Ит Проекти

Внедряване на Microsoft Dynamics AX 2009 подобри значително бизнес процесите в Алпина ЕООД

Computer World

Визитка на проекта:
  1. Име на проекта: Внедряване на система за управление на бизнеса Microsoft Dynamics AX 2009 в Алпина ЕООД
  2. Възложител: Алпина ЕООД
  3. Изпълнител: Парафлоу Комуникейшънс ООД
  4. Дата на стартиране: 01.06.2011 г.
  5. Дата на приключване на проекта: 31.12.2011 г.

Алпина е търговска организация с предмет на дейност дистрибуция на бързооборотни хранителни продукти и нехранителни стоки. Компанията е дистрибутор на Крафт Фуудс България за регионите на София, Северозападна България и Северна Централна България. Алпина е вносител и дистрибутор за България на продуктите на Kraft Foods World Travel Retail, Guylian (Белгия) и Jacobsens (Дания) . Компанията продава и дистрибутира марките: “Milka”, “Suchard”, "Jacobs", “Своге”, “Сезони”, “Нова Бразилия“, "Belvita", "Oreo", "Philadelphia", "Guylian", Jacobsens" и др. През август 2004 година фирмата стана национален дистрибутор за България на Philips - малка бяла техника.

От септември 2005 г. добави и Philips - осветление към продуктово портфолио, a две години по-късно - и Philips аксесоари (батерии и фенери). 

Парафлоу Комуникейшънс е един от водещите системни интегратори на българския пазар на информационни технологии, новатор в реализацията на технологични концепции и решения. Ежегодно компанията е сред първите пет в областта на системната интеграция в класациите ИКТ ТОП 100 на в. Computerworld.Екипът на Парафлоу Комуникейшънс ООД има значителни знания и опит в изграждането, управлението и развитието на инфраструктурни решения чрез модерни технологии, внедрени в структуроопределящи компании и организации. Сред тях са най-голямото индустриално предприятие в страната, 6-те най-големи банки, министерства и централни ведомства.

Предизвикателствата - увеличаване на възможностите за анализ и планиране

“Целта ни е да повишим конкурентоспособността на компанията чрез подобряване на качеството на обслужване на клиентите и увеличаване на възможностите за анализ и планиране – разказва Николай Николов, търговски директор на Алпина. - За да постигнем всичко това, в средата на 2011 г. започнахме внедряване на единна система за управление на бизнеса. Желаехме автоматизиране на движението на информация, обезпечаваща търговския процес, както и усъвършенстване на анализа на дейността на организацията като цяло и по отделни направления.”

Специфични особености на самото ИКТ решение

Новата система за управление на бизнеса е базирана на платформата Microsoft Dynamics AX 2009, която включва следните модули: “Финанси”, “Управление на взаимоотношения с клиенти”, “Управление на взаимоотношения с доставчици” и “Управление на складове”. Системата обхваща всички основни бизнес процеси в организацията. Поради големия документооборот и множеството клиентски заявки, в системата силно е застъпено автоматизирането на процеса по обработка на клиентски заявки. Платформата е интегрирана със система за мобилни продажби Mobee Seller на фирмата Баркод Системи България. С помощта на тази интеграция се постига обработка на взетите заявки от клиента в реално време. 

От 2004 г. Алпина използва Mobee Seller. Тази система позволява да се извърши мобилна продажба на място и да се издадат необходимите документи посредством фискален принтер, монтиран в автомобил. Решението работи с мобилни устройства Motorola, а софтуерът е на Баркод Системи България. Проблемите при разносната търговия са в големия обем документи, които се попълват при клиента, за сметка на необходимото внимание към всеки отделен клиент. При наличието на мобилната система дилърът разполага с цялата необходима информация на едно компактно устройство - складови наличности, маршрут, клиенти, отстъпки за всеки конкретен клиент, непогасени задължения на клиентите и др. Със системата за управление на мобилни продажби се повишава ефективността на продажбените процеси, дилърите на Алпина имат повече време да продават, повишава се удовлетворението на клиентите, увеличава се броят на посетените обекти, а цената на труда се намалява.

С внедряването на Microsoft Dynamics в Алпина, решението за управление на мобилни продажби се интегрира към новия продукт, като ще се разшири функционалността му. Към него е добавена система за събиране на поръчки. С цел усъвършенстване на анализа на бизнес процесите в дистрибутора е внедрена система за бизнес анализи (Business intelligence), базирана на платформата QlikView. Тази система дава пълен поглед върху информацията, данните и заложените основни ключови показатели за дейността на фирмата. Мениджърският екип може лесно и бързо да прави анализи както за текущото състояние, така и да прогнозира бъдещи действия.

Microsoft Dynamics AX 2009

(познато преди като Microsoft Axapta) е интегрирано решение за бизнес управление (ERP), което се адаптира гъвкаво към нуждите на средни или големи компании. То им позволява да оптимизират своето производство, дистрибуция или проекти в географски отдалечени места и уверено да вземат решения.Microsoft Dynamics AX автоматизира съществени за дейността бизнес процеси, елиминира практиката ръчно да се въвежда информация в няколко отделни системи, подпомага хората да вземат бързо информирани решения, които са от критична важност за постигането на оперативна ефективност и за изпълнение на изискванията на клиентите.

Този софтуер може да подпомага компаниите в управлението на бизнеса в географски отдалечени подразделения или в различни държави, като консолидира информацията и стандартизира процесите, облекчава процедурите по изпълнение на различните регулаторни изисквания, осигурява прозрачност за случващото се в цялата организация и предоставя лесен достъп до актуална финансова и управленска информация.ERP решението спомага да се намали рискът, задълженията и разходите свързани с корпоративното управление, спазването на регулаторните изисквания, изпълнението на инициативите насочени към клиентите, включително финансови, законови и екологични инициативи. Центърът за съвместимост облекчава усилията, свързани с изпълнение на регулациите и спомага за запазване на сигурността на бизнес информацията чрез сложен набор от инструменти за управление и контрол върху електронното съдържание. Вътрешната среда за контрол подпомага доброто корпоративно управление върху съдържанието на бизнес процесите, контрола върху вътрешната документация, информацията от направени одити и отчетността. ERP системата осигурява и графично обобщение на ефективността на контрола и статуса на документите.

Eфектите от ИТ решението – през погледа на потребителя

По думите на Николов чрез това внедряване се повишава скоростта на обработка на информацията, което води до подобряване на ефективността на отделни звена. Намалява се и времето за привеждане на информацията в удобен за работа вид и се увеличава ефективното време за анализ и планиране.С новото внедряване се предоставят богати възможности за надграждане, мащабиране, гъвкава пренастройка според големината на бизнеса и броя на служителите, смятат от Алпина.Системата е внедрена във всички поделения на организацията.“В резултат на създаването на консолидирана база данни, се повишава ефективността на процеса на анализ и вземане на управленски решения. Гъвкавата информационна система е адаптирана изцяло към действащите бизнес процеси в организацията”, допълва Николай Николов, търговски директор на Алпина.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2020 съгласно Общи условия за ползване

X