Ит Проекти

С решение на Informatica, Vivacom постигна ускорение на BI между 5 и 6 пъти за отделните процеси

Computer World

ВИЗИТКА НА ИТ ПРОЕКТА

 • Име: Разработка и внедряване на унифицирана интеграционна архитектура със средствата на Informatica
 • Възложител: „Българска телекомуникационна компания" АД - VivacomИзпълнители: Глобал Консултинг и Vivacom 
 • Дата на стартиране/дата на приключване: 2011 – 30.06.2012 г.
 • Реалните резултати от проекта се отчитат за периода  юли: 2011 - юни 2012 г. 
 • Бюджет на проекта: 90 990 евро, без включен ДДС. В тази сума се включва закупуването на софтуерните продукти на Informatica и годишната поддръжка на лицензите за период от 24 месеца. Безплатно са предоставени услуги по инсталация и обучение, както и консултантски услуги в размер на 80 часа във връзка с приложението на решението. 
 • Технологично обезпечаване: Проектът се реализира с технологичните средства на Informatica PowerCenter Real Time Edition и Advanced Edition Upgrade Bundle и ресурсите налични при клиента. 

След създаването на марката Vivacom, една от важните бизнес инициативи на телеком оператора е да се превърне в по-ефективна, отворена и ориентирана към клиентите организация, предлагаща комплексни телекомуникационни решения с най-високо качество. За да бъде осъществена тази инициатива, компанията се нуждае от ефективни бизнес анализи (Business Intelligence), модерно хранилище за данни (Data Warehouse) и резултатни ИТ процеси. Към момента на стартиране на проекта за създаване на цялостна интеграционна архитектура със средствата на Informatica компанията e разполагала с 14 системи, които обработват и съхраняват данни от различни части на деловата дейност.  Общият обем на данните в организацията е надхвърлял 11 TB и е имало повече от 500 потребители на BITools.

Данните от оперативните системи и от DWH се използват за анализи, справки, отчети, както и за динамичното съставяне на типичните за бранша Кеy Performance Indicators (KPI).Всичко това поражда необходимост от интензивен обмен на данни между системите, който до момента на стартиране на проекта с Informatica се изпълнява от частични решения - множество скриптове, създадени от експертите на Vivacom.Използването на този подход води до непрекъснато усложняване на връзките и взаимодействията между системите, дублиране, дори по някой път и до противоречие в работата им и заключване на определени операции. Прилагането на ръчното кодиране изисква все по-трудоемка поддръжка, голям разход на време при създаване на нови интерфейси между приложенията, специфични софтуерни познания и в крайна сметка дава отражение върху цялостната ефективност и управлението на ИТ процеситe.

Целта е да се унифицират и да се направят по-ефективни ETL процесите

Ето защо Vivacom стартира проект, чиято цел е не само да реши съществуващите конкретни проблеми сега, но и в бъдеще. Целта е да се унифицират и да се направят по-ефективни ETL (Extract, transform, load) процесите чрез внедряването на една цялостна нова интеграционна архитектура. Тази нова архитектура от своя страна трябва да стане основа за много по-ефективен BI в една бързо развиваща се организация, каквато е Vivacom.За да стартира проекта, Vivacom трябваше да избере подходящо специализирано средство, като изискванията към него бяха следните:

 • Да е икономически изгодно за организацията – да предоставя оптимално съотношение цена - функционалност - ползи за организацията;  
 • Да е всеобхватно – да може да предостави автоматизирано решение за всички интеграционни процеси в организацията, във всякакъв режим (Batch, Real Time, Changed Data Capture);
 • Да е максимално продуктивно – да не изисква кодиране, да предоставя висока производителност и възможност за работа на потребители с различни роли през унифициран интерфейс;
 • Да е универсално – да осигурява безпроблемна работа в хетерогенна среда с всякакви източници на данни, облачни структури, неструктурирани данни; 
 • да не е  обвързано с определени технологии, софтуерни и хардуерни платформи, да предоставя и да ползва сервизи към др. системи.

Платформата на Informatica отговори едновременно на всички изисквания

Според международните анализатори, един от които е Gartner, Informatica e световен лидер в производството на специализирани софтуерни продукти за интеграция на данни,  с водеща позиция в т. Нар. „Магически квадрант”. За този избор на Vivacom значително е допринесъл и направеният успешен демонстрационен проект от Глобал Консултинг, Reseller на Informatica за България. В рамките на седмица експертите на Глобал Консултинг са представили пълната функционалност на продукта на Informatica – PowerCenter и неговите опции.

С решаването на предварително подготвените от експертите на Vivacom задачи беше окончателно доказано очевидното преимущество на продукта.Новата интеграционна архитектура на базата на Informatica Power Center беше разработена на два етапа.В първия етап усилията на екипа на Vivacom са били посветени на цялостна преработка на съществуващия ETL процес. Всички интеграционни процеси от оперативните системи към DWH са били реализирани с Power Center.Преди стартирането на проекта месечно в DWH на Vivacom са се изпълнявали повече от 130 процеса, а дневно са се стартирали около 40 процеса, като всички се управляваха от скриптове.

Тъй като 60 % от процесите са били зависими един от друг и е било необходимо логическо изчакване, средно 2 пъти в месеца, поне 2 от процесите са се заключвали взаимно, поне веднъж месечно един процес се е стартирал  повторно, без да е необходимо. След преработката всички интеграционни процеси от оперативните системи към DWH са били реализирани с Informatica Power Center. Съществуващите 130 процеса са заменени с 30 workflow, дневно се стартират 5 workflow и няма нито едно заключване, нито едно дублирано стартиране. Във втория етап е била използвана функционалността, поддържаща интеграция на данни в реално време и улавяне и извличане само на променените данни и зареждането им в DWH.

Продуктът обхваща всички възможни варианти на ETL процеси в организацията. “Продуктът на Informatica предоставя забележителна производителност чрез т.нар. Partitioning – разказва Диана Джендова, експерт маркетинг и продажби - стратегически клиенти (KAM), и екип от отдел „Разработка на софтуер” на Глобал Консултинг. - Тази функционалност дава възможност за разделянето и изпълнението на всеки процес на отделни нишки (партиции) паралелно, особено ценно в организация като Vivacom, която обработва ежедневно огромни масиви от данни.

Реализацията на проекта беше осъществена изцяло от екипа на Vivacom, като времето посветено на работата с Informatica не превишава 70 работни дни.”Сравнително краткият срок за успешно изпълнение на такъв мащабен проект се обуславя от няколко причини. На първо място това са множеството вградени технологии, които автоматизират работата на Power Center. Такива са например модулът Power Exchange, който дава възможност за автоматична връзка към всякакви източници на данни, Designer – с който бързо и лесно, без кодиране се разработват конкретните Workflow и много други.За изпълнението на проекта в кратки срокове съществено влияние оказа първокачественото обучение за работа с продукта, което беше предоставено от експертите на Глобал Консултинг към Vivacom, както и безплатната консултантска помощ в хода на целия проект. От съществено значение беше и наличието на компетентен експертен ИТ екип на Vivacom, както и визията и подкрепата на мениджмънта по отношение на прилагането на модерните ИТ и тяхното значение в стратегията на компанията.  Така на практика беше осъществено решение за реализация на цялостна гъвкава и управляема интеграционна архитектура (Фиг.1).

Фиг. 1 

Очевидна е положителната равносметка. На практика е постигнато ускорение на BI между 5 и 6 пъти за отделните процеси. Времето за разработване и внедряване на нов процес е съкратено от дни на часове, като при това всички процеси са напълно визуализирани благодарение на чудесния графичен интерфейс на Informatica.Технологичните придобивки в резултат на този проект директно рефлектират върху бизнес процесите и върху цялостната работа на организацията, която в голяма степен зависи от ежедневното приложение на технологиите. Определено може да заявим, че успешната реализация на този проект дава положителен резултат в следните направления:

 • Подобряване на процесите по анализ и рипортинг и съответно на всички процеси по взимане на решения и управление на компанията и  разработване на стратегии.
 • Повишаване на надеждността на процесите по анализ и рипортинг и намаляване на риска по всички нива на мениджмънт в компанията, ползващи резултатите от тези процеси.
 • Подобряване на оперативната ефективност и съкращаване на разходите.
 • Превръщане на данните на компанията в ценен дълготраен актив.

В посока подобряване надеждността и управлението на притежаваните данни, сътрудничеството между Vivacom и Глобал Консултинг е продължило активно и през 2012 г. В края на август 2012 г. е бил стартиран нов проект, който разширява платформата на Informatica чрез продукта Data Quality - за изграждане на цялостна стратегия в организацията за подобряване и поддържане на качеството на данните.  Разширението на функционалността на платформата не изисква допълнителни инвестиции, освен стойността на лицензиите и съответните услуги. Продуктите ползват един и същи хардуер, едно и също Repository, унифициран потребителски интерфейс. Това създава възможност за бързо внедряване, разширение и реализация на набелязаните от компанията цели (Фиг. 2).


С решение на Informatica, Vivacom постигна ускорение на BI между 5 и 6 пъти за отделните процеси

© Computer World, Computerworld.bg

Фиг. 2
 

“Vivacom винаги се е стремяла преди всичко към максимална ефективност във всеки едни от процесите, които въвежда, защото бързината, съчетана с качество, е основополагаща за реализацията на добрата услуга и качественото обслужване. Благодарение на  решението за Унифицирана интеграционна архитектура телекомът може да се похвали с повишена надеждност на процесите по анализ и рипортинг, намаляване на риска по всички нива на мениджмънт в компанията и не на последно място – подобряване на оперативната ефективност и по-ниски разходи”, обяснява последиците от въвеждането на новото решение Иван Чолаков, ИТ директор на Vivacom.“ETL на Informatica е инструмент с който лесно се създават нови и подържат съществуващи процеси, удобен и интуитивен интерфейс с който се борави извънредно просто. Поради предимствата на инструмента в близко бъдеще планираме също така да ползваме ETL инструмента за някои от бизнес процесите на компанията, като обработваме и прехвърляме данни, които да предоставяме на нашите крайни клиенти”, сподели Кристиян Вилнер, мениджър инфраструктура, рипортинг и внедряване във Vivacom.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X