Ит Проекти

До края на ноември ще излезе Informatica Platform V10

Computer World

Констанца Кадънкова

Най-новата версия на интелигентната платформа за данни Informatica Platform V10 ще излезе на пазара до края на ноември. Визията на Informatica е да предостави платформа за обработка на данни, която да може да бъде използвана от всеки един потребител, във всяка среда, да работи с данни от най-различни формати, във всеки проект и по време на целия жизнен цикъл на проекта. Това е и първата платформа за данни, която включва виртуалната машина Vibe, позволяваща достъп, агрегиране и управление на всякакъв тип данни. Новост във версия 10 е и т.нар. Live Data Map, или инструмент, който ще позволи на организациите да намират точната информация в огромните масиви от данни.

Това съобщи Александър Гьонов, главен софтуерен програмист в “Глобал Консултинг“ (Global Consulting) по време на организираната от компанията конференция на 21 октомври 2015 г. в София. “Глобал Консултинг“ e оторизиран дистрибутор на водещата световна компания в областта на интеграцията на данни Informatica.

Версия 10 е следващият вариант на интелигентната платформа за данни Informatica след версия 9.6. Новият продукт съдържа всички функционалности на предходната версия, но включва и две изцяло нови възможности – за валидация на данни (IDV) и за интеграция на данни (IDI).

„Версия 10 е единна платформа, която можете да използвате във всякакви проекти, свързани с управление на данните. Тя съдържа инструменти, които позволяват не само интегриране на данните, но в процеса на интеграцията има възможности за оценка на качеството на данните и тяхното подобряване. Тя може да бъде използвана и инсталирана на различни места и в различни среди извън организацията. Съдържа и вградени средства за администриране и мониторинг в реално време на начина на изпълнение на различните процеси, както и за тестване и валидиране на процесите“, допълни Гьонов.

Новата платформа е основата на три ключови компонента – Informatica PowerCenter, Informatica Data Quality и Informatica Data Integration Hub.

Друг важен аспект за Informatica е да разширява кръга от хора, които да работят с нейните продукти – анализатори, специалисти по сигурността, специалисти по качеството, тестери, и т.н., посочи Гьонов.

„Ако до преди няколко години беше съвсем нормално, когато говорим за продукти на Informatica, да се изисква инсталация на място на сървър вътре в организацията. Светът обаче се промени, появяват се нови платформи, нови места, на които се намират данните и изчислителните системи, извършващи обработката на данни (т. нар. процесорна мощ), и те вече не са разположени винаги в организацията. Затова Informatica се развива в посока нейния софтуер да може да работи там, където са нуждите на организацията“, обясни Гьонов.

По думите на експерта, данните все повече излизат от рамките на стандартните структури (например складове за данни) и формати, включително и данни, генерирани в реално време, от различни датчици и т.н., затова Informatica се стреми нейните инструменти да са готови да поемат такъв тип данни и да могат да ги обработват.

Александър Гьонов представи и проектите, които са заложени в новата версия 10 на платформата – Atlantic, Stratus, Prometheus и Sonoma.

Atlantic е проект, който позволява използването на изкуствен интелект при търсенето и зареждането на данни.

Stratus е свързан с обработката на данни в реално време.

Prometheus дава възможност за разпознаване на формата на данните и автоматизирано прочитане и интеграция на машинните данни, които постъпват от различни датчици.

Sonoma е потребителският интерфейс, над инструмента за намиране на данни Live Data Map.

Live Data Map непрекъснато актуализира всички метаданни в организацията.

Освен с Informatica, “Глобал Консултинг“ има стратегически партньорства с Unisys, EMC, Sybase, Cisco Systems, Microsoft, SAS и Omikron. Компанията е водещ системен интегратор, като за 20 години дейност има почти 30 големи местни и чуждестранни клиенти.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X