Ит Проекти

Приста ойл изгради корпоративна архитектура в облака

Computer World

Визитка на проекта

Име на проекта: Изграждане на ИТ корпоративна архитектура на основата на облачни технологии (IT Enterprise Architecture Based on Cloud Services)

Възложител: Приста ойл груп

Изпълнители: Microsoft Bulgaria, Vivacom, Intelligent Systems Bulgaria

Дата на стартиране/приключване: 1.02.2013/9.12.2013

Бюджет на проекта: над €700 000

Категория: Национални ИТ проекти, изпълнени в корпоративния сектор

Приста ойл груп ЕАД (Prista Oil Group) е холдингова структура, чиято сфера на дейност обхваща следните две направления:

  1. Производство и търговия на моторни и индустриални масла, греси и специални течности – дейност развивана изцяло от Приста ойл груп и международните й филиали в седем държави. Към холдинга принадлежи и базираната в Холандия Star Oil, една от най-големите търговски компании за базови масла, суровини и материали;

  2. Акумулаторен бизнес – в структурата на Монбат (Monbat), един от блучиповете на Софийскa стокова борса, с международни филиали в три държави.

Интернационализацията и динамичното разширяване на бизнеса

на Приста ойл груп на три континента изисква гъвкаво управление и администрация на корпоративните системи, потребителите и крайните устройства в режим 24/7 и при спазване на правилата за сигурност.

Затова преди около година групата взема решение да изгради нова корпоративна архитектура, включваща следните цели: изграждане на частна корпоративна IP/VPN мрежа на територията на страната; внедряване на нова активна директория и миграцията на потребители и устройства към нея; внедряване на облачните услуги на Office 365 и миграция на потребителите; внедряване на корпоративни BI/ERP/CRM решения.

Новото решение

включва проектирането и внедряване на ИТ системи на всички нива – мрежи и комуникации, бази данни, системни решения, офис решения, процедури и правила за сигурност на потребителите и устройствата. Ключов момент е координацията на отделните процеси и взаимозависимости.


Приста ойл изгради корпоративна архитектура в облака

© Computer World, Computerworld.bg

Основните решения са базирани на:

  • частна корпоративна мрежа за всички компании и локации на територията на страната на базата на MPLS мрежата на Vivacom; комуникационно оборудване от Cisco.

  • активна директория – проектирана от Microsoft Bulgaria с пълен набор услуги;

  • създаване на единен корпоративен имидж за работните станции, базиран на Windows 7 Enterprise, Office 2010 Pro Plus, Lync 2010, Outlook 2010 и Windows Intune;

  • миграция на съществуващите пощенски кутии към Office 365;

  • пълна синхронизация на активната директория и Office 365;

  • внедряване с помощта на Intelligent Systems Bulgaria на QlikView като корпоративно BI решение за всички компании на групата;

  • внедряване с помощта на Intelligent Systems Bulgaria на Microsoft Dynamics AX 2012 R2 като корпоративно ERP решение за всички компании на групата;

  • внедряване с помощта на Intelligent Systems Bulgaria на Microsoft Dynamics CRM 2011 като корпоративно CRM решение за всички компании на групата.

Вследствие на изпълнението на проекта

потребителите вече имат достъп до електронната си поща в Office 365 през всичките си устройства – служебни и лични компютри, таблети и мобилни телефони – от всички точки на света. Крайните устройства са защитени с Intune и всеки може да съхранява до 50 GB в пощенската си кутия.


Приста ойл изгради корпоративна архитектура в облака

© Computer World, Computerworld.bg

Като основен корпоративен комуникационен канал потребителите използват Lync – чрез текстови съобщения, аудио- и видеоконференции, презентации и т. н. Lync e интегриран със Skype, което позволява активна комуникация с партньори и клиенти на Приста ойл груп.

Общите екипни сайтове, които са базирани на SharePoint 2010, дават възможност за споделени ресурси и същевременно всеки потребител използва 25 GB лично пространство в SkyDrive за облачно съхранение.

Благодарение на всичко това групата успява да оптимизира всички бизнес процеси, свързани с управлението на: връзките с клиенти, партньори и доставчици; офертите и продажбите; складовите наличности; финансовата консолидация на отделните звена и компании; динамичните управленски справки, графики и анализи.


Приста ойл изгради корпоративна архитектура в облака

© Computer World, Computerworld.bg

ИТ решението позволява бизнес в реално време,

от всяко устройство и от всяка точка при наличен Интернет достъп. То дава изключително предимство при преобразуване и преструктуриране на бизнеса, защото се администрират потребители, а не устройства и се плаща само за изполваните услуги.

В допълнение изградената архитектура на базата на облачни технологии намалява с до 80% инвестициите в частта CAPEX, а в частта на OPEX позволява динамично управление на принципа „плащаш, когато ползваш“.


Приста ойл изгради корпоративна архитектура в облака

© Computer World, Computerworld.bg

Що се отнася до плановете за развитие на проекта, в новата архитектура ще бъдат включени и компаниите извън България. Това ще стане поетапно в рамките на три години.

(изображенията са взети от презентация на Приста ойл от ноември 2013 г.)

Тихомир Иванов

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X