Ит Проекти

Видео облаци, видео анализи, видео услуги

Computer World

IP технологиите предоставят нещо повече от просто по-високо качество и по-голямо удобство. Цифровата инфраструктура е основа, върху която иновативните компании ще базират бизнес процеси, които в много случаи няма да имат нищо общо с традиционното видеонаблюдение, насочено стриктно в посока сигурност и охрана.

VSaaS

Моделът “… като услуга” и вървящите ръка за ръка с него облачни инфраструктури, засягащи все повече и повече сфери както в ИТ, така и навсякъде другаде, няма да подминe и видеонаблюдението. Може да се твърди, че в голяма степен тази тендеция се движи от все по-широко навлизане на мобилните устройства и възможността за бърз достъп до корпоративна информация от където и да е в професионалното ежедневие. Потребителите, използващи облачни услуги като тези на Apple, Amazon, Google и Microsoft, съвсем очаквано желаят същото удобство и по време на работа – включително и за решенията за видеонаблюдение.

Точно тук изниква терминът видеонаблюдение като услуга (video surveillance-as-a-service VSaaS). Подобно предложение би могло да е особено ценно при управляване и архивиране на записи от охранителни камери например, тъй като чрез тях могат да се разкриват престъпления в търговски обекти, паркинги, банки и други публични локации.

В момента се наблюдава рязък ръст при търсенето на системи за видеонаблюдение. По данни на анализатора Transparency Market Research, стойността на този сегмент, заедно със споменатите VsaaS предложения ще достигне 24,81 млрд. долара до 2019 г., като средният годишен ръст се очаква да е 19,1%.

Разбира се на върха на хранителната верига ще са продуктите, свързани с IP видео, като техният годишен ръст до 2019-та се очаква да е 24,2% годишно. За сравнение общият хардуерен пазар, включващ в себе си и аналоговите решения, след като през 2012 г. бе на стойност 9,49 млрд. долара, се очаква да нараства със 17,3%.

“Облаците” са голяма тема в сферата на ИТ през последните години и може да се каже, че благодарение на тях светът навлиза в нова ера по отношение на свързаността. Независимо дали става дума за публична среда, където сървърите са на практика споделени между клиентите или собствените центрове за данни, където данните и приложенията се съхраняват изолирано, облачните инфраструктури носят предимства – резервираност, скалируемост и изместване на разходите от капиталови (CAPEX) към оперативни (OPEX) такива.

Облачното съхранение на данни ще нараства стабилно през 2015 г. Според проучване на Centre for Retail Research сред близо 300 търговци на дребно във Великобритания, обхващащо около 20 хил. магазина, особено търсена функционалност е възможността за дистанционно наблюдение на случаващото се в търговския обект. След като през 2013 г. интерес към нея са изразявали 6,5% от запитаните, само за една година техният брой е нараснал до 82%.

Особено важно е да се отбележи, че тук не става дума само за охрана на търговските обекти. Всъщност техните мениджъри искат нещо повече – информация за това какво се случва по рафтовете и поведението на клиентите в реално време. Благодарение на тази информация те могат да взимат бързи и адекватни решения, чрез които да повишат доходите си. Допълнително 65% от запитаните желаят да имат възможност да получат тези данни на своя смартфон или таблет.

Скалируемостта не означава просто възможност за свързване на повече камери, но и дава достъп до повече изчислителна мощ и повече пространство за съхранение на данни, ако например е необходим запсис с по-висока резолюция или с повече кадри в секунда. В случай пък, че са необходими анализи за поведението на клиентите, възможностите за обработка са налице и за тях може да се заплаща допълнително.

Обработката и съхранението на място („on the edge”) също са подходящи за критични инфраструктури и приложения. Допълнителните ресурси могат да се използват за например за разпознаване и съхраняване на регистрационни номера на превозни средства.

Друг интересен аспект на VSaaS са възможностите за включване на допълнителни услуги към видеонаблюдението, като например охрана или дистанционно наблюдение.

Анализи и големи данни

Според специалисти през 2015-2016 г. най-сетне ще започне усвояването на информация от разнообразни източници на структурирани и нструктурирани данни (големи данни) чрез средства за анализ. Имайки предвид възможностите на мрежовите камери да предоставят високи резолюции и да бъдат монтирани навсякъде, съответните отдели получават все повече информация от все повече източници. Това от своя страна налага нови изизквания към аналитичните инструменти, които трябва да бъдат по-самостоятелни и по-автоматизирани.

Обемът на данните, скоростта на обработката и разнообразието от източници обаче може да се окажат ключови в кризисни ситуации, когато трябва решения трябва да се взимат бързо, на базата на последната налична информация.

Тук е мястото, където интелигентните IP решения трансформират видеонаблюдението от средство, насочено само към охрана и разледване на престъпления и злоупотреби, в прокативен инструмент, даващ възможности за подобряване на бизнес процеси. По данни на Centre for Retail Research, това е и най-важната причнина, поради която британските търговци мигрират към IP продукти. 27 на сто от запитаните са посочили този отговор. Също така около половината от анкетираните посочват по-конкретно възможностите за броене на клиенти (49,2%) и управлението на опашки (49,9%). Това според тях са двете най-популярни приложения на IP видеонаблюдението, които не са свързани със сигурността.

Това обаче е само началото. Изображенията, получени от камерите, могат да бъдат обработвани със специални аналитични инструмени и чрез тях да се анализира поведението на клиентите по време на пазаруване, да се следи „трафикът“ в магазините, както и да се събират данни за елиминиране на „задръствания“.

А ако всичко това бъде допълнено и от споменатите източници на структурирана и неструктурирана информация, включително разписания на градския транспорт, информация за стоки в промоция, данни за цените при конкурентите, социални мрежи и т.н., то един опитен анализатор ще може да изведе модели и взаимовръзки, за които търговците не са и предполагали, че са налице. Едва в този случай ще може спокойно да се твърди, че данните предоставят конкурентно предимство.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X