Ит Проекти

5 български университета внедриха системи за създаване на е-библиотеки

Computer World

Пет български университета са внедрили системи за изграждане на електронни библиотеки, като проектът за дигитализиране на книги от хартиен носител е най-мащабният, реализиран до момента в България и на Балканите, и е финансиран от Европейския съюз по Оперативна програма ”Регионално развитие”. 
Решенията са внедрени от дългогодишните партньори на Xerox – Колбис и Лирекс БГ.

Първата компания е инсталирала технологията в софийските Химикотехнологичен и металургичен университет, Университет по библиотекознание и информационни технологии, Университет по архитектура, строителство и геодезия. Лирекс БГ е осъществила проектите във варненските Икономически университет и Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“. Системите за цифрови библиотеки са базирани на технологична платформа, разработена от Xerox.


5 български университета внедриха системи за създаване на е-библиотеки

© Computer World, Computerworld.bg

Основните цели на проекта са да доведе до по-ефективно управление на неизчерпаемия книжен фонд, да улесни достъпа на студенти и преподаватели до академична литература и да намали значително директните разходи на библиотеките.
Библиотеките на изброените университети разполагат с общ Фонд "Книги" от над 680 000 заглавия и Фонд "Периодика" - с повече от 230 000 заглавия. В това число са редки екземпляри, уникални документи, скици, специализирана литература, множество списания, книги и експертни научни обзори, научни изследвания и проекти, учебни помагала, свързани с преподавателската дейност и др. 

С годините тази безценна книжнина се увеличава прогресивно и пред библиотеките стои предизвикателството тя да бъде съхранявана, организирана и читателите да получат лесен достъп до нея. Решението на Xerox помага на университетските библиотеки да променят статуквото и да изградят нова методология за съхранение на академичната памет чрез преобразуване на наличния книжен фонд в дигитална библиотека.


5 български университета внедриха системи за създаване на е-библиотеки

© Computer World, Computerworld.bg

От началото на академичната учебна година всеки университет предлага на своите студенти и преподаватели възможността за ползване на дигитално съдържание, което непрекъснато се увеличава. Внедрената технология позволява цифровизирането на близо 500 000 книги в рамките на пет годишен период. Включените в проекта университети представляват десет процента от всички висши учебни заведения в страната, като добавянето на нови университети би довело до изграждането на огромна дигитална среда за споделяне на информация сред академичната общност в страната.

Технология за създаване на електронна библиотека

Преобразуването на наличния книжен фонд в дигитален се извършва от високоскоростен, автоматизиран скенер за книги. Той използва редица патентовани технологии и гарантира минимална възможност за повреда на книжното тяло, твърдят от Xerox. Устройството представлява V-образен скенер с вакуумно прелистване и автоматични корекции за качество на изображението, в това число възможности за ретуш и разпознаване на символи (OCR). 


5 български университета внедриха системи за създаване на е-библиотеки

© Computer World, Computerworld.bg

Tехнологиитe, внедрени в устройствaта от серията KABIS, позволяват сканирането на до 3000 страници на час чрез камери с резолюция над 21 мегапиксела, което създава предпоставки за цифровизирането на огромен обем от наличния книжен фонд, подчертават от Xerox.

Улеснен достъп до библиотечния фонд

В проектите се ползват вече наличните в библиотеките системи за електронен каталог, които се превръщат в пълноценни дигитални библиотеки, достъпни през уеб портал. Така абонатите на библиотеката получават достъп до книжния фонд, дори през своя персонален компютър.
Библиотеките, в които са интегрирани системи на Xerox за създаване на цифров библиотечен фонд, използват един и същи програмен и апаратен модел. Това дава възможност те да синхронизират и да споделят издания помежду си. Обединявайки своите електронни фондове, библиотеките могат да предложат на своите читатели още по-богат информационен ресурс.

Вече се закупува само по един хартиен екземпляр

За адекватното функциониране на една библиотека е необходимо да бъде актуализиран ежегодно нейния книжен фонд. Това изисква закупуване на множество различни заглавия, по 3-4 екзепляра от всяко, което представлява сериозна финансова инвестиция. С натрупването на нови и нови издания към вече наличните книги се увеличава трудността по организирането, архивирането, съхраняването и управлението на книгите.

Дигиталната библиотека позволява закупуване на единични екземпляри от всяко заглавие, които да бъдат дигитализирани, както и директното въвеждане на електронни книги. Така оригиналите се предоставят само при необходимост и по-ценните от тях са защитени от амортизация.

Печат при поискване като нов вид услуга в библиотеките

Библиотеките, в качеството си на естествен собственик на хартиен книжен фонд и притежаващи цифрово хранилище от цифрови оригинали или хартиени такива в електронна версия, могат да си позволят печат при поискване. Библиотеките са оборудвани с високоскоростно цветно печатно оборудване на Xerox, отговарящо на изискванията за автоматизирано създаване на книги, брошури, учебни материали и помагала, които могат да бъдат отпечатани при поискване, заявено от читателя или академичното ръководство на университетите, по заглавия и страници. 

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X