Ит Проекти

УниКредит Булбанк подобри работата на хранилището си за данни с Exadata II

Computer World

УниКредит Булбанк (UniCredit Bulbank), част от международната финансова група UniCredit, е най-голямата българска банка с активи от 12,1 млрд. лева към края на септември 2011 г. Компанията има около 4000 служители и 230 филиала в цялата страна и обслужва над 1,3 млн. клиента, включително граждани и домакинства, частни клиенти, малки и средни предприятия, големи местни и международни компании и др.

Визитка на проекта

Име на проекта: Ъпгрейд на хардуера за хранилището за данни - проект за внедряване на Exadata (Data warehouse hardware upgrade - Exadata implementation project)

Възложител: УниKредит Булбанк

Изпълнители: Oracle Advanced Customer Support Services и CNsys

Дата на стартиране/дата на приключване на проекта: април-август 2012 г.

Бюджет на проекта: 724 676,81 евро без ДДС

Подновяването на оборудването за хранилището за данни, увеличаването на производителността и контролът на разходите за ИТ са топ причини за проекта

Още през 2010 г. в УниКредит Булбанк започват да усещат и обсъждат необходимостта от обновяване на оборудването, обслужващо хранилището за данни на организацията. „Системата ставаше все по-натоварена с очаквания и задачи. Отчетохме, че производителността ѝ трябва да бъде повишена, за да отговаря на очакванията и изискванията“, коментира Обретен Обретенов, старши мениджър „ИТ операции“ в банката.

В допълнение през 2011 г. е изтекъл гаранционният срок на съществуващия хардуер, обслужващ хранилището за данни и текущата поддръжка на системата е започнала да се оскъпява. „Трябваше или да направим оперативен разход за поддръжка на съществуващото оборудване, или да инвестираме в подмяната му. При първия вариант няма начална инвестиция, но са налице нарастващи разходи за поддръжка. Във втория се налага начална инвестиция, но впоследствие оперативните разходи са по-малки и равномерни. Спряхме се на втория сценарий. От финансова гледна точка това бе по-доброто решение“, сподели Обретенов.

Не на последно място, обновяването на оборудването се налага и защото със съществуващото се оказва проблематично да бъдат осигурени някои параметри от споразумението за ниво на обслужване (SLA). „Хранилището за данни е изключително важно както за оперативната работа, така и за мениджърската отчетност – изтъкна Пепа Колева, ИТ директор в Уникредит Булбанк. – Наред с това има нормативни изисквания за подготовка на отчетност и всъщност най-големи проблеми имахме по отношение на постигане на необходимото време за доставка на информацията, свързана с изискванията по Basel II, която изпращаме към централата на UniCredit. Тази отчетност е свързана с доста калкулации. За подготовката ѝ е необходимо да разполагаме с данни от няколко системи и в рамките на нощната обработка тази информация трабва да бъде преработена към съответните формати. Имахме ангажимента да изпращаме тази информация не по-късно от 10 ч. сутринта, но понякога не успявахме да го изпълним, най-вече в края на месеца, когато обемите от данни и изчисления са най-големи, както и в други специфични случаи. Очевидно бе, че бързодействието на хранилището за данни е от критично важно значение.“

Затова и, мислейки за описаният тук ИТ проект, в банката са си поставили за цел да постигнат намаляване на оперативните разходи и многократно повишено бързодействие. В допълнение, след като се спират на платформата Exadata II, са си поставили за цел и чрез практическа проверка да докажат, че тя може да постигне това, което се обещава за нея. „Бих казал, че постигнахме и трите цели“, заяви Обретенов.

Аргументите за избор на Exadata II са и технологични, и финансови

Така, преди да се спрат на Exadata II, ИТ специалистите на банката започват да търсят платформа, която да осигури значително подобрение на производителността, без това да изисква големи инвестиции за преработка на самото приложение, разработвано вътрешно в банката в продължание на много години. „Това приложение представлява огромно количество код, който искахме да запазим. В тази ситуация системата, която бихме избрали, трябваше задължително да поддържа технологиите на Oracle”, отбеляза Обретенов.

При тези съображения изборът на банката се свежда до традиционните решения, включващи сървър, система за съхранение и други компоненти, както и до интегрираните хардуерно-софтуерни решенията (аppliance), които са специализирани за работа с бази данни. Такова решение от страна на Oracle е Exadata II. Според производителя, съчетавайки хардуерните компоненти на Sun с последната версия на софтуера за база данни на Oracle (Oracle Database 11g Release 2), Exadata II осигурява два пъти по-голяма скорост на извличане, обработка и съхранение на данни в сравнение с предишната версия, реализирана преди закупуването на Sun върху хардуер на HP, каквато използват успешно в Мтел.

Аргументите в полза на избора на Exadata II са както технологични, така и финансови.

„Предимството на Exadata II е силната интеграция на системата за управление на бази данни с възможностите на хардуера, така че с не толкова високи изисквания към хардуера да може да бъде постигната много по-висока производителност“, обясни Обретенов.

„Решението ни за въвеждането на Exadata II бе и финансово обосновано – допълни Пепа Колева. – Проведени бяха анализи за изчисляване на общата цена на притежание (TCO), за цена на единица поддържана и придобивана информация. Определено от финанасова гледна точка решението бе по-изгодно от аналогични стандартни платформи.“

Същевременно въвеждането на Exadata II е и възможност тази платформа да бъде проверена в условията на реална работа в информационната среда на банката в период, когато специалистите от ИТ отдела обмислят обновяването на оборудването и за други системи.

Така решението за миграция на хранилището за данни на УниКредит Булбанк върху платформата Exadata II е взето, като основната цел е с реализацията на проекта е да се подобри на бързодействието на хранилището за данни, от което зависи работата на CRM системата, регулативната отчетност към групата, работата на служителите в клонова мрежа във връзка с ежедневни функции на бизнеса и др.

Миграция на 13 TB данни за седмица, без прекъсване на работата

Проектът започва през aприл и завършва през aвгуст 2012 г., при което системата е пренесена върху Oracle Exadata II с помпщта на Oracle Advanced Customer Support Services (Oracle ACSS от офиса на компанията в Румъния) и местния партньор за продукта Сиенсис (CNsys).

„Беше задължително да приключим проекта именно в тези срокове, за да сме готови за по-високия бизнес обем през септември“, отбеляза Обретенов.

Върху новата платформа е прехвърлена база данни с огромен обем – 13 TB, без да се допусне нито един ден, в който тя да не е налична. За целта съвместно със специалистите от Oracle е разработена специална схема за миграция, осигуряваща минимално време на неактивност (downtime) – едва няколко часа през уикенда. Така пълната миграция на данните е осъществена в рамките на една седмица без прекъсване на услугата.

„Освен самото мигриране на данните имаше и доста работа по настройка и тестване на системата, тъй като при прехода от хардуер на IBM, работещ под операционна система AIX, към Exadata под Linux начинът на работа на приложенията в хранилището за данни се промени. Възникна необходимост от пренаписване на минимално количество код, но това бе осъществено в кратки срокове“, допълни Пепа Колева.

Многократно повишена производителност

С Exadata II бързодействието на по-голямата част от системите е подобрено между 2 и 5 пъти, а в някои случаи резултатите са още по-добри. „Отделите по финанси и контролинг в началото на всеки месец изискват да бъде изпълнен един важен бизнес процес, наречен ресегментация. Преди миграцията към Exadata II тази обработка отнемаше 3 дни, а сега тя се извършва за по-малко от един ден“, сподели Обретенов. Друг пример за значително подобрение е, че работата по обработката на данни и изпълнението на потребителски заявки в аналитичната CRM система на банката е ускорена трикратно.

Производителността ще бъде допълнително подобрена

Както всички успешни ИТ проекти, и този не приключва дотук – банката имат планове за допълнително развитие.

„Все още не използваме много от възможностите, които платформата Exadata предоставя, тъй като е необходимо време за усвояването им. Колегите работят по план за реализирането на някои модификации в софтуера, които ще дадат възможност да се възползваме максимално от възможностите на средата. Някои от тях са свързани с чисто технологична ефективност – например възможност за компресия на данни. Други са свързани с постигането на още по-висока производителност. Това са следващите задачи, по които ще работим“, поясни Обретен Обретенов.

„Платформата има специализирани средства, които могат да се използват при създаване на програмен код, които към момента все още не използваме ефективно. С тяхното усвояване, в перспектива имаме възможност допълнително да подобрим производителността на системите“, сподели Пепа Колева.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X