Ит Проекти

ERP Pantheon осигури конкурентно предимство на Стримона Строй

Владимир Владков

ВИЗИТКА НА ИТ ПРОЕКТА

Име: "Разработване, инсталиране и внедряване на софтуерна система за управление на ресурсите в предприятието – ERP"

Възложител: Стримона Строй ЕООД

Изпълнител: Контракс АД

Общ бюджет: 93 000 лева без ДДС

Стартиран/ завършен: 19.11.2012 - 12.02.2013

Категория: Национални ИТ проекти, реализирани в корпоративния сектор)

Групата СТРИМОНА включва две динамично развиващи се фирми "СТРИМОНА СТРОЙ" и "СТРИМОНА" с предметна дейност: индустриално строителство, търговия със строителни материали и металообработка.

Фирмата произвежда около 250 тона продукция месечно - метални конструкции за промишлени, търговски, логистични и обществени сгради, индустриални носещи конструкции за металургичната, минната, химическата и други области на промишлеността, металообработка и т.н. 

Увеличаване на обемите и продуктовото портфолио, изискването за мониторинг върху производството "от входа до изхода" (EN ISO 9001:2008, EN ISO 3834-2; EN 1090 - 2 (exc3)), както и динамичните промени на цените на материалите и несъответствието при калкулацията на труда спрямо материалите в рамките на продажната цена, наложиха спешната необходимост от мощна бизнес информационна система, цялостно решение, което да поддръжка всички работни процеси в предприятието, да позволява връзка между материалното производство и счетоводството и между останалите отдели в предприятието (доставки, производство и счетоводство). Целта е да се обединят и координират дейността и информацията. Системата трябва да има възможност за изготвяне на отчети и анализ на изпълнението въз основа на данните в система (анализ на разходите, доставка, приходи и разходи), обяснява Илия Шивачев, търговски директор и помощник управител на Стримона строй ЕООД.

Главната производствена схема на завода за стоманени конструкции е показана на първата схема (в PDF документ), а на втората (също в PDF вариант) се вижда сградния фонд и технологичното оборудване на завода за стоманени конструкци. 

Всички наши крайни продукти са придружени със сертификати с информация за партидата и качеството на материала, ето защо е необходима стопроцентова проследимост на материалите, коментира Илия Шивачев. - Компанията търсеше цялостно решение за поддръжка на всички бизнес процеси във фирмата, защото изработваме специфични продукти, които често са уникални – ето защо системата трябваше да бъде изцяло приспособима към този факт. Също така очаквахме след имплементацията да ни бъде оказано съответното съдействие и подкрепа при работата със системата. Избрахме ERP PantheonТМ."

Внедрено ИТ решение

Компанията е избрала ERP системата PantheonТМ. Специфични особености на решението:

  • Свързване на всички дейности в предприятието.
  • Онлайн информация за всички участници в работните процеси.
  • Еднократното въвеждане намалява възможността от човешка грешка.
  • Промяна на функцията на счетоводството в предприятието - функция за разширяване и управление на дейността.
  • Разширяване на областите в експлоатация, с вертикални решения за специфичните нужди на фирмата.
  • Обединяване на материали и производствена дейност в спецификациите, с лесното въвеждане на суровини, което е база за определяне на продължителност на процеса, консумираната енергия, амортизацията на машините.

Ефект от реализацията

  • Оптимизиране на фирмената структура и главните процеси в компанията.

Компанията се адаптира към изискванията на пазара и купувачите чрез бърза реакция, срокове на доставка и цени (калкулация на себестойността на продуктите, управление на продажните цени, респективно – указване на процентното съдържание на материала и неговото отношение към продажната цена)", коментира Шивачев.

  • Въздействие върху управлението на директните разходи в компанията и контрол върху променливите разходи чрез информационната система Pantheon.

Според Шивачев, благодарение на по-голямата прегледност в материалното производство се повиши и коефициентът на обръщение на складовите наличности и се намали задържането на полуготови продукти (мониторинг върху наличностите на склад и междинните продукти, мониторинг върху вложените материали в изделията, както и връзката между вложените материали и сертификатите на материалите, предоставени от доставчиците.

Благодарение на системата ръководството на компанията получи данни за отчетността и реална информация за растежа и развитието на компанията, като по този начин се осигури конкурентното предимство в рамките на пазара; осигури се възможност за изготвяне на доклади за нуждите както на самата компания, така и на външните партньори (държавни институции, банки, собственици на компании...), допълва Шивачев. - Служителите могат да работят креативно и разполагат с повече време за взаимодействие."

Потенциал за развитие

Целта ни е да завоюваме лидерски позиции в индустриалното строителство в България и Европа. Смятаме, че имаме потенциал да се наложим и докажем като един сигурен партньор в металообработката и строителството на сгради и съоръжения на базата на стоманени конструкции, твърди търговският директор на Стримона Строй.

Работейки с PantheonTM, особено с неговото имплементиране във всички работни процеси, постепенно се доближаваме до целта, която си поставихме - свързване на всички дейности във фирмата", допълва още той. 

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X