Ит Проекти

Виртуална класна стая улеснява обучението в столичното 74 СОУ

Владимир Владков

74 СОУ „Гоце Делчев” е едно от големите училища в София и най-голямото в столичен район „Връбница”. Днес, в годините на амбициозна образователна реформа и модернизация в управлението на българското училище, то смело може да се причисли към успешните училища в града, училище, което образова необходимите висококвалифицирани професионалисти и възпитава бъдещите граждани на България и света. Една от стратегиите на училището е да осигури необходимото равнище на общообразователна и професионална подготовка на личността, което позволява непрекъснато ученикът да се образова и самообразова.

Визитка на ИТ проекта

Име на проекта: Виртуална класна стая в 74 СОУ

Възложител: 74 СОУ „Гоце Делчев“

Изпълнител: Huawei Technologies България

Стартиране/приключване на проекта: август – септември 2015 г.

Категория: Национални ИТ проекти, реализирани в администрацията

Подкатегория: Образование

 

Основни бизнес предизвикателства

ИКТ стратегията на МОН предвижда създаване на един голям център за данни, към който да се свързва цялото образование. В него ще се съхранява цялата образователна информация, всички приложения и съдържание, които са нужни на едно училище. Нужни са и интелигентни терминали, които да се свързват с този център за данни. Цялата ИКТ стратегия на министерството е базирана на подобна облачна технология.

ИТ решение

Класна стая, базирана на облака, включително терминали на Huawei, са част от решението за модерна класна стая, реализирана в 74 СОУ „Г. Делчев“. Решението използва виртуализационни протоколи и облачна среда на Huawei България. Иновативната платформа е съобразена с изискванията, записани в плана на Министерството на образованието и науката за реализация на Стратегията за ефективно внедряване на ИКТ в образованието и науката, каза Руки Лиу, управляващ директор на Huawei България.

Терминалите могат напълно да заменят компютрите и таблетите в училищата, предоставяйки много по-сигурна среда за достъп, която се управлява много по-лесно отдалечено и премахва нуждата от ИТ специалисти и договори за поддръжка във всяко училище. Цялото електронно съдържание – е-учебници, мултимедийни уроци, интерактивно обучение и образователни портали, се ползва от отдалечените сървъри в облака, създаден от Huawei. Всеки ученик влиза със собствен профил в системата и може да продължи учебното си задание от домашния си компютър, обяснява Михаил Михайлов, продуктов мениджър „ИТ“ в Huawei България.


Виртуална класна стая улеснява обучението в столичното 74 СОУ

© Владимир Владков, Computerworld.bg

„Няма опасност друг ученик да изтрие или повреди вашата досегашна работа, тъй като всичко – документи, приложения и други данни се пазят в облака“, добавя Михайлов. Освен това терминалът харчи много малко енергия (до 70% по-малко от стандартно PC), а и да се повреди, замяната му става за минути и учениците могат да продължат оттам, докъдето са стигнали в момента на повредата.

„Тъй като всички изчислителни задачи се извършват на сървърите, терминалното решение може да се ползва дори за най-сложни 3D графични приложения, нужна е само добра комуникационна свързаност. За класната стая в 74 СОУ е достатъчна 30 Mbps връзка, предоставена от местния Интернет доставчик, или средно по 0,5 Mbps на терминал“, добави Михайлов.


Виртуална класна стая улеснява обучението в столичното 74 СОУ

© Владимир Владков, Computerworld.bg


Виртуална класна стая улеснява обучението в столичното 74 СОУ

© Владимир Владков, Computerworld.bg

Протоколите, с които работят терминалите (модел 6100), са оптимизирани от Huawei специално за видео и за аудио. Те могат да се ползват и като видеоконферентна система, в контактни центрове. Сървърите и системите за съхранение са предоставени от Huawei, софтуерът, който управлява цялостното решение, също е написан от Huawei, включително хипервайзора FusionCompute. "Сметките показват, че един администратор може да управлява до 2000 терминала от този тип. Това означава, че решението е изключително мащабируемо", добавя Михайлов.

Eфект от ИТ решението

„Облакът представлява всъщност интернет среда, от която можем да ползваме разнообразни услуги през всички устройства. Huawei изгражда онази инфраструктура, чрез която учителите и директорите могат да предоставят на учениците една комфортна среда. В много училища се появиха терминали, които са предназначени за съвсем друга среда и за съжаление те не работят“, обясни Михайлов.

Тази година именно сесийната виртуализация е на мода заради изключително ниския бюджет за терминални решения. За сравнение решенията, които се внедряват в редица африкански страни, строящи подобни образователни облаци, имат двойно по-голям бюджет от отпуснатия на нашите училища за тази година. Сесийната виртуализация обаче не е и не може да работи в облачна инфраструктура, което я прави напълно неподходяща за въвеждане по училищата. В същото време облачната инфраструктура работи върху надеждна комуникационна среда, която до момента липсва в почти всички училища. Поради този факт във всяко училище се предвижда наличие на поне един сървър за работа на терминалите, като тези сървъри ще се окажат ненужни при пускането на облачната инфраструктура, но в настоящия момент вдигат разходите за училищата.

Въвеждането на терминални решения ще осигури достъп до ресурсите и материалите в облачната среда по всяко време и от всяко устройство. Така всеки ще може да ползва училищни или собствени устройства, за да достъпва своето виртуално пространство и да върши своите задачи с цел подпомагане на собственото си развитие. Важно е да се подчертае сигурността и достъпността на съществуващите ресурси в облака. „Не само че материалите на един ученик са защитени от друг, а също така могат да бъдат задавани политики за изключване на неподходящи и опасни сайтове, които веднъж въведени на сървърно ниво, са в сила за всички. Използването на периферни устройства като USB памети също може да се контролира с цел сигурност“, обясняват от Huawei България.

Как се ползва ИТ решението

Именно опитът на самите ученици е много важен. „Те трябва да се чувстват удобно, да усещат, че работят в една сигурна среда. Те получават качествено видео, качествен звук, гледат образователни филмчета и не се интересуват каква точно технология стои зад всичко това“, обяснява Михайлов.

Иван Господинов, учител по немски език и философия в 74 СОУ, обяснява: „Добавената стойност на новите технологии е много голяма. По принцип в България, когато говорим за технологии и използване на електронно съдържание, разбираме обикновено простото разпространение на информация, нещо, което така или иначе правим в класната стая. Когато го правим с технологии, това разпространение е малко по-ефективно и по-забавно за децата. Проблемът всъщност, от който аз винаги изхождам, е следният. Технологията е факт и от тази гледна точка отговорност на учителя е да използва технологии, които са максимално близо до децата. Когато влязох в училище, се зарадвах, че повечето деца имат смартфони. Смятах, че те бързо ще свикнат с начина, по който искам да работят. Това обаче се оказа голяма грешка. Ние големите не правим сметка, че децата са дигитално неграмотни, въпреки че по цял ден са с телефоните си, тъй като ги ползват единствено за игри, развлечения и комуникация. Те изобщо не подозират какъв огромен потенциал имат тези устройства за тяхното собствено развитие“, коментира Господинов.


Виртуална класна стая улеснява обучението в столичното 74 СОУ

© Владимир Владков, Computerworld.bg

Затова той се опитва да организира своя учебен час така, както една компания организира работния си процес чрез тези технологии. „Компаниите не организират работните си процеси само на базата приемане и предаване на информация. Вече става дума за екипна работа, за управление на хора, за проектно учене, за дистанционна работа, за дигитални екипи, за изследователско учене. Тези неща без компютри вече са невъзможни“, добави Господинов, който е и представител на сдружението с нестопанска цел „Образование без раници“.

Каузата на сдружението е да превежда на български език всички най-качествени онлайн продукти и платформи. „От 4 г. се занимаваме с превод за Khad Academy, образователна организация с нестопанска цел, която безвъзмездно предлага над 6000 видео урока с 100 000 упражнения към тях, вградени в учебна социална мрежа, както и софтуер за управление на класната стая за учители“, каза Господинов. Проектът за превеждането е доброволчески.

Най-важното в този сайт обаче не са видеоуроците, казва Господинов. Най-важното е, че той дава възможност на учителя да управлява класната стая с всички инструменти, включително за диференциране на учениците. „За повечето учители е трудно да определят в клас от 30 деца кое от тях каква конкретна нужда има точно в този час. Khan Academy е само една от платформите, с които ние работим с помощта на оборудването на Huawei”, обяснява Иван Господинов.

Друга подобна платформа е DuoLingo, сайт за учене на езици, който за момента не предлага възможност за учене на чужд език от български. Учениците на Господинов в 74 СОУ обаче учат чрез тази платформа немски от английски език. Тази платформа отскоро има и секция за учител, чрез която той вижда кой кога е влизал, колко и какво е упражнявал и т.н. „Иновацията в случая е не използването на онлайн форма за учене на език. Във Facebook написах, че аз и моите ученици преподаваме немски през DuoLingo и даваме безплатни частни уроци на хора, които искат да научат основни понятия от немския език. За тези уроци се записаха 30-40 човека, които знаят немски доста по-малко от моите ученици. Това, което ми позволява стаята, която оборудвахме с Huawei в 74 СОУ, е не просто да използваме компютрите, за да работим заедно в клас, а за да работим с хора, които никога не сме виждали. Разделих класа по немски на две групи, като всяка от тях преподава на своите 20 човека, записани през Facebook. Има и състезателен елемент между групите, като всяка се стреми нейните „ученици“ да постигнат по-добри резултати на тестовете в DuoLingo”, обяснява Господинов.

Много често преподавателят дава на учениците си дигитални контролни по философия, разписани в Google формуляр или в Microsoft 365. Случвало се е даден ученик да е болен, но да се включва в контролното в рамките на зададените от учителя 40-минутен интервал. „Това контролно е от типа многобройни отговори, не е нещо, което може да се препише от Интернет. Хубавото на използваната технология е, че учителят може да създава изпитни форми, които разчитат на креативността на децата и на тяхната способност да работят с Интернет“, обяснява Господинов, който пред няколко години е държал изпит по политогология в университет в Германия, стоейки вкъщи в продължение на 4 часа, подпомогнат единствено от кафе и торта. „Истината е, че когато човек създаде подходяща среда, която не предполага, че обучаваният просто може да препише нещо, образователният процес може да се разчупи толкова лесно, че няма да има значение дали детето е било болно една седмица, дали е отсъствало по други причини. Това е нещо, което без устройствата на учениците в класната стая аз нямаше да мога да направя. Съответно учениците ми нямаше да наваксват толкова добре, ако аз не им предлагах моите уроци подготвени в дигитални форми и с възможност за обратна връзка какво е направил в конкретния момент даден ученик“, допълва Господинов.

Потенциал за развитие

Huawei вече откри още една зала, оборудвана с терминално решение. Тя бе създадена в сградата на СОУ за европейски езици „Св. Константин-Кирил Философ“ в град Русе.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2020 съгласно Общи условия за ползване

X