Ит Проекти

Метрополитен София с модерни, надеждни и лесни за обслужване и надграждане специализирани системи

Владимир Владков

Визитка на проекта

Име: Изграждане на специализирани системи за "Метрополитен" ЕАД – гр. София, ІІ-ри Метродиаметър

Специализирани системи:

 • Система за влакова радиовръзка
 • Система за диспечерски връзки
 • Часовникова система
 • Система за пожароизвестяване
 • Система за видеонаблюдение и видеоконтрол
 • Сигнално-охранителна система
 • Система за контрол на достъпа
 • Озвучително-оповестителна система
 • Диспечерски системи – SCADA
 • Транспортно-комуникационна система
 • Система за контрол и таксуване на пътници
 • Разработка на специализирани софтуерни приложения
 • Интеграция към специализираните системи на I-ви Метродиаметър

Възложител: „Метрополитен" ЕАД

Изпълнител: „ИТА Инженеринг" ООД

Старт/приключване: 07.2011 – 08.2012

Финансиране: финансиране с държавни бюджетни средства и средства по Оперативна програма „Транспорт" 2007-2013 г. 

На 31 август официално бе открит вторият лъч на софийското метро. С пускането в експлоатация на 11 нови метростанции Софийския метрополитен вече има 31 км железопътни линии и 27 станции. Очаква се по този начин трафикът в столицата над земята и обемът на изхвърляните във въздуха вредни емисии да намалеят със 79 хиляди тона. Новите по-икономични влакове редуцират разхода на електроенергия с до 25%, а всекидневно около 215 000 човека използват подземния транспорт.

Функционалността, гъвкавостта и надеждността на слаботоковите системи са гаранция за комфортното, бързо и сигурно придвижване на пътниците, както и на високоефективното автоматизирано управление на метровлаковете.

„ИТА Инженеринг" изгражда специализираните слаботокови системи още от началото на изграждането на I-ви Метродиаметър, като партньорството с Метрополитен ЕАД продължава и след стартирането на усвояването на средствата по Оперативна програма „Транспорт" 2007-2013 г. Дългосрочното партньорство е резултат от опита, компетентността, висококвалифицираните инженери, проектанти, ръководители на проекти и специалисти на компанията. Компанията е лидер в инженеринга и системната интеграция, работи в тясно сътрудничество с водещи производители като Aastra, Kapsch, Gorgy Timing, Siemens и др., за да гарантира качеството и надеждността на ключовите системи.

При проектирането на слаботоковите системи на ІІ-ри Метродиаметър са спазени изискванията на действащите и задължителни правилници и разпоредби на България и Европейския съюз, а изпълнението е в съответствие с всички изисквания и срокове, поставени от инвеститора, заявиха от Метрополитен ЕАД. Ключови за успешната реализация на проекта бяха 98 висококвалифицирани инженери и специалисти, с които разполага компанията. Главният ръководител на проекта инж. Никос Гицас получи признание и грамота от кмета на София Йорданка Фандъкова за постигнати високи резултати и проявен професионализъм.

Инж. Стоян Братоев, изпълнителен директор на Метрополитен ЕАД, заяви, че всички системи са реализирани в срок и при тяхната експлоатацията не е имало никакви проблеми, включително след интеграцията със съответстващите системи на първия метродиаметър. 

Система за влакова радиовръзка

Системата за влакова радиовръзка осигурява радиокомуникация под земята, в откритите пространства (открити околостанционни участъци), между стационарни потребители (диспечери), подвижни единици (метро влакове) и обслужващ персонал, използващ портативни радиостанции. Принципът на радиоразпръскване е чрез използване на излъчващ кабел, положен в тунелите.

Конкретното решение на радиоразпръскване с LCX кабел осигурява надеждност на база многоканално осигуряване и гъвкавост за покритие на тунелните участъци. Цялото активно оборудване на системата е разположено в станционната част, което осигурява възможност за бърза реакция при евентуална повреда. Към системата за радиоразпръскване има включени и допълнителни базови станции с цел покриване и на паралелни зони (стълбища, служебни тунели, сервизни помещения на станциите и др.)

Основните компоненти на системата за влакова радиовръзка са:

Базова станция (всяка метростанция)

Излъчващ кабел (в целия тунелен участък и през част от метростанциите)

Изнесени пожарни радиостанции (всяка метростанция)

Полицейска наземна радиостанция

Контролен център

Радиостанция депо

Влаково оборудване.

Базова станция. Основата на всяка базова станция е изградена от 4 канална радиочестотна част. Два канала се използват за обслужване на влаковете и поддръжка, един е предназначен за полицейските части, а четвъртият осигурява работата на пожарникарите в случай на авария. Модулите изграждащи една базова станция са захранване, приемо-предавателна част, дивърсити контролери, контролна част, радио част.

Каналите за връзка, използвани в системата, са четири:

 1. основен канал за комуникация между диспечерите, влаковите машинисти и служителите на метрополитен;
 2. резервен радиоканал, припокриващ се по технически параметри с основния канал, но на различна честота с цел обезпечаване на пълната резервираност на системата;
 3. канал, предназначен да подсигурява работата на полицията;
 4. канал, изграден за поддържане на работата при евентуални бедствия на пожарната команда в района на конкретната метростанция (подземна и наземна част).

Излъчваща предавателна система. Разпространението на сигнала в тунелите е поверено на излъчваща кабелна система. Всяка базова станция покрива половината от участъка между две метростанции във всеки тунел. Излъчващият кабел има надлъжни срезове в екранировката, които позволяват насочване на радио вълните.

 • Модул LPU. Тази част от системата за влакови радиовръзки служи като връзка между базовата радиостанция и излъчващата предавателна система. Следи за прекъсване или окъсяване в системата.
 • Модул LSU. Енергонезависима част от системата, разположена в средата на между станционния участък служеща за превключване от единия към другия кабел в случай на проблем в системата.

Пожарен и полицейски радиоканал. Комуникацията между подземната част и надземната част на метростанцията се осъществява чрез изнесена радиостанция, разположена в отделно помещение и имаща антена монтирана на повърхността. Връзката между двете радиостанции става по кабелна връзка. За пълно покритие на територията на град София се използват повторители. Честотите на приемо-предавателите са същите, както на полицейския канал, използван под земята.

Има два режима на работа на системата на пожарния и полицейския канал:

 • Нормален режим - Всичките базови радиостанции в комплект с наземните са свързани паралелно през целия участък на метрото. Ако приемникът в базова радиостанция получи сигнал от портативна радиостанция в който и да е участък на една метростанция, генерираният сигнал се пренася по цялата линия на метрото. Респективно сигналът се разпространява и в наземната част на метростанцията. По този начин всеки един служител на отговорната служба има възможност да комуникира с колегите си.
 • Локален режим - Този режим на работа позволява да се изключи комуникацията със съседните метростанции. Разговорите стават само в района на една метростанция.

Основните функционалности, които се постигат с влаковата радиовръзка, са:

 • Осигуряване на радиовръзка между машинисти, главен влаков диспечер в КПМ, диспечер в депото, екипа за поддръжка на релсовия път, екипа за поддръжка и маневри в депото, както и селектевни групови връзки на влаковия диспечер до отделни абонати;
 • Запис и регистриране на осъществените комуникации в КПМ;
 • Възможност за реализиране на радиовръзка между пожарната в града и пожарната в метрото при случаи на пожар, градската полиция и оперативните полицейски групи;
 • Системата дава възможност за преценка на техническото състояние на апаратурата от мястото на главния влаков диспечер;
 • Системата дава възможност за увеличение на броя на влаковете, движещи се по едно и също време в тунела;
 • Системата дава възможност за връзка между основните радиостанции и предавателната система.

Диспечерски връзки

Управлението на системата се осъществява от Централния диспечерски пункт (ЦДП) и се използва за осигуряване на комуникациите между дежурните диспечери по основни или резервни линии и канали. Тя осигурява изграждане на конферентни диспечерски връзки за планирани и извънредни ситуации в съответствие с правилата за техническа експлоатация. Посредством непрекъснатия контрол и качествено изградените диспечерски връзки се организира превозът на пътниците и се управлява движението на влаковете.

Диспечерската система във II-ри Метродиаметър е изградена на база на комуникационна система МХ-ONE.


Метрополитен София с модерни, надеждни и лесни за обслужване и надграждане специализирани системи

© Владимир Владков, Computerworld.bg

Тя се базира на отворен софтуер и хардуер и използва стандартни сървъри с операционна система Linux SUSE. Системата MX-ONE дава възможност да се използват едновременно аналогови, цифрови, мобилни и IP телефони, като независимо от използваното устройство служителите разполагат с едни и същи функционални възможности. Тя осигурява отлични гласови и мултимедийни комуникации, както и с пълен гъвкав набор от функции и разпределена структура, независима от преносната среда. Всичко това превръща системата в пълнофункционално, леснодостъпно, удобно и сигурно решение за системна интеграция в обекти, изискващи висока надеждност.

За системите във II-ри метродиаметър в Столичния метрополитен са използвани най-новите комуникационни технологии. За пренос се използва IP оптична преносна среда и специализирано оборудване с двойно резервиране. Диспечерската система, която е инсталирана за обслужване на II-ри Метродиаметър, работи като сървър, управляващ IP модули (Gateways), разположени във всички метростанции с управление от централен сървър.

Използването на IP технология за пренос и интерфейс към крайните устройства осигурява възможност за плавен преход при преминаване към новия тип технология в цялата комуникационна система на Метрополитен София с оглед на бъдещи разширения и осигуряване на дългосрочна поддръжка.

Основни предимства на системата:

 • Пълна гъвкавост - интегриране на IP и стандартна телефония, глас и данни, лични и служебни разговори и контакти;
 • Пълна мобилност - достъп до информация навсякъде, независимо от местоположението, устройство или преносна среда;
 • Увеличена функционалност - MX-ONE предлага широк спектър от приложения и функции – диспечерски системи, мултимедия, контактни центрове, интеграция с Microsoft LCS и SIP;
 • Осигурява изграждане на конферентни връзки за над 30 абонати и включване на специализирани терминални устройства за нуждите на Метрополитен;
 • Възможност за бъдещо разширение (до 50 000 потребители в 124 отдалечени обекта);
 • Хардуерна оптимизация и гъвкавост;
 • SIP интеграция на абонати и външни линии, глас през WLAN;
 • Подобрение на системните характеристики в областта на резервираност и сигурност;
 • Пълен набор от операции и инструменти за управление.

Часовникова система

Основната функция на часовниковата система е да осигурява единно синхронизирано астрономическо време в района на метростанциите, както и за всички системи. Системата дава възможност на обслужващия персонал да координира своята дейност, осигурява стрикното спазване на графика за движение и повишава надежността и сигурността на работа на всички останали системи.

В ЦДП е разположен основният сървър на часовниковата система, който е предназначен да управлява всички часовникови системи в метростанциите. От този сървър се взема сигнал за синхронизация във всички метростанции и системи.

Основният сървър позволява програмиране на рингтонове, синхронизация на мрежа от часовници, както и компютърна мрежа. Годишно се програмират почивните дни и празниците. Конфигурацията и наблюдението става през Ethernet.


Метрополитен София с модерни, надеждни и лесни за обслужване и надграждане специализирани системи

© Владимир Владков, Computerworld.bg

LEDI Network IN (NTP клиент) е устройството, което е монтирано в КПС на метростанциите за приемане на сигнал ( Ethernet+TCP/IP ) от основния сървър. То получава сигнала чрез транспортната комуникационна система, а също така изпраща управляващи импулси към индикаторните табла, монтирани в района на всяка метростанция.

LEDI Network IN. Устройството има за цел да синхронизира различно оборудване от един или няколко NTP сървъра. Това устройство може да бъде разглеждано като конвертор, който преобразува "NTP сигнал" в традиционен сигнал (ASCII+TOP, AFNOR, IRIG-B например).


Метрополитен София с модерни, надеждни и лесни за обслужване и надграждане специализирани системи

© Владимир Владков, Computerworld.bg

Системата във всяка метростанция се състои от следните компоненти:

 1. Индикаторно табло, (вестибюлно): монтирано във вестибюлите на метростанциите. Отчита астрономическото време в часове и минути.
 2. Индикаторно табло за служебни помещения: монтирано в служебните помещения. Отчита астрономическото време в час и минути.
 3. Индикаторно табло (перонно): Монтирани на перона на метростанцията непосредствено преди тунела по посока на движение на влаковете. Отчитат астрономическото време в час, минути и секунди.


Метрополитен София с модерни, надеждни и лесни за обслужване и надграждане специализирани системи

© Владимир Владков, Computerworld.bg

Система за пожароизвестяване

Системата е предназначена за ранно откриване на пожар и сигнализиране с указване на точното място на настъпилото събитие. Използваните съвременни технологични решения осигуряват висока надеждност и прецизна работа на системата. Централите са монтирани в командните пунктове на станциите (КПС), където има 24 часово дежурство. Към централите са свързани два пожароизвестителни контура. Единият обхваща всички служебни помещения в съответната метростанция. Вторият пожароизвестителен контур обхваща кабелния колектор на ниво подперон. Системата използва оптично-димни пожароизвестители. Автоматичните оптично-димни пожароизвестители са монтирани съгласно техническите изисквания и приетите международни стандарти. Освен това ръчни пожароизвестителни бутони са монтирани по пътя за евакуация. Предвидена е обща светлинна и звукова сигнализация за евакуация на пътниците и работещите в случай на пожар, като интегрирането на системата и дава възможност за изпращане на информация за състоянието на пожароизвестителните централи в Централния диспечерски пункт.

Системата се състои от следните модули и елементи:

 • Интерактивна пожароизвестителна централа;
 • Оптично-димен пожароизвестител;
 • Ръчен пожароизвестител;
 • Адресируема сирена;
 • Възможности на системата за пожароизвестяване:
 • Пълно програмиране на място от вградената клавиатура;
 • Мониторинг на състоянията /нормално, пожар, повреда/ на адресните точки;
 • Линия за комуникация между централата и адресните точки при използване на специализиран протокол;
 • Защита срещу погрешни аларми чрез няколкократна проверка на сработилия детектор;
 • Защита на пожароизвестителните контури от прекъсване чрез двустранно захранване, а в случай на късо съединение посредством изолатори;
 • Работа в режим "ден" и "нощ";
 • Вградено резервно акумулаторно захранване с автоматичен заряд и възможност за самоизключване;
 • Енергонезависим архив за съхранение на събития с указване на тип, дата и час на настъпването им;
 • Широки възможности за настройка и цялостен тест на пожароизвестителната система;
 • Комуникационен интерфейс.

Система за видеонаблюдение и видеоконтрол

Системата за видеонаблюдение и видеоконтрол изпълнява основни функции по наблюдение и охрана, като същевременно подпомага регулирането на пътникопотока и осигурява безопасността на пътниците на перона и на вестибюлите чрез подаване на видео информация към дежурния диспечер в КПС. Използват се съвременни методи за пренос, обработка и съхранение на видеосигнала от всички камери.

Системата за видеоконтрол, изградена в Софийския метрополитен, е една от най-важните системи. Тя е IP базирана и със своята модулна структура е допълнително резервирана, за да работи 24 часа и 365 дни в годината. За изграждането й са използвани последно поколение високотехнологични видеосървъри, IP камери и видео разпределители.

Всяка метростанция е самостоятелна точка в цялостната система за видеоконтрол на метрото. На нейна територия оперира сървър с терабайтов масив за първоначално архивиране на получените данни. Той приема и обработва данните, получена от всяка една камера в района на станцията.

За наблюдение на всяка критична точка от една метростанция се грижат IP камери - стационарни и високоскоростни куполни камери. След предварително и внимателно проучване те са разположени така, че да покриват максимално нейния периметър. За да има пълен контрол върху метростанцията, за нуждите на метрополицията са предвидени високоскоростни куполни камери. Камерите са произведени от водещи фирми в бранша и са снабдени с варифокални мегапикселови обективи.

Всяка камера през оптичен преобразовател достига до видеосървъра. Оттам по оптичния ринг, изграден от ТКС, сигналът достига до Централния диспечерски пункт на Софийския метрополитен, където става вторичното архивиране на получените данни. По този начин информацията винаги е налична за обслужващия персонал и отговорните лица.

Сигнално-охранителна система и контрол на достъпа

Сигнално-охранителните системи са основна част от мерките за сигурност. Основно тяхно предназначение е активирането на аларма и подаване на сигнал до специализиран персонал. Сигнално-охранителната система се състои от централа (контролер), датчици за индикация, известяващи устройства, радио (gsm) предавател и др.

Различните видове датчици използвани в сигнално-охранителните системи имат различни приложения. Ултразвуковите датчици реагират на промяна в честотата на звуковите вълни. Тази промяна се получава от движението на обекти.

Микровълновите датчици генерират енергия в микровълновия обхват на електромагнитния спектър. Пасивните инфрачервени детектори работят, улавяйки инфрачервената енергия, излъчвана от топлината на тялото на нарушителя. Акустичните сензори са друг вариант на детектори, които се монтират в близост до стъкло или върху самото стъкло.

СОТ системата предотвратява злонамерен достъп във всички зони и помещения посредством устройства за засичане на движение в охраняемите обеми и засичане на проникване откъм периферията на обекта чрез охрана на вратите. В същото време системата за контрол на достъпа осигурява идентификация, контрол и ограничаване на достъпа до служебните помещения и подходите към тунелите, както и архив на регистрираните събития и справки за минали периоди.

Озвучително-оповестителна система

Системата е предназначена за предаване на информационни и алармени гласови съобщения в района на съответните метростанции и прилежащите тунели. Системата позволява реализиране на гъвкави решения и търпи развитие при промяна на изискванията на потребителя.

Системата е изградена на базата на професионални аудио-модули, позволяващи реализирането на гъвкави решения. Озвучително-оповестителната система отговаря на всички изисквания на общоприетите международни стандарти, както и на изискванията на стандарта EVAC за използване на такъв тип системи на обществени места с цел предаване на алармени и информационни съобщения при възникване на аварийни ситуации.

Системата дава възможности за:

 • Извършване на алармени и информационни съобщения в различни зони.
 • Избор на всяка зона поотделно;
 • Извършване на алармени и информационни съобщения към всички зони едновременно.

В състава на системата са включени следните модули и елементи:

 1. Алармен контролер;
 2. Усилвател;
 3. Микрофонен пулт;
 4. Озвучителни тела;
 5. Рупорни високоговорители.

Диспечерски системи – SCADA

Диспечерските системи (SCADA) имат за цел да управляват комплекса от системи за диспечерско управление с приложение в метрополитена. SCADA системите са системи за управление на сложни технологични процеси, като енергетиката, ж.п. транспорта и др. Във II-ри Метродиаметър компанията заедно със своя партньор „ДИСИ" реализира SCADA системите за влаковото движение, за енергоснабдяването, за местното управление на станциите, за санитарнотехническите съоръжения и др. Комплексът от системи в метрополитена за управление на SCADA системите включва:

 • Система за диспечерско управление и контрол на влаковото движение;
 • Система за диспечерско управление и контрол на енергосъоръженията в тяговопонижаващите подстанции;
 • Система за диспечерско управление и контрол на санитарнотехническите съоръжения;
 • Система за местно диспечерско управление и контрол на метростанциите;
 • Система за показване на времето до пристигане на следващия влак.

Основните технологични функции на SCADA системите са следните:

 1. непрекъснато и автоматично събиране на данни с информация за актуалното състояние на съоръженията по участъка;
 2. непрекъснато автоматично изпращане на събраните данни в ЦДП;
 3. анализ и обработка на получената в ЦДП информация;
 4. онагледяване на получената в ЦДП информация върху екраните на системата и върху видео стената;
 5. извеждане на печат на актуална за момента информация или в различен отрез от минало време при необходимост и по команда на оператора;
 6. автоматично архивиране в хронологичен ред на произтеклите събития.

Основните системни функции осигуряват и взаимовръзката с всички останали системи, влизащи в състава на комплекса SCADA, в т.ч.:

 • поддържане на актуална база данни за обекта, подлежащ на контрол и управление;
 • поддържане на системно време и дата;
 • вътрешен автоматичен контрол и диагностика на изправността на отделните устройства на системата;
 • обмяна на служебна информация с останалите системи от SCADA, по общата компютърна мрежа;
 • контрол на изправността на комуникацията, в това число изправността на комуникацията с обекта за контрол и управление и вътре системната комуникация;
 • локализиране на мястото и характера на повредата;
 • контрол и диагностика на програмното осигуряване;
 • формиране на алармени съобщения за появили се неизправности в системата в процеса на работа.

Система за контрол и таксуване на пътници

Системата за контрол и таксуване се състои от:

 • Подсистема за конвенционални билети и общовалидни карти;
 • Подсистема за кодирани билети;
 • Подсистема за електронни многократни билети и общовалидни карти;
 • Подсистема за статистика на продажбите и следене на пътникопотока;
 • Подсистема за комуникация.

Системата за контрол и таксуване изпълнява следните основни функции:

 1. Продажба на билети в АРМ "Касиер в билетна каса"
 2. Автоматизирана продажба на кодирани билети чрез ИРМ "Билетни автомати";
 3. Контрол на вход на пътници към перона в метростанциите;
 4. Регистрация на всяко издадено и/или използвано разрешение за преминаване;
 5. Изход на пътници през еднопосочни механични бариери;
 6. Вход или изход на лица с увреждания и майки с детски колички.

Транспортно-комуникационна система

Транспортно-комуникационната система се използва за пренос на данни и комуникация между всички основни системи. Базирана на оптична двойнорезервирана свързаност ТКС е гръбнакът на комуникацията в метрото. Транспортно-комуникационната система е IP базирана, като с това се постига много по-голяма гъвкавост при реализацията на преносните услуги.

Архитектурата на IP-ТКС е основана на 3 основни системни компонента:

 1. Инфраструктурата от оптични кабели;
 2. Оборудване, изграждащо мрежовите възли;
 3. Системата за мрежово управление (система за управление на IP-ТКС).

Изграждането на телекомуникационна система за пренос във всички метростанции е на база на комутатори съвместно с TDMoE мултиплексори (активно оборудване), които пренасят телекомуникационния трафик от всяка метростанция до ЦДП, управляват се от NMS система, разположена в ЦДП. Системата се базира на оптична пръстеновидна структура между оптичните комутатори с агрегирана скорост 1Gbit/s, която при нужда може лесно да бъде надградена до 2 (10) Gbit/s. Връзките между активното оборудване в метростанциите и КПМ се осъществяват по оптичен пръстен, изграден в метротунелите.

IP-ТКС системата позволява лесно да се приложат бързопроменящи се изисквания (например аналогови и IP видеоприложения, пренасяне на специфични управляващи сигнали и др.). За разлика от другите решения (STM), IP-ТКС системата позволява много точно и фино използване на честотната лента със стъпка от 1Gbit/s например от 1 до nx10 Gbit/s само с добавяне на интерфейсни модули.

Транспортно-комуникационната система е основана на устройства с висока надеждност и висок клас на издръжливост на въздействия на околната среда, което съчетано с двойно резервираната кръгова структура позволява да се постигнат много високи показатели на надеждност на пренасяната информация.

Преимущества на IP-ТКС

 • Икономии, постигнати чрез използване на едно и също оборудване и оптични кабели при различните услуги;
 • Лесно прилагане във всякакви среди, защитавайки инвестициите в съществуващото оборудване;
 • Взаимна свързаност на LAN в рамките на цялата честотна лента;
 • Независима мрежа от измененията в по-високите нива на различните протоколи;
 • По-лесно управление и поддръжка;
 • Разнообразие от потребителски стандартни и специализирани интерфейси;
 • Автоматичната преконфигурация;
 • Авто старт;
 • Надеждност на връзката;
 • Голяма устойчивост по отношение на електромагнитни смущения, които са обикновено явление в околната среда на железопътна система;
 • Географска разширяемост в рамките на стотици километри;
 • Гъвкавост.

IP базираната транспортно-комуникационната система (IP-ТКС) осигурява комуникационен пренос на глас, видео и данни на гореописаните системи. 

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2020 съгласно Общи условия за ползване

X