Ит Проекти

World Transport Overseas Bulgaria оптимизира операциите си с вертикално ERP решение

Computer World

Тихомир Иванов

Визитка на ИТ проекта

Име на проекта: Внедряване на нова система за управление и планиране на ресурсите на World Transport Overseas Bulgaria

Възложител: World Transport Overseas Bulgaria (Уърлд транспорт оувърсийз България ЕООД)

Изпълнител: FTS Bulgaria (ФТС България ООД)

Дата на стартиране/приключване: 16.01.2013/06.03.2013 г.

Бюджет на проекта: 400 000 лв.

Категория: ИТ проекти, изпълнени в корпоративния сектор

World Transport Overseas Bulgaria (Уърлд транспорт оувърсийз България) e компания, специализирана в предлагането на широк спектър от услуги в сферата на международния транспорт. Тя е добре позната на повечето български фирми, ползващи морски и въздушен транспорт и си е спечелила водещи позиции на местния пазар в областта на групажните и на превозите на цели контейнери по море.

Компанията е единствената по рода си в България с това, че предлага на клиентите си директна консолидация на товари от девет точки в Азия и Близкия Изток до пристанище Варна. Директната консолидация позволява постигането на конкурентни ценови условия, като същевременно увеличава качеството на услугата в посока надеждност и срок на доставката.

Другата отличителна черта на фирмата е, че има собствени офиси в най-големите градове в страната, които извършват както оперативна дейност, включително митническо представителство, така и активна търговска дейност. Това доближава компанията до нейните клиенти, прави я по-гъвкава и с по-бързи срокове за реакция. World Transport Overseas Bulgaria има мрежа от собствени офиси и в региона – в Словения, Хърватска, Сърбия и Румъния – което помага за утвърждаването на компанията пред партньорите в чужбина и доизгражда облика й на силен регионален играч в сферата на морските и въздушните превози.

В миналото компанията оперира основно с помощта на ERP система с предимно финансово-отчетна насоченост. Но с увеличаването на броя на обработените пратки и на персонала нараства и

необходимостта от вертикално решение,

което да улесни уеднаквяването, наблюдението и усъвършенстването на основните процеси във фирмата, свързани с продажбите и след-продажбеното обслужване.

Едно такова съвременно решение позволява също интегрирането на нашата система с подобни системи на наши клиенти и доставчици, – коментира Светлин Пешев, прокурист в World Transport Overseas Bulgaria. – Това от своя страна позволява един ефективен и ефикасен обмен на информация между партньори в реално време – нещо, което е безценно в съвременната бизнес среда.“

Така компанията започва да проучва пазара за софтуерни системи, отговарящи на нейните изисквания и след това организира търг, за да определи най-доброто решение по отношение на баланса функционалност-цена.

Целите и сроковете на проекта са набелязани заедно с номинирания изпълнител FTS Bulgaria (ФТС България) и всички необходими корекции са своевременно отразени в договорения план за внедряване на избраното решение – Microsoft Dynamics NAV 2009 плюс вертикалния софтуер NaviTrans Advanced Forwarding.

Бяха определени ключови потребители от наша страна, които да партнират на изпълнителя за настройките на отделните работни модули на продукта. Съвместно с изпълнителя бяха изготвени вътрешно-фирмени наръчници за служителите на фирмата, крайни потребители на новата ERP система“, обясниха от World Transport Overseas Bulgaria.

След това заедно с ръководството на фирмата са определени и настроени необходимите отчети за управление на фирмата, като внедряването е било поетапно, стартирайки с финансово-счетоводния модул.

Съвместно с доставчика ни на уеб базирани решения беше изготвен допълнителен модул за електронна търговия. Това накратко представлява интерактивен обмен на информация с нашите клиенти в реално време чрез нашия уеб сайт“, споделиха от компанията.

След внедряването е изготвен съвместен протокол за приемане на продукта и са набелязани следващите стъпки, като изграждане на система за автоматичен обмен на информация с основен доставчик.

Внедреното решение обхваща всички основни процеси във фирмата,

от изготвяне на оферта и осъществяване на продажба до фактуриране и осчетоводяване на извършената услуга. В тази връзка системата включва и изготвянето на необходимата документация, свързана с транспортната услуга.

Решението стои върху клиент-сървър базирана трислойна архитектура и предлага отдалечен достъп през терминален сървър. Базовият софтуер е Windows Server 2008, SQL база данни и Microsoft Dynamics NAV 2009 плюс вертикалния софтуер NaviTrans Advanced Forwarding. Направени са допълнителни специфични настройки от FTS Bulgaria и интеграция с уеб сайт и система за известяване на клиентите.

ИТ-решението намалява необходимостта да се използват други локални методи и начини за обработка и складиране на информацията. Така се избягва двойното въвеждане на едни и същи данни, както и сложното навигиране между различни приложения/прозорци.Намалява и необходимостта от ръчна обработка и повечето отчети се изтеглят автоматично.

Клиентите на WTO Bulgaria ще усетят най-бързо подобренията в качеството на услугата по отношение на документооборота, сроковете за обработка на поръчките и предоставянето на навременна и точна информацияОсвен това решението позволява на клиентите и партньорите на World Transport Overseas Bulgaria да получават чрез уеб сайта на компанията винаги актуална информация в реално време.

Стандартизирането на процесите и възможността да получаваме информация за тях ни позволява да работим по оптимизацията им, съответно можем да подобрим качеството на услугата и ефективността на процесите по продажби и обработка на товарите“, заяви Светлин Пешев.

След въвеждането на проекта компанията очаква

клиентите да усетят най-бързо подобренията в качеството на услугата

по отношение на документооборота, сроковете за обработка на поръчките и предоставянето на навременна и точна информация. Бързи резултати се очакват и във връзка с изработката на автоматизирани отчети за мениджмънта с минимален разход на време.

Подобряването на продуктивността очакваме да отнеме повече време, тъй като това ще дойде с по-доброто познаване на системата и с натрупването на критично количество информация за вземането на правилни решения за евентуална необходима промяна на процесите“, посочиха от компанията.

Що се отнася до

потенциала и плановете за развитие на проекта,

на първо време е най-важно да реализираме очакваните ползи от новата ни система, за които вече говорихме – посочи Светлин Пешев. – Като следващи стъпки предвиждаме установяването на EDI връзка с наши ключови партньори, както и внедряването на системата в офисите ни в чужбина“, по-конкретно в Словения, Хърватска, Сърбия и Румъния.

Изграждането на EDI (електронен обмен на данни) е подход, на който FTS Bulgaria акцентира в рамките на конференцията си FTS Customer Event 2012.

Компанията за международни транспортни услуги вече разчита на комбинация от Microsoft Dynamics NAV 2009, вертикалния софтуер NaviTrans Advanced Forwarding, Windows Server 2008 и SQL база данни

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X