Ит Проекти

ПОК Доверие подобри работата на служителите си с мобилно приложение

Computer World

ПОК "Доверие" АД е първото пенсионно осигурително дружество в България, регистрирано през септември 1994 г. През годините компанията се развива динамично на пазара на осигурителните услуги в България, като днес офисите на компанията са над 60, а служителите й наближават 300 души.

От самото начало на своята дейност Пенсионно осигурителна компания "Доверие" развива ИТ стратегия, фокусирана към изграждането на адекватна инфраструктура, осигуряването на качествено обслужване на клиентите и въвеждането на нови информационни решения, които в максимална степен да отразяват динамиката на бизнеса. През годините в компанията са внедрени ERP системата Oracle E-Business Suite и модулът Treasury – инструментариум за управление на паричните потоци, който спомага за вземането на по-ефективни решения при инвестиране на средствата от фондовете. Изградена е CRM система, която улеснява работата на екипа по маркетинг и продажби и дава възможност да се следи неговата ефективност.

Старт на проекта

През 2015 г. в ПОК "Доверие" са назначени доста нови служители – предимно специалисти по продажбите, с което компанията цели да ускори разпространението на предлаганите от нея услуги. Същевременно за ефективно намиране на клиенти е налице нужда от средство, което да осигурява цялата информация, от информационни системи на организацията, както и да дава възможност на мениджмънта да има информация за това какво правят служителите. Внедрената CRM система позволява такова управление, но тя се намира в офиса, докато служителите от търговския отдел прекарват 70% от работното си време извън него.

На този фон, в края на 2015 г. в ПОК "Доверие" е взето решение за въвеждане на мобилно приложение, което да даде възможност при увеличен брой служители, интензивното активизиране на дейността към което компанията се стреми, да бъде подкрепено от адекватно средство.

ВИЗИТКА НА ИТ ПРОЕКТА

Име на проекта: Мобилно приложение за управление на търговска структура на ПОК Доверие

Възложител: ПОК Доверие АД

Изпълнители: Комсофт ООД, Теленор България ЕАД

Дата на стартиране/дата на приключване на проекта: 01.11.2015 – 01.04.2016

Категория: Национални ИТ проекти, изпълнени в корпоративния сектор

Формулирани са следните основни изисквания към тогава все още проектирания инструмент:

  • Стандартизиран подход при планиране и отчитане на дейности при продажби

  • Актуална информация за клиенти, работодатели и осигурителни посредници

  • Възможност на обслужване клиенти и осигурителни посредници

  • Детайлни и навременни данни за нуждите на мениджмънта

Описание на решението

Разработеният мобилен инструментариум включва:

  • Модул за обслужване на продажби, календар на активности, данни за всички работодатели и свързани с тях физически лица

  • Модул за обслужване на клиенти – проверка на членство, статус на заявления, анекси

  • Модул за обслужване на осигурителни посредници.

Приложението всички служители от търговската структура. То е напълно интегрирано със съществуващото CRM решение и със системата за администриране на пенсионни фондове – т.е. всичката информация, която е налична в основните системи на дружеството да бъде налична навсякъде.

Стабилността и дългосрочността на инвестицията ключов приоритет. Независимо от локацията решението трябва да работи стабилно, да позволява пълен контрол и да не се налага външна намеса, за да може служителят да върши своята работа.

Таблетите са устройства, които сравнително лесно биха могли да бъдат загубени и често до тях имат достъп много хора. Затова е взето решение на тях да бъдат ограничени несвързаните със служебните задачи функционалности и да бъде въведен на подходящ софтуер за тяхното управление.

Не на последно място решението е създадено в съответствие с най-високите стандарти на информационна сигурност. ПОК "Доверие" е сертифицирана по стандарта ISO 27001, което налага при старта на новия проект, рисковете за управление на информацията по отношение на наличност, цялостност и конфиденциалност да бъдат оценени и да бъде осигурено тяхното управление в съответствие с този стандарт.


ИТ решение

Разработката на е възложена на фирма Комсофт (ComSoft), с която ПОК “Доверие” има дългогодишно партньорство. “Освен че познават нашия бизнес, колегите от КомСофт са реализирали подобно мобилно приложение за европейска компания със сходна дейност, като това решение се използва успешно от над 5000 потребители”, пояснява мотивите за избора Кирил Георгиев, ИТ директор в пенсионното дружество.

Основни компоненти на решението са клиентско приложение за iOS 9.xx (in-house app), Web услуги на Oracle WebLogic, осигуряващи комуникация с базата данни и софтуерът за управление на мобилни устройства (MDM) Sophos Mobile Control. Крайните потребителски устройства са Apple iPad mini 2 32GB 3G/LTE.

За да бъдат подсигурени web услугите, в самото мобилно приложение е интегриран сертификат, който се терминира на Web application proxy и реално гарантира, че връзката между устройството и сървърите на ПОК “Доверие” протича по криптиран път. След това уеб прокси сървър пренасочва заявките към сървъра за приложения WebLogic, който управлява услугите и комуникира с базата данни.

ИТ специалистите в дружеството са отделили голямо внимание на избора на софтуера за управление на мобилните устройства (MDM) поради важната му роля за цялата инфраструктура. “На пазара вече се предлагат много MDM продукти – посочва Георгиев. – Ние избрахме да използваме Sophos Mobile Control. Това приложение може би е по-малко познато на българския пазар, но от гледна точка на баланса между цена, функционалност и стабилност абсолютно покри нашите нужди.“

Важна част от инфраструктурата осигуряваща работата на мобилното приложение е и изградената VPN за достъп до вътрешен интранет портал, в който са достъпни, различни информационни ресурси, включително тикет система и базата данни с информация за фирми Лакорда, която търговските специалисти на ПОК "Доверие" ползват при подготовката си за срещи с потенциални клиенти.

Употреба и планове за развитие

Месец след официалния старт на приложението близо 40% от служители се ориентират да използват мобилното приложение, вместо десктоп версията на CRM, отчита Георгиев. По думите му решението е удобно и мобилната версия често дори се оказва по-бърза от настолната. Служителите на компанията отчитат като полезна и практична възможността да правят справки и записи на място, докато са при клиента. 

Решението предлага още:

  • Фирмена електронна поща за всеки служител на мобилното устройство

  • Постоянен достъп до интранет с актуална информация, вътрешни документи и бланки

  • Достъп до допълнителни ресурси на компанията – законови и нормативни актове, фирмени справочници

Занапред в ПОК “Доверие” планират разширяване на интеграцията със CRM и системите за администриране на фондове, интегриране на интерактивни презентации, калкулатори и стандартизирани начини за представяне на компанията, внедряване на безхартиени процеси за заявки на материали, заявки за плащане, командировъчни и др.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X