Ит Проекти

Облачно мобилно приложение за образна диагностика SmartDI в СБАЛО

Владимир Владков

Приложението SmartDI осигурява на лекарите мобилност и гъвкавост за преглед на резултати навсякъде и по-всяко време, по-лесен достъп до пациентското досие, възможност за колаборация в реално време с други лекари, с цел обмяна на мнения, консултации и мултидисциплинарни проучвания. Уникалната настройка за колаборация дава възможност на лекари да споделят коментари относно диагнози и лечение и ускорява сътрудничеството между тях.

Визитка на ИТ проекта
  • Име: Облачно мобилно приложение за образна диагностика SmartDI в СБАЛО
  • Възложител: Специализирана болница за активно лечение по онкология ЕАД (СБАЛО ЕАД)
  • Изпълнители: Sqilline, Облак.бг, ИТ отдел на СБАЛО
  • Стартиране/приключване на проекта: август 2014-юни 2015
  • Бюджет на проекта: 58 000 лв. (за 3 години)
  • Категория: Национални ИТ проекти, реализирани в администрацията, сектор Здравеопазване

 

Специализирана болница за активно лечение по онкология ЕАД (СБАЛО ЕАД) е водещо високо специализирано лечебно заведение в страната в областта на профилактиката, диагностиката и комплексното лечение на пациенти със злокачествени образувания. Болницата е научен и научно-приложен център в областта на експерименталната онкология. Ръководи и координира националната лечебна тактика при онкологичните заболявания и изготвя стандарти и ръководства по онкология, съвместно със специалисти от други институции и организации.

От лятото на 2015 г. специалистите в болницата разчитат в своята работа на иновативното облачно мобилно приложение за образна диагностика SmartDI, базирано на SAP SMP 3.0.

Предистория

През май 2014 г. SAP България провежда конкурс за иновативни идеи за мобилни приложения Win MobileApp. ИТ екипът на СБАЛО взема решение да се включи в надпреварата и да кандидатства с предложение за разработване на мобилно приложение за образна диагностика. “Решението бе взето много спонтанно и единодушно, тъй като подобно приложение в България липсва, а дори и в доста развити държави на Запад. В същото време разполагахме изцяло с необходимите ноу-хау, софтуер и хардуер за реализирането на този проект – консултанти, реална тестова среда, налична и изцяло интегрирана PACS система и подготвен ИТ персонал”, обяснява инж. Йордан Илиев, ръководител отдел "Информационен" в СБАЛ по Онкология ЕАД.

От ИТ екипа на болницата обясняват, че лекарите до този момент не разполагат с необходимата гъвкавост. Често се налага да търсят свой колега в болницата, който да консултира дадено образно изследване. Нерядко колегите от образна диагностика не са налични на място, например са на конференция или конгрес в България или чужбина, като по този начин специализантите и останалите колеги от други отделения на лечебното заведение нямат възможност за съгласуване на второ мнение и потвърждение на образните изследвания. Хирурзите например имат нужда от бърза проверка на образните изследвания на пациент по време на самата операция. В резултат преди внедряването на мобилното приложение се е налагало операторът да излиза от операционната зала и да търси наличен компютър в съседна стая, да издирва диска на пациента и да го зарежда на компютър, което е свързано както с време, така и с нуждата от допълнителен човек, който не е стерилен, на място. От друга страна, неудобства има и за пациентите, които понякога трябва да чакат с часове, докато дадено изследване приключи и бъде записано на CD, което впоследствие те често губят и се налага отново да посещават болницата и да платят за ново. Утежнение е и фактът, че много от пациентите на болницата са от провинцията. “Често се налагаше пациентите да чакат направените образни изследвания, които след това да връчат на лекар от друго отделение, назначил диагностичните изследвания за консултация, което също е свързано с неудобства от гледна точка на време, защото много от хората пътуват и заради това забавяне се налага понякога да останат в столицата до следващия ден, когато резултатите вече са готови”, уточнява инж. Йордан Илиев.

Реализацията

Реализацията на проекта отнема около 1 година. Избраното решение е предварително предопределено, тъй като СБАЛ по онкология печели конкурса на SAP България за иновативни идеи. Разработката преминава на няколко етапа – изграждане на графичен потребителски интерфейс, след което е разработен бек ендът и интеграцията с PACS сървъра на лечебното заведение. Като основно предизвикателство при внедряването се отчита необходимостта от настройка на бизнес процесите и процедурите, характерни за работата на лечебното заведение. Друго основно предизвикателство е интегрирането на данните, откъдето впоследствие да бъде възможно да се извлича цялата информация, както и познанията в областта на DICOM протокола на екипа.

Sqilline е основният партньор на SAP България, който стои в основата на разработения проект и главният „виновник“ за успешното приключване и внедряване на проекта. Другият партньор по проекта е Облак.бг, който предоставя публичните облачни услуги за сървъра на приложението.

Ключова роля за реализацията на проекта е отредена и на ИТ екипа на лечебното заведение – ИТ мениджърът маг. инж. Йордан Илиев и Младен Георгиев, системен администратор, тъй като внедряването на подобен проект изисква много задълбочени познания по DICOM – международен стандарт за протокол, през който комуникира медицинската апаратура по целия свят. За целта ИТ екипът преминава обучение и се сертифицира успешно по DICOM свързаност и конфигурация в централата на Siemens AG в град Ерланген, Германия през лятото на тази година.

“Заедно със Sqilline проектът бързо се превърна в реалност и започнахме тестове на приложението в реална среда. Тук беше моментът, когато към реализацията се присъединиха и лекарите от образна диагностика, които ръководеха приложението да отговаря на всички медицински изисквания и нормативи”, уточнява инж. Йордан Илиев.

Технологиите

Мобилното приложение за образна диагностика SmartDI е облачно мобилно приложение, базирано на SAP SMP 3.0 и публичния облак. То използва PostgreSQL 9.4 база данни и има сравнително ниски хардуерни изисквания – 2 процесора, 16 GB RAM, 250 GB дисково пространство. Изискванията към сървърните операционни системи са 64-битов Unix/Linux/MacOS или 32-битов Windows. Приложението е разработено за Android и iOS и реализирано на Samsung и iPad таблети от последно поколение. Сървърът на приложението, който се намира в публичен облак, достъпва PACS сървъра на болницата, където се намират всички образи на пациентите, през VPN тунел по протокол DICOM и чрез сигурна връзка предава образа на таблета. На таблета се сваля само частта, необходима на лекаря. По този начин не се натоварва 3G или Wi-Fi комуникацията на таблета със сървъра и времето за зареждане на едно изследване е сведено до секунди. “Това е изключително важно, когато се касае за разчитане на образно изследване на пациент, тъй като пести време и нерви както на лекаря, така и на самия пациент, обяснява инж. Йордан Илиев. - Изключително детайлно внимание бе обърнато на оптимизацията на това приложение във всеки един аспект.“

Приложението е интегрирано с Active Directory на болницата посредством LDAP протокол. За временно съхранение на изследванията на пациентите се използва криптиран файлов сървър, където изследванията се кешират за определен интервал от време, след което се изтриват. Това изискване е поставено с цел да не се налага едно и също изследване, отваряно в рамките на няколко минути, постоянно да се мести и изтрива между сървърите, което по този начин отново пести време и ресурси. Схема на архитектурата може да се види на фигура 1.

Фронт ендът на приложението е разделено на 3 слоя – представяне, превод на данните и „нативен“ (присъщ). Особено внимание е обърнато на сигурността на това приложение. Върху таблетите не се съхранява абсолютно никаква информация за пациента или неговото изследване след затваряне на самото изследване, а за сигурността на таблетите се грижи продуктът Afaria. Повече относно разпределението на услугите по съответните устройства може да се види на фигура 2.

“През последната година СБАЛ по онкология е пионер в успешното въвеждане на облачни технологии. След като през януари т.г. представи своя проект за оптимизиране на работата си чрез частния облак, който ИТ екипът на болницата създаде, сега той реши да разшири своите облачни услуги, като този път се довери на публичния облак”, обобщава инж. Йордан Илиев.

Специфични моменти при разработването и внедряването

Специфичните моменти в подобен проект са изключително много. “Както вече споменах, от изключителна важност е компетентността на ИТ екипа по DICOM – много ключов фактор, който голяма част от вендорите на услуги не притежават. Друг специфичен момент е подходът към лекарите и тяхното желание да използват нови и иновативни технологии”, споделя инж. Йордан Илиев. В този случай отново ключова роля изиграва фактът, че екипът на СБАЛ по онкология разбира и прегръща идеята за създаване на такова приложение и за пореден път успява да убеди лекарите и ръководството до такава степен, че накрая те да вземат нужната за реализирането на проекта лидерска позиция отново.

Схема на архитектурата

 


Облачно мобилно приложение за образна диагностика SmartDI в СБАЛО

© Владимир Владков, Computerworld.bg

 

 


Облачно мобилно приложение за образна диагностика SmartDI в СБАЛО

© Владимир Владков, Computerworld.bg

 

“Когато се използват облачни технологии, е много важно кой е доставчикът на тази услуга и каква е тарифата й. Когато се прави подобен проект, трафикът, който се генерира между сървъра в облака и PACS сървъра, е от порядъка на няколко десетки гигабайта на ден – например едно изображение от скенер за пациент е със средна големина от около 100-120 MB компресирано, а изображение от ядрено-магнитен резонанс може да достигне и над 200 MB компресирано за едно изследване. Ако доставчикът на облачните услуги тарифира освен на процесорно време и заета памет също и на трафик, тогава нещата придобиват съвсем друг характер – компресията, която се използва, ще трябва да се повиши, което, от своя страна, влошава качеството на образните изследвания и може да попречи на лекаря за извърши качествено разчитане на образите, а дори може да бъде и опасно при грешно поставена диагноза вследствие на лошо качество на образа. Някои образни изследвания (като мамографиите) имат и минимални изисквания за резолюция и компресия и е забранено да падат под определени стойности”, обяснява инж. Йордан Илиев. Така накрая може да се окаже, че въпреки компресията цената, която ще трябва да се заплати за подобна услуга, надскача неколкократно себестойността на решението.

Друг много важен и труден за регулиране елемент при подобен проект на всеки един участник в него е мрежовият мениджмънт и баланс между участниците, както и сигурността, споделената отговорност, SLA и т.н. Необходимо е да се обърне сериозно внимание на това докъде се разпростират отговорностите на клиента и откъде започват тези на доставчика – както на облачните услуги, така и на приложението – както и между тях самите, тъй като наличността на услугата при подобен проект е от критично значение и понякога няколко минути „downtime” би могло да бъде пагубно.

“Специфичните моменти бяха наистина много в този проект и едва ли биха могли да се опишат всички. Той беше невероятно предизвикателство както за нашите партньори от Sqilline, така и за нашите лекари и ИТ екипа ни. Имаше изключително много подводни камъни и неочаквани развръзки, но въпреки тов,а благодарение на усилията, които всички страни положиха, успешно внедрихме проекта”, заключава инж. Йордан Илиев.

Резултати и ползи

Основният резултат от изпълнението на проекта е работещо, иновативно мобилно приложение SMART DI за образна диагностика и консултация между лекари, което е базирано в облака и което предоставя на медицинските специалисти сигурен достъп за преглед и анализ на пациентски изследвания от мобилни устройства, без ограничение от време и местоположение. От болницата обобщават резултата и ползите като повишена ефективност и качество на услугите предлагани на пациентите, по-ниски разходи вследствие оптимизацията на процесите и подобрява времето за обработка на пациентите, което води до ръст на приходите на лечебното заведение и намалява чакането на пациентите, които от своя страна са по-доволни.

Разпределение на услугите по съответните устройства

Успешната реализация на проекта е обусловена основно от два фактора – лекарите, без които решението не би било реалност, и международния интерес, който до момента разработчиците на решението регистрират към това приложение. Проектът в СБАЛО получава сериозно международно внимание. През юни тази година той е представен на SAP конференция във Франкфурт. През септември болницата получава покана да представи проекта на конгреса по онкология “Cancer Therapy & Diagnosis Congress” в Лондон. През ноември предстои проектът да бъде представен и на най-големия панаир в света за мобилни приложения в сектор „Здравеопазване“ – MEDICA – в Дюселдорф, където ще се състезава за първо място редом с всички приложения от цял свят. Пак през ноември проектът ще бъде представен и на родна земя на конференцията по облачни технологии, организирана от ICT Media.

“Интересът на лекарите бе толкова голям, че малко преди внедряването на проекта бяхме буквално ежедневно издирвани с въпроси от типа: „Защо се бавите още? Кога ще имаме това приложение в ръцете си? Не може ли да го внедрим по-бързо?“, споделя инж. Йордан Илиев.

Лекарите от образна диагностика вече могат да получават запитвания от своите колеги или специализанти в реално време, без значение къде се намират, благодарение на колаборацията в реално време. От своя страна, лекарите, които правят тези запитвания, са по-доволни, тъй като вече не се налага да обикалят болницата, губейки своето време и времето на пациентите си, като заедно с това имат възможност да получат второ мнение по всяко време. “Доволството сред пациентите също се повиши, тъй като пациентът, след като си направи образно изследване, вече може да отиде директно при лекаря, който го е изпратил, а той от своя страна да отвори веднага след завършване на изследването образа и да направи необходимата консултация. Предвижда се пациентът да може да получи своите образни изследвания по е-поща, чрез сигурна връзка и съответната оторизация, като по този начин може да запише колкото копия желае на CD абсолютно безплатно за него. По този начин пациентите от провинцията няма да е нужно да идват обратно до болницата, за да си вземат диска с изследванията, след като първият, който им е бил даден, е загубен – това за някои хора е неимоверно усилие, особено ако са от по-далечен край или ако са по-възрастни. Цялостното качество на лечение на пациентите се повиши”, коментира инж. Йордан Илиев.

 

Планове за развитие

Предвид бързината, с която се развива проектът, от ИТ екипа на болницата предвиждат той да бъде интегриран и с наличната информационна система на СБАЛО. По този начин рентгенолозите ще могат да нанасят своите разчитания и резултати директно в информационната система на болницата, с което цикълът ще бъде затворен напълно. Обсъжда се и възможност за последваща обработка на изследвания от нуклеарна медицина с възможност за създаване на т.нар. образ Fusion , което значително ще подобри и улесни работата и на екипите в тези клиники.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X