Ит Проекти

Услугата за онлайн пазаруване ScoreTwice вече е активна

Computer World

Пълнофункционалната услуга за онлайн пазаруване – ScoreTwice вече е достъпна през www.scoretwice.bg. Това съобщиха от „Ай Ти Инвестмънт” АД – компания, която изгражда и внедрява информационни системи. От фирмата на разработчика твърдят, че услугата е уникална за България.

Това стана възможно след внедряването на иновативна софтуерна платформа „Virtual Mall” и съчетаването и със система за управление на лоялността, разкриха от дружеството.

ScoreTwice е резултатът от оползотворяването на налична собствена иновативна технология, чрез внедряването на която „Ай Ти Инвестмънт” предлага на българския пазар услуга, базирана на четири ключови предимства - възможност за мобилни разплащания, възможност за определяне на индивидуални отстъпки по артикули, възможност за микрофинансиране и отложено плащане, както и осигурената чрез грант от ЕС възможност за определяне на индивидуални отстъпки на отделни потребители и управление на тяхната лоялност, уточниха от ИТ компанията.

Виртуалният мол е резултат от разработка в период на няколко години, като основната платформа е готова през 2012 г. За нейното внедряване и създаването на ScoreTwice е реализиран допълнителен проект, който отнема 9 месеца и изисква инвестиции от над 1 млн. лв., осъществени до декември 2013 г., осигурени с грантово финансиране по процедура BG161PO003-1.1.03 „Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за внедряване на иновативни продукти, процеси и услуги" по ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007 – 2013 г.”.

Така „Ай Ти Инвестмънт” успява да закупи сложна многофункционална софтуерна система, която да послужи за внедряването на многокомпонентната платформа Virtual Mall за въвеждането на услуга ScoreTwice.

„Осигурената по проекта система за проследяване, управление на лоялността и наградите на клиентите е изключително различна от стандартно познатите на българския пазар. За нас това бе важно стратегическо и инвестиционно решение, заяви Пламен Марков, изпълнителен директор на Ай Ти Инвестмънт - С това бе осигурена и уникалната й характеристика - наличието на унифицирано решение за управление на лоялността на потребителите. С него търговците вече могат да издават точки по програми за лоялност, да предоставят бонуси и допълнителни намаления и да проследяват използването им – всичко, от което в крайна сметка печелят както търговците, така и крайните потребители”.

„Проектът бе успешен благодарение на отговорното отношение на екипа, на професионализма на нашите подизпълнители, както и на експертното отношение и подход на представителите на Министерство на икономиката и енергетиката. Благодарение на всички тях днес сме уникално позиционирани, за да предложим конкурентно решение както за локалния, така и за международните пазари, като вече имаме реален заявен интерес за въвеждане на сходни продукти с тази платформа дори в Югоизточна Азия”, допълни Христина Биджекова, ръководител на проекта.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X