Ит Проекти

“Ауксо” предлага Microsoft базиран публичен облак у нас

Computer World

Auxo GmbH е германска стартъп компания, целяща да осигури IaaS и SaaS облачни услуги за европейския малък и среден бизнес. „Ауксо” ЕООД е българска компания, собственост на Auxo Gmbh.

ВИЗИТКА НА ИТ ПРОЕКТА

Име: Microsoft базиран публичен облак

Възложител: “Ауксо” ЕООД (собственост на Auxo Gmbh)

Изпълнител: BULPROS Consulting (“Булпрос консултинг АД”)

Начало и край на проекта: първа фаза - 01.02.2013 г. – 17.11.2013 г.

Бюджет: 2 млн. евро

Категория: Национални ИТ проекти, изпълнени в корпоративния сектор

Основните преимущества на фирмата спрямо конкурентите й са:

- индиректен маркетинг модел, който дава възможност на ИТ компаниите да обогатят портфолиото си с облачни услуги, позволявайки им да станат по-конкурентоспособни и печеливши;

- облакът се хоства в германски център за данни, гарантиращ защитата и сигурността на личните данни съгласно законодателството в Германия;

- портал за самообслужване и управление на услугите, създаден и разработен, за да посрещне специфични изисквания на този пазарен сегмент и модел на работа.

- допълнителни услуги по поддръжка и миграция – изготвени са специални пакети, които да улеснят миграцията към облака и последващата поддръжка. В допълнение, услугите по поддръжка се простират извън облачната платформа до клиентските приложения, хоствани върху IaaS.

Основни бизнес проблеми, довели до необходимостта от ИТ проекта

„Ауксо” ЕООД покрива ниша на пазара за облачни услуги за европейски клиенти, които искат техните данни да се намират в центрове за данни в Европа и да са защитени според законодателството на ЕС, като запазят най-високо ниво на поддръжка и достъпни цени.

Услуги, предоставяни от платформата на публичния облак

Oбхват и цели на имплементирането

BULPROS е доставчик на услугите по изграждане на цялостната концепция и архитектура на облачната платформа, като предоставя екип от 20 опитни архитекти, администратори и програмисти, и отговаря за управлението на проекта. Проектът започва през януари 2013 г. и до официалния старт на облачната платформа през ноември 2013 г. са инвестирани над 20 000 човекочаса в следните дейности:

  • Дизайн и изграждане на инфраструктурно решение, разположено в център за данни в Германия;

  • Дизайн и изграждане на облачна платформа, базирана на Microsoft технологии, които могат да бъдат използвани в публичен и хибриден сценарий;

  • Дизайн и изграждане на „Инфраструктура като услуга“;

  • Дизайн и изграждане на „Microsoft Exchange като услуга“;

  • Дизайн и разработка на портал за самообслужване и управление на облачните услуги.

Новите ИТ решения

Първата фаза на новото облачно решение се състои от 2 основни продукта и портал за самообслужване от страна на клиента, с който се управляват следните услуги:

  • „Инфраструктура като услуга“ (IaaS): Напълно автоматизирано доставяне и управление на виртуални мрежи, виртуално място за съхранение на данни и виртуални машини.

  • „Microsoft Exchange като услуга” (SaaS): Напълно автоматизиране и управление на: пощенски кутии, публични папки, календар за управление на ресурси, календар за управление на стаи, групи и тн.

Облачната платформа е базирана на 10GbE мрежа, защитни стени, сървъри и система за съхранение на данни от висок клас, с допълнителни възможности като ODX, auto-tiering и др. Основни компоненти са Hyper-V клъстери и виртуални машини, чиито автоматизация и управление е реализирана, посредством Microsoft System Center 2012 R2 продуктите. Активната директория и Exchange са конфигурирани за поддръжка на multi-tenant сценарии. Разработеният 3-слоен портал за самообслужване, е съобразен с добрите практики и изисквания за сигурност на индустрията.

Използване на новата ИТ система

Облачната платформа активно се продава на немския пазар и има своите първи клиенти.

Платформата е достъпна и на българския пазар и се продава активно от края на 2013 г.

Решението позволи на „Ауксо“ да стъпи на европейския пазар на облачни услуги, предоставящ на клиентите си Microsoft продукти по един лесен и достъпен за усвояване начин.

Ползите от внедряване на ИТ решенията

Облачната платформа позволява на крайния потребител лесно да планира и променя потреблението на ресурси и услуги като заплаща само това, което реално използва.

Продуктивността се увеличава многократно, с оглед на факта, че стартирането на частен виртуален център за нов клиент в облака отнема само около половин час, сравнено със седмиците, необходими за извършване на същата операция върху сървъри на клиента в техния офис.

Предоставянето на Exchange среда за нов клиент е толкова опростено, че тя може да бъде настроена и пусната в експлоатация за минути, дори от потребител без задълбочени знания в областта.

Ресурсите, необходими за поддръжката и управлението на ИТ инфраструктурата на клиентите са оптимизирани многократно и могат да се управляват от специалисти с по-базови умения и опит.

Качествени и количествени индикатори за новото ИТ решение:

  • 99,9% достъпност на всички облачни услуги

  • Създаване на нова виртуална машина < 8 минути

  • Създаване на нова пощенска кутия < 1 минута

Възможност за надграждане и мащабиране

Облачната платформа е проектирана с възможност да посрещне нуждите на хиляди клиенти като бързото и лесно разрастване става само чрез добавяне на допълнителни изграждащи блокове.

Портфолиото от предоставени услуги продължава да се разраства като през тази година предстои стартирането на:

- MS SQL като услуга;

- MS Lync като услуга;

- Backup като услуга;

- File & Share.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X