-Натова, директор на дирекция „Управление на проекти“ в ДППИ, е ръководител на проекта от страна на държавното предприятие. „Очакваме системата да подобри процесите по осъществяване на стратегическите и оперативни дейности за ремонт на пристанищната инфраструктура. SAP ERP 6.0 е модерна мениджърска система, a изпълнението включва няколко основни дейности:

  • Изготвяне на детайлна концепция за Системата за планиране и управление на ресурсите (ИИС);
  • Доставка и изграждане на комуникационни устройства и виртуална хардуерна инфраструктура;
  • Доставка на софтуер и лицензи за работа на ИИС;
  • Изграждане, инсталиране и конфигуриране на интегрираната система
  • Тестове за приемане на системата в реална експлоатация;
  • Обучение на персонала;
  • Поддръжка със срок от 24 месеца след внедряването й.

Система ще включва няколко модула, включително за управление на финансово-счетоводното обслужване, управленско счетоводство, финансово планиране и бюджетен контрол, управление на инвестиции, договори и проекти, управление на дълготрайни активи (в момента те надхвърлят 1 млрд. лева), управление на аварийна и планова поддръжка, управление на човешки ресурси, управление на документи, управление на продажби и управление на обществени поръчки. Проектът трябва да приключи на 14 октомври 2018 г., но повечето модули ще влязат в реална експлоатация още от 1 януари 2017 г., коментира Ангел Забуртов.

„За изпълнение на настоящия проект ще бъде внедрен най-мощният ERP продукт на SAP ERP 6.0, каза Димитър Геров, управител на Стемо София. - Използването на софтуер на SAP е показател за нивото на мениджмънта на една компания. Изборът на SAP показва на контрагентите на ДППИ, че това е компания на сериозно ниво и те ще се отнасят към нея с подобаващо уважени и респект. Освен това одитирането на фирма, използваща SAP ERP, е по-лесно, тъй като данните, които те взимат за своите одити, са изключително достоверни“, добави Геров.

Той обясни, че SAP e изключително стриктна към своите партньори, така че Стемо покрива нужните нива на експертиза в различни области. „Стемо прави сериозни инвестиции в квалификацията на своите служители – и по време на внедряване, и на поддръжка, всичко трябва да съответства на нивото на германската фирма“, допълни управителят на Стемо София.

Решението на SAP ERP 6.0 ще обхване всички бизнес процеси, които ДППИ прилага. Освен това в процеса на бизнес анализ ДППИ ще се „докосне“ до най-добрите практики за управление, вградени в софтуера, но адаптирани към спецификите на предприятието, коментира Димитър Геров.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X