Ит Проекти

IBM обяви нови глобални инициативи за доставчици на управлявани услуги

Computer World

IBM SmartCloud е един от елементите на глобални инициативи на IBM за доставчици на управлявани услугиIBM представи широк набор от глобални инициативи, за да помогне на клиентите да се възползват по-ефективно от възможностите, които предлагат облачните технологии. С тези инициативи компанията цели да разшири своята облачна среда, давайки възможност на организациите да разработят решения и услуги чрез IBM SmartCloud и IBM PureSystems, изградени върху отворени стандарти.

Все повече клиенти използват облачни изчисления и затова търсят местни доставчици на управлявани услуги и технологии, които им помагат да развият облачни услуги по по-опростен, сигурен и икономичен начин. Затова IBM развива допълнително сътрудничеството си с доставчиците на управлявани услуги, както и глобалната си облачна среда, като им дава възможност да изградят решения и услуги на базата на съврененни технологии на IBM, като SmartCloud, PureSystems и аналитични програми.

Доставчиците на управлявани услуги ще могат да се възползват от IBM SmartCloud, за да разширят услугите си и да развият стратегии по отношение на центровете си за обработка и съхранение на данни.

Що се отнася до IBM PureSystems, компанията ще предостави нова, интегрирана, платформа за доставчиците на управлявани услуги, с която да настроят хардуерните и софтуерните си ресурси за обработка на големи обеми от данни.

Също така IBM ще даде възможност на доставчиците на управлявани услуги да си сътрудничат с експерти на компанията от четири нови глобални центъра за върхови постижения, които се намират в Шанхай, Токио, Енинген (Германия) и Ню Йорк.

Доставчиците на управлявани услуги ще могат да се възползват и от 40 Иновационни центъра на IBM в 33 страни.

В глобалните си инициативи за доставчиците на управлявани услуги компанията ще предлага и специализирана помощ в сферата на маркетинга и продажбите. Компанията ще предостави на тези доставчици решения за изграждане на цялостен маркетингов план и обучения за това как ефективно да използват социалните медии за развитие на бизнеса и по-добра комуникиация с клиентите.

За да могат доставчиците на управлявани услуги по-лесно да си позволят да участват в тези инициативи, IBM им предоставя възможности за финансиране чрез програмата IBM Global Financing (IGF).

Понастоящем IBM има взаимоотношения с над 1400 доставчика на управлявани услуги, фокусирани например върху управляване на дигитални данни в облачна среда.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2021 съгласно Общи условия за ползване

X