Бизнес

HP съкращава емисиите си и настоява доставчиците й да направят същото

Мария Динкова

HP обещава да намали емисиите си от парникови газове наполовина през това десетилетие, в сравнение с нивата от 2019. Компанията планира да достигне нулеви нетни емисии през 2040, което означава, че няма да създава повече замърсяване, отколкото може да извлече от атмосферата, пише The Verge.

Тези цели съвпадат с установените от учените мерки, които трябва да се приложат глобално, за да се избегнат най-лошите последствия от климатичните промени. В допълнение този ход следва примера на други гиганти: Apple трябва да постигне нетни нулеви емисии до 2030, а Dell през 2019 обеща да намали замърсяването, вследствие от своите операции и потребление на електричество наполовина през настоящото десетилетие.

Планът на HP да понижи емисиите е с по-кратки срокове в сравнение с този на Dell, които са си поставили за цел да достигнат нулеви нетни емисии до 2050, т.е. разполагат с десет години повече. Освен това за разлика от Dell, HP обещава да намали наполовина емисиите, за които компанията не е пряко отговорна още това десетилетие. Това включва замърсяването, идващо от веригата на доставки, както и от използването на нейните продукти.

Защитниците на околната среда настояват компаниите да се справят и с непреките емисии, тъй като те обикновено обхващат по-голямата част от цялостния въглероден отпечатък на дадена организация. Такъв е и случаят с HP, чието замърсяване в тази сфера се увеличи през последните няколко години, дори когато другите й емисии се понижаваха. С разрастването на бизнеса, цялостният въглероден отпечатък на компанията се увеличи с 5% през 2019 в сравнение с предходната година.

HP планира също така да се фокусира върху използването на повече възобновяема енергия, като същевременно прави своите продукти по-енергийно ефективни. Освен това компанията обещава да се насочи към електрическите превозни средства и алтернативните горива при доставката на продуктите си, включително ще изисква от своите доставчици да предприемат подобни мерки за намаляване на замърсяването с въглероден диоксид.

В допълнение HP обяви и инициативи за запазване на горите и намаляване на отпадъците. До края на десетилетието компанията смята да 75% от общото продуктово и пакетно съдържание да бъде направено от рециклирани, преизползвани или възобновяеми материали.
© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2021 съгласно Общи условия за ползване

X