Ит Проекти

OrderDynamics планира устойчив растеж

Computer World

Любомир Чолаков (на снимката) оглави разработчика на аналитични решения за електронна търговия за България OrderDynamics на фона на бурно развитие и промени. През месец август тази година eCommera съобщи, че вече ще оперира на световните пазари под името OrderDynamics, обединявайки дъщерните си фирми в единен глобален бранд. С новата корпоративна идентичност компанията продължава да предлага интегрирани софтуерни решения от SaaS платформа и услуги за управление и анализ на големи масиви от данни, с които подпомага ефективно развитието на интелигентна търговска дейност от страна на световни търговски марки и търговци. По-рано тази година компанията си осигури допълнително финансиране от $41 милиона от крупни инвеститори.

Г-н Чолаков, какви промени ще последват от преструктурирането и преименуването на глобалната компания OrderDynamics за българското звено?

През последната година наблюдаваме изключителна динамика и фундаментални промени на световния ритейл пазар. OrderDynamics логично следва тази глобална трансформация като усъвършенства решенията си и предлага ефективен отговор на растящите очаквания на клиентите, нуждата от повече ефективност и оптимизация на търговските практики.

Компанията има уникална възможност да подпомогне търговците в този критичен момент, като голяма част от следващата вълна иновативни решения се разработва и тества именно от българското звено. В този смисъл промените в офиса в България се случват сега и следват цялостните процеси – голяма част от инвестициите, които OrderDynamics реализира, се насочват именно към разработката на софтуер от ново поколение и ключови експертизи за поддръжка на световните клиенти на компанията.

Офисът ни е най-големият за компанията в световен мащаб, като исторически отчита около 30% ръст на наетите служители на годишна база. Софтуерните инженери в София работят по проекти на част от най-големите търговски компании в света; тук се намира и екипът за разработка на един от иновативните и топ ритейл продукти – DynamicAction. В същото време голяма част от глобалните процеси и добри практики за управление на качеството на решенията ни също се разработват от българския екип.

Към това можем да добавим и че от България се управлява и организацията за поддръжка на клиентите на OrderDynamics. 

Като мениджър на OrderDynamics за България какви са вашите приоритети и цели? Каква е визията ви за развитие на българския пазар?

Основната цел на екипа на OrderDynamics в България е да продължи да реализира комплексни проекти, които носят стойност за клиентите на компанията.

Като R&D център наш приоритет е да продължим да привличаме и мотивираме талантливи специалисти и да се позиционираме като едно от най-добрите места за работа в софтуерната индустрия в България. В същото време се стремим непрекъснато да подпомагаме и цялостното развитие на технологичното образование в страната.

За последната година OrderDynamics постигна значителен напредък по отношение на развитието на бизнес средата и вътрешно фирмената култура – факт, потвърден и от изследването на „ТОП ИКТ Работодател“ за 2013 г., в което отбелязваме подобрение в 95% от изследваните фактори. Гордеем се и с благотворителните инициативи, които реализираме в помощ на деца в неравностойно положение и се стремим да увеличим приноса си към обществото с помощта на нашите служители. 

Планира ли се промяна в целите и стратегията на компанията на глобално и локално ниво и какво предвиждат плановете за развитие на офиса в България?

Целите на компанията остават непроменени – OrderDynamics подпомага търговците в осигуряване на безпроблемно преживяване на клиентите им като в същото време оптимизира целия процес по вземане на решения, управлението на поръчки, доставки, промоции и маркетинг. Плановете на OrderDynamics за следващата година е да инвестира в ускоряването на процеса на разработката на софтуерните продукти. Стратегическите ни цели включват навлизане на нови пазари и разширяване на пазарния дял на компанията на съществуващите.

OrderDynamics се намира във фаза на активно развитие. Само през последните 12 месеца повече от 30 нови големи марки и ритейл компании, включително 9 от 100-те най-големи онлайн търговци, избират решенията на компанията. Постигаме тези впечатляващи резултати благодарение на иновативния си подход към обработката на данни и доставянето на информация. Внедряваме тези стимулиращи печалбата анализи в нашия софтуер за управление на поръчки, в самата търговска платформа, както и в приложения на трети страни.

Първото проучване Forrester WaveTM (Многоканално управление на поръчки, трето тримесечие, 2014 г.) потвърди правилната посока на развитие на компанията: OrderDynamics получи най-висок резултат в категория „Ръст на продажбите“ и е сред първенците при „Цена на експлоатация“ и „Обичайно време за внедряване“.

Екипът в България работи върху голяма част от тези направления и нашата цел е да затвърдим стратегическото си позициониране като основния център за разработка, тестване, иновации и поддръжка на компанията в глобален мащаб. 

Ще се разраства ли българският офис на OrderDynamics? Какво включват плановете ви за наемане като брой хора и като профил на специалистите, имайки предвид, че звеното в София е най-голямото за компанията в световен мащаб?

Българският офис на OrderDynamics е ключов за растежа на компанията като цяло – тук работим по проектите на най-големите световни брандове и търговци, разработваме добрите практики, които се използват от офисите ни по света.

В момента сме 160 души и планираме устойчив растеж на екипа с развитието на проектите ни. Плановете ни включват разширяване на компетенциите на екипа във всички направления – Java, BI, .Net, QA, както и проектни мениджъри.

Въпросите зададе Констанца Григорова

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X