Ит Проекти

УниКредит Булбанк разчита на частен облак за ИТ инфраструктурата си

Computer World

УниКредит Булбанк е най-голямата българска банка с активи за 15,3 млрд. лева към март 2015 г. Банката обслужва над 1 милион клиенти - граждани и домакинства, частни клиенти, малки и средни предприятия, големи местни и международни компании и др. В България организацията има над 3600 служители и над 200 филиала.

От банката изтъкват, че организацията е първата в България с частен облак за ИТ инфраструктура.

Предизвикателства, с които се сблъсква УниКредит Булбанк:

 • Труден мениджмънт поради висока сложност на системите и хетерогенна инфраструктурна среда

 • Нужда от повишаване на ефективността при възстановяване от технически проблеми

 • Необходимост от гъвкаво мащабиране ("увеличаване" или "намаляване") на ресурсите, без да е необходимо предварително дългосрочно планиране.

За да разреши предизвикателствата, банката си поставя следните цели:

 • Оптимизиране на разходите за подобрение на хардуер и закупуване на лицензиран софтуер

 • Виртуализация на 90% от инфраструктурата на банката – еквивалентно на над 500 сървъра

 • Подобряване на ефективността при възстановяване от технически проблеми (DR възможностите)

 • Гъвкавост и способност за надграждане/промяна на мащаба на работа, чрез които ИТ да отговаря на бързите промени в бизнеса.

 • Непрекъсваемост на критични бизнес услуги по време на хардуерни промени и поддръжка.

 • Намаляване на операционния риск и репутационен риск.

За да се справи с предизвикателствата, пред които е изправена, и да изпълни поставените цели, УниКредит Булбанк стига до решението да премине към частен облак за ИТ инфраструктурата си.

ВИЗИТКА НА ИТ ПРОЕКТА

Име на проекта: Частен облак

Възложител: УниКредит Булбанк

Изпълнители: „Майкрософт България“, „Парафлоу Комуникейшънс“ ООД

Дата на стартиране/дата на приключване на проекта: 2014 г. - 2015 г.

Кадрови ресурси: 588 MD

Технологични: 38 хост сървъри, място за съхранение - 70 TB

Категория: Национални ИТ проекти, изпълнени в корпоративния сектор

Подкатегория: Големи компании

ИТ решението

Новото ИТ решение, което УниКредит Булбанк използва от тази година, е частен облак за ИТ инфраструктурата си. Решението подобрява и подкрепя бизнес процесите. То е изпълнено от „Майкрософт България“ и „Парафлоу Комуникейшънс“ ООД. Благодарение на него, се отчита подобрение в следните банкови процеси:

 • Реализиране на бизнес инициативи. (Заявка, Стратегическо приоритизиране, Дизайн, Операции)

 • Мениджмънт и мониторинг на инфраструктурната среда.

 • Реализиране на промени.

 • Управление на достъпа.

 • Автоматизация

Разработването и реализацията на частния облак е извършена на 3 етапа. В първата фаза е обновена виртуализираната инфраструктура на банката и е заменен VMware софтуерът с неговия Microsoft Hyper-V еквивалент. На втория етап са надстроени системите за съхранение и мрежите, като е подобрена връзката между двата центъра за данни. В третия етап са въведени нов софтуер и процеси за активиране на функции като клиентски портал, подробен мониторинг и управление на системата с използване на System Center 2012, за да се оптимизира използването на ресурси при различни натоварвания.

Използвани софтуерни продукти:

 • Microsoft Windows Server 2012

 • Microsoft Hyper-V Server 2012

 • Microsoft Systems Center 2012

 • Microsoft Services

 • Microsoft Premier Services

 • Microsoft Consulting Services

 • Microsoft Architecture Services

Използване на частния облак

Пепа Колева„УниКредит Булбанк се стреми да въвежда най-актуалните версии на използваните продукти, както и най-актуални технологии, и в областта на ИТ инфраструктурата, и в областта на бизнес приложенията. След успешната реализация на поредица от инфраструктурни проекти в периода 2010 - 2015 г., вече разполагаме с ИТ среда, осигуряваща висока достъпност и възстановяване при бедствия“, заяви Пепа Колева, директор „Информационни технологии” в УниКредит Булбанк.

Обретен Обретенов“Този проект увеличава нашата конкурентоспособност по отношение на качеството и скоростта при предоставянето на нови услуги, като това е само един от инструментите за подобряване на ефикасността ни на местните пазари“, заяви Обретен Обретенов, старши мениджър ИТ операции в УниКредит Булбанк по време на разработването на проекта.

 

 

Eфект от ИТ решението

Частният облак е много по-гъвкав от традиционните ИТ инфраструктури, тъй като съчетава предлагането на хардуер и софтуер в една услуга. Достъпът до решението е посредством клиентски портал, което намалява времето за заявка, обработка и доставяне на услугата. По този начин оперативните процеси в банката са опростени значително, което подпомага значително по-бързото пускане на нови бизнес продукти и услуги, посочват от банката.

Изграждането на частен облак има положителен ефект и върху ефективността при възстановяване от технически проблеми. При евентуалното възпрепятстване на достъпа до услуга, предлагана от УниКредит Булбанк, центровете за данни могат временно да се заместят един друг, обясняват от банката.

Количествени и качествени показатели за предимствата на новото ИТ решение:

 • Оптимизиране на оперативните разходи чрез намаляване на физическите сървъри с 50%.

 • 80% от x86 товарите са разположени върху новото решение.

 • Подобряване на оперативната ефективност.

 • Опростяване на системната администрация чрез централизиран инструмент за управление.

 • Осигуряване на услуги чрез клиентски портал.

 • Изграждане и внедряване на интегрирани услуги за център за данни, базирани на водещи индустриални архитектурни стандарти.

 • Висока достъпност и наличност на услугите 99.99.

 • Наблюдение и управление на цялостната среда с Microsoft System Center.

 • Намаляване на потреблението на енергия и физическото пространство, нужно за съхранение на информация.

 • Бързо осигуряване на виртуални среди за проекти и разработки. Виртуална машина се доставя напълно конфигурирана за по-малко от 30 мин.

Потенциал за развитиe

Частният облак е еластично решение, предоставящо възможности за динамично променяне на използваните ресурси в зависимост от бизнес необходимостта и натоварването на средата. Решението може да бъде надграждано бързо и лесно при необходимост, твърдят от УниКредит Булбанк.

Решението предоставя централизирано услуги на бизнес потребителите.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X