Ит Проекти

Столичното 19-то СОУ: с поглед към иновациите и предприемачеството

Владимир Владков

Историята на 19 СОУ започва през 1931 - 32 г. със сформирането на инициативен комитет, който да намери терен и да събере средства за строежа му, а членове на комитета са Георги Косачев, Димитър Талигарски, Тодор Рошавелов, Тасю Милев, проф. Иван Гешев, Райна Георгиева и Веселин Георгиев. Заради острата нужда от сграда за обучението на децата от района училищният инспектор Георги Косачев предоставя своя дом на улица „Св. Георги Софийски” 34 за учебни занятия.

Така на 16 октомври 1932 г. отваря врати II Софийско народно основно училище, чийто патрон става писателят Димитър Иванов – Елин Пелин. Новата сграда на училището е осветена през 1936 г., а през 1943 г. се открива и първата в района училищна библиотека, чийто фонд е над 2800 тома. Сградата на самото училище е построена много здраво, основите са с дебелина 1,5 метра, изградени са от ръчно дялан камък - „церовски варовик“. На тази „основа“ са изградени модерни класни стаи, с функционално обзавеждане и оборудване, изпълнени всички мерки за енергийна ефективност.

Визитка на ИТ проекта

Име на проекта: Създаване на „Център за лидери“ в 19 СОУ „Елин Пелин“

Възложител: 19 СОУ „Елин Пелин“ и Фондация „Америка за България“

Изпълнител: Теленор и Фондация „Америка за България“ – 19 СОУ „Елин Пелин“ Дарители – Теленор, Училищно настоятелство към 19 СОУ „Елин Пелин“, Столична община, благотворителни инициативи, включващи цялата училищна общност

Стартиране/приключване на проекта: април 2014 – март 2015

Бюджет на проекта: 384 000 лв., от тях 107 хиляди е дарението на Теленор

Категория: Национални ИТ проекти, реализирани в администрацията

Подкатегория: Проекти в образованието

Реализация на проекта

Проектът „Център за лидери“ обхваща ремонт, обзавеждане и оборудване на цял етаж от училището - кабинети за чуждоезиково обучение (английски, немски и норвежки език); кабинет по география; кабинет по математика; кабинет по предприемачество, два кабинета по информационни технологии, сървърно помещение и библиотека. Реализацията на проекта е факт, благодарение на спечелен конкурс на Фондация Америка за България „Училище на бъдещето“ на стойност 200 000 лева. Телекомуникационният оператор Теленор дарява 107 000 лв., Столична община – 20 000 лева. Останалите средства са събрани от инициативи на цялата училищна общност.


Столичното 19-то СОУ: с поглед към иновациите и предприемачеството

© Владимир Владков, Computerworld.bg

ИТ решение

Помещенията са оборудвани (според необходимостта на съответния кабинет) с интерактивни дъски, мултимедия, лаптопи и ултракомпактни компютри с ниско потребление на електроенергия.

Проекторите в кабинетите са късофокусни. Поради тази причина на дъските не се хвърля сянка от тялото на преподавателя. Компютрите се характеризират с изключително качество на изработка, ултракомпактни размери и много ниско потребление на електроенергия. Консумацията на всеки компютър е като на един средностатистически лаптоп - около 50 вата, т.е. около една четвърт от електропотреблението на стандартен настолен компютър.


Столичното 19-то СОУ: с поглед към иновациите и предприемачеството

© Владимир Владков, Computerworld.bg

Сред иновативните нововъведения са и мобилните „кликър“ устройства, с които учениците отговарят на въпроси, свързани с преподавания материал, а отговорите им се събират от специален софтуер и се визуализират на екрана на учителя. Системите за отговори (Student Response Systems) включват хардуерни кликъри или интернет свързани устройства с инсталирано специално приложение, приемник, приложения за създаване на тестове/анкети и софтуер за събиране и обобщаване на резултатите. Кликърите са бюджетно ориентирано решение, което използва надеждна радиочестотна технология, комбинирана с устойчив компактен корпус. Оптимизирани са за всяка презентационна среда и се характеризират с просто 5-бутонно въвеждане за улеснено събиране на отговори. LED индикатор на кликъра сигнализира дали отговорът е получен. Компактният размер на кликъра го прави удобен за транспортиране и използване навсякъде и по всяко време. „Plug & play“ USB приемникът е лесен за употреба, тъй като не изисква инсталация на драйвери. Технологията му позволява работен радиус от 60 метра и не изисква пряка видимост към кликърите. С размерите на USB флаш памет, той е удобен за пренасяне в различни помещения. Събира до 1000 отговора в една сесия.


Столичното 19-то СОУ: с поглед към иновациите и предприемачеството

© Владимир Владков, Computerworld.bg

В коридорите са монтирани два LED телевизора, които изпълняват ролята на „табло за съобщения“, заместващи традиционните дървени дъски със „забодени“ хартиени бележки.

Eфект от ИТ решението

„Целта на целия проект е да обслужи специалността „Предприемачество и бизнес“ и свързаните с профила предмети, които в периода от 9 до 12 клас стават все повече“, обяснява Детелина Арнаудова, директор на 19 СОУ „Елин Пелин“. Информационните технологии са един от тези профилиращи предмети, другите са география, пазарна икономика, маркетинг и реклама, предприемачество.

„Центърът за лидери“ симулира бизнес средата на една модерна компания. Попадайки в реалността, децата ще се чувстват комфортно, ще имат изградени навици и с лекота ще се приспособяват и по този начин по-лесно ще навлязат в реалния бизнес. Ученици, които посетиха централния офис на Теленор, след това споделиха: Нашите офиси са много хубави, точно като техните“, добавя Арнаудова.

Централно място заема библиотеката. Обзаведена е с компютризирани работни места, има и много богат книжен фонд. Библиотеката учи децата да ползват книгите, подпомага самостоятелната подготовка, работата по проекти. До нея е обособена изцяло остъклена читалня, разположена на такова място, че покрай нея да преминават повече ученици и да се вдъхновяват от четящите в нея съученици. Пространството се ползва и като сцена за изяви - за училищни пиеси, за концерт на училищната рок-група, за неотдавнашния коледен базар и др. Училището вече е подготвило проект за електронен каталог и електронно съдържание на книгите.

В трите езикови кабинети учениците учат английски, немски и норвежки език от 8. клас, като тези кабинети разполагат с интерактивни мултимедийни дъски и „кликър“ система. Таваните са реализирани с окачена конструкция и покритие, което осигурява много добра акустика в стаята. За всеки ученик в тези езикови кабинети няма отделен компютър засега, но системата е реализирана по такъв начин, че дава възможност за бъдещо развитие, включително гъвкава пълнофункционална кабелна среда, ИТ защита и електрическа защита, връзка със сървърната зала.

Ползването на съвременни технологии спомага за привличане и задържане на вниманието на децата по време на час. Предстaвя учебното съдържание по предпочитан от тях начин. Улеснява индивидуалния подход в процеса на учене. Всичко това дава резултат. Само един пример – тази година на олимпиадата по география се явиха два пъти повече деца, като половината от тях са класирани за следващия етап.


Столичното 19-то СОУ: с поглед към иновациите и предприемачеството

© Владимир Владков, Computerworld.bg

Уникалното за 19-о училище е кабинетът по предприемачество, който е проектиран, обзаведен и оборудван като бизнес офис. Състои се от рецепция, работна зала и зала за срещи, „търговски“ преговори и конферентни разговори. Това пространство се ползва не само за обучение, но и като работна среда на учебните компании. „Те имат свои бизнес планове, предлагат свои продукти, печелят свои проекти, чрез които се самофинансират“, коментира Арнаудова.

Създаденият „Център за лидери“ води реално до ново качество на образователния процес, провокира учителите да използват все повече иновативни методи на преподаване, изгражда умения за ползването на информационните и комуникационни технологии в процеса на учене по икономика, маркетинг, предприемачество, езици, а с това увеличава възможността за акцент върху практическите умения. Стимулиращата учебна среда се отразява върху самочувствието, знанията и съответно бъдещата реализация на учениците. Постига се друго ниво в процеса на обучение и възпитание – нови програми, преподавани по нов начин с помощта на новите технологии. Децата учат в среда максимално близка до реалната среда на бизнеса. Те ще бъдат подготвени и за тях ще бъде естествен процес да станат част от бизнеса в България.

Потенциал за развитие

Иновативният етаж представлява само част от визията на 19. СОУ „Елин Пелин“ за модерното образование, основа за по-нататъшно развитие. Плановете на училището са много по-амбициозни. От януари 2016 г. училището ще въведе цялостна електронна организационна система, която да обхване управлението на процесите и в образователните, и в административните дейности. Във всеки кабинет има компютър за учителя, като всичките те ще бъдат обединени в една обща система. Учителят ще може да дава задачи и проекти, които учениците да изпълняват в дома си.

Системата ще управлява всички дейности като плащания, отпуски, електронните дневници. Освен това ще бъде интегрирана и системата за контрол на достъпа и посещаемостта в училището, така че ще се вижда в реално време кога, къде и какво се случва. Училището вече разполага с учебно-технологичен отдел, с технологичен директор (СТО), който ще премине през двуседмично обучение в Колумбийския университет в САЩ. Системата ще разчита на облачни услуги. „По този начин ще вдъхнем повече живот на всичко, което правим. Целта е да стимулираме ученето, учениците да се чувстват в нормално съвременно училище“, обяснява тя.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X