Ит Проекти

Валмарк България работи с мобилно CRM решение, интегрирано с MS Dynamics CRM

Computer World

Визитка на ИТ проектаВалмарк България ЕООД е официален представител на чешката фармацевтична компания WALMARK. Официалното представителство на компанията е открито през 2006 година. Валмарк България  ЕООД е лидер на пазара на хранителни добавки в България. Портфолиото на компанията обхваща широка гама хранителни добавки, предназначени за поддържане и подобряване здравословното състояние на човешкия организъм.

Отличителна черта на продуктовото портфолио е високото качество на продуктите (GMP стандарт, присъщ за лекарствените продукти) и оригинален иновативен състав, без аналог сред конкурентите в съответните категории.

Бизнес предизвикателства, довели до необходимостта от ИТ решението

Фирма Валмарк предлага на клиентите преди всичко здраве, а в този бизнес навременната реакция и комуникация е от особена важност. Преди внедряването на ИТ решението, компанията се сблъсква със следните проблеми:
- Липса на on-line информация за направени заявки
- Възможност от множество човешки грешки в работата

Цели и стъпки за реализиране на целите

Задачата, която си е поставила Валмарк България, е да се внедри не просто CRM система, а цялостно решение, което позволява на екипите на компанията по всяко време да разполагат с нужната им информация, за да работят ефективно. За целта, фармацевтичната компания се довери на Балкан Сървисис. Водещата българска консултантска компания предлага услуги в сферата на приложенията за бизнес управление, с акцент върху ERP (Enterprise Resource Planning), BI (Business Intelligence) и CRM (Customer Relationship Management) сегментите. Ефективните бизнес решения, които внедрява компанията, са насочени към цялостна оптимизация на бизнес процесите.

Новото мобилно решение за управление на взаимоотношенията с клиентите осигурява:
- Достъп до системата по всяко време и място
- Онлайн синхронизация
- Намаляване на човешкия фактор при прилагането на търговски политики
- Оптимизиране маршрутите  на търговците и увеличаване на коефициента им на полезно действие
- Проследяване на изпълнетието на поставените задачи към търговския екип
- Опростяване на работата с дистрибуторите и техните системи
- Актуални справки за състоянието на клиентите и реализираните продажби

Специфичните процеси, които обхваща новото ИТ решение, са:

- Управление маршрута на всеки търговец на дневна, седмична и месечна база
- Вземане на заявки чрез мобилни устройства при посещение в аптеката
- Управление на търговски политики и отстъпки
- Планиране на следващо посещение на търговеца и активност при това посещение
- Изпращане на регистрираните заявки към системата на дистрибутора в желания формат
- Проследяване на историята на продажби по клиенти
- Постоянна синхронизация на информацията между мобилните устройства и бекофис системата
- Отчети за реализирани продажби по продукти, дистрибутори, търговци

ИКТ решението

За работата на търговците се използват мобилни апарати с операционна система Windows Mobile 6.5. В офиса за обработка на информацията е избрано бизнес приложието за управление на клиенти – Microsoft Dynamics CRM 4.0. Oперационната система за бекофис e Windows Server 2008. Решението е изградено върху Microsoft .Net Framework 3.5 и Microsoft SQL Server Compact.

Отзиви

Десислава Райчинова - Митева“Радвам се, че Балкан Сървисис ни предостави цялостно решение, което отговаря на нашите нужди и повишава ефективността на служителите ни. Секторът на хранителните добавки в България се развива с все по-бързи темпове и внедряването на модерна CRM система с мобилен достъп ни позволява да посрещнем успешно нарастващия интерес на българските потребители към нашите продукти”, заяви Десислава Райчинова-Митева, изпълнителен директор на Валмарк България.

Сред основните предимства от работата с внедреното ИТ решение, изтъкнати от потребителите във Валмарк е, че по-бързо се взема заявка и е подобрена организацията на маршрута за работния ден. Ползва се удобен интерфейс без излишна информация.

Eфект от ИТ решението

Сред ползите от внедряването на новото ИТ решение е по-малката ангажираност на ръководните кадри с оперативни задачи. Ефективността на търговците е нараснала. Времето за въвеждане на заявки от листи хартия на мобилни устройства е намаляло. Приходите на компанията са се увеличили. Осигурена е пълна отчетност и цялостен анализ на времето и ангажираността на търговците. Подобрени са мениджърските функции и таргетирането на клиентите.

Потенциал за развитие и мултипликация

Възможностите за разработване на допълнителни функционалности и надграждане са неограничени. Предстои интеграцията с контактен център за вземане на директи заявки от аптеките от служители в офиса на Валмарк. Няма ограничения от гледна точка на лицензиране и добавяне на нови потребители.
Решението е изцяло приложимо за внедряване във всички подразделения на компанията в цяла Европа.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X