Ит Проекти

Нов регионален ЦОД на AVON консолидира 450 сървъра и 500 приложения

Владимир Владков

AVON Cosmetics е една от водещите компании в световен мащаб за директни продажби на козметични продукти. Компанията разполага с близо 37 хиляди служители и над 100 представителства в цял свят. В България компанията присъства от 1999 г., когато открива своя първи офис у нас с 8 зонални мениджъри. Днес територията на страната е разделена на 3 дивизии и 25 зони. В структурата на компанията страната ни е част от регион EMEA.

ВИЗИТКА НА ИТ ПРОЕКТА
  • Име: Консолидация на приложения и инфраструктурни елементи в регионален център за данни
  • Възложител: AVON Cosmetics
  • Изпълнител: Вътрешен ИТ екип на AVON
  • Стартиране/приключване на проекта: 2013-2015
  • Категория: Национални ИТ проекти, изпълнени в корпоративния сектор, сегмент големи компании

 

Бизнес предизвикателства, довели до необходимостта от ИТ проекта

Регион ЕМЕА в AVON се състои от 34 пазара, групирани в 6 клъстера, всеки със своя специфика и история. Това налага управлението на ИТ инфраструктурата и портфолиото да бъде съобразено както с приоритетите на ниво ЕМЕА, така и с нуждите на локалните пазари.

“С цел да се осигури ефективна и отговаряща на стандартите на AVON инфраструктура за всеки пазар, която да поддържа растежа на бизнеса, компанията стартира проект по консолидация на всички позволяващи това приложения и инфраструктурни елементи в регионален център за данни”, обяснява Марин Роглев, мениджър “Сървърна администрация” за EMEA в AVON. В проекта участват ИТ специалисти от редица страни, в това число и България, а Марин Роглев ръководи екипа, който практически реализира миграциите (сървърна администрация).

Приложенията, които се използват от българския пазар, също са консолидирани в рамките на проекта в регионалния център за данни в Корби, Англия.

Избрано решение, етапи и партньори

За целите на консолидацията ИТ екипът, ангажиран с реализирането на проекта, се спира на използване на решение за доставка на виртуални приложения от Citrix (virtual application delivery). “Това позволи консолидацията на по-голямата част от локалните приложения”, коментира Марин Роглев. От друга страна, за виртуализация на хардуера в регионалния център за данни ИТ експертите на AVON залагат на технология на VMware. Проектът по консолидацията, който компанията реализира, е изключително голям по своя обем и мащаб. Той включва над 450 сървъра и над 500 приложения. Това е причината той да бъде разделен на няколко етапа, като основно съображение в случая е сложността на отделните пазари, при което са взети под внимание и фактори като предстоящото излизане на Windows 2003 Server от период на поддръжка, което налага ускоряване на миграцията за сървърите и приложенията, които в момента работят на тази операционна система. “Това внесе допълнително усложнение при реализирането на проекта, като добави приоритетна лента в него”, обяснява Марин Роглев.

Целият проект е изпълнен основно от вътрешния ИТ екип на AVON. “ИТ екипът ни ръководи и изпълнява проекта в изключително голяма степен, а участието на външни партньори се свежда най-често до дефиниране на изискванията към новата среда, в която ще работят приложенията и тяхната миграция”, обяснява той. Проектът стартира през 2013 г. и ще продължи и през 2015 г., като приоритетната лента, свързана с Windows Server 2003, влиза в реална експлоатация от юли 2015 г.

При реализирането на проекта в процеса на анализа на софтуерната среда са били установени множество приложения с недобре функциониращ модел на поддръжка, които са все още в употреба от бизнеса на локално ниво. Това, от своя страна, е наложило намиране на алтернативни технологични решения и нови доставчици, но в същото време е било предизвикателство пред графика и сроковете на проекта.

“Бизнесът на AVON e динамичен и интензивен и дейностите трябва да бъдат внимателно съобразени с бизнес календара на компанията във всеки пазар - например кампанийни цикли, ключови дати за продуктови стартове или други проекти”, уточнява Марин Роглев.

Технологиите

Платформата в регионалния център за данни е базирана на VMware ESX 5.5, работещ върху сървъри HP BL460 и Cicso UCS за по-интензивните приложения, а използваните решения за съхранение и архивиране са на EMC. “По отношение на софтуерните платформи се стремим да използваме MS Windows Server 2012, където е възможно. Доставката на виртуални приложения осигуряваме чрез Citrix XenApp, а за Linux базираните системи стандартно използваме RHEL/CentOS”, обяснява Марин Роглев.

Оптимизацията на трафика към локациите, отдалечени от центъра, и кеширането се осигуряват от Riverbed, който според ИТ екипа на компанията е ключов момент за получаване на необходимата производителност при работа с отдалечен файлов сървър и приложения.

Резултати и ползи

Сред основните резултати от реализирането на проекта е фактът, че след консолидацията редица локации в региона остават без локални сървъри. Това на практика позволява оптимизация на усилията, необходими за управлението на инфраструктурата, опростяване на цялостната инфраструктурна архитектура и увеличаване на способността да бъде отговорено на нуждите на бизнеса с висока финансова ефективност.

Друга съществена полза от реализацията е намаляване на нуждата от локални сървърни помещения, което води до значителни спестявания от използвано пространство и от комуникационно оборудване.

Подобрен е моделът на поддръжка на редица локални приложения, като откритите в хода на проекта недостатъци са отстранявани системно. Други приложения са изцяло свалени от употреба или са заменени със стандартни, а това, от своя страна, също допринася за подобряване на цялостната технологична среда в компанията.

Потенциал за развитие

От ИТ екипа на AVON определят и бъдещото развитие на проекта. “Успешната консолидация на сървърната инфраструктура в единна локация отваря вратите за по-нататъшно преминаване към IaaS модел на регионално ниво”, смята Марин Роглев.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X