Ит Лидери

Кои са най-популярните технологични марки в Европа?

Иван Гайдаров

Facebook, Google и Instagram са най-популярните технологични брандове в Европа, като топ 5 се допълва от Xiaomi и Dell. В същото време технологичният гигант Apple е увеличил най-много популярността си по време на пандемията, следван от Huawei и Xiaomi. Най-много от популярността си за този период е изгубил Google, следван от Oracle и Microsoft, но спад има и в популярността на Facebook през пандемичната година. Това са основните изводи на изследване, направено от RebootOnline.com с помощта на онлайн инструментите за анализ Ahrefs и Google Trends. Целта на изследването е да се състави списък с най-популярните технологични марки в Европа и как пандемията се е отразила върху тяхното припознаване от страна на потребителите.

Кой къде е?

Facebook е най-популярната технологична марка в Европа със стандартизирана средна стойност от 21 869 008 годишни търсения. Социалната мрежа, основана през 2004 г., е най-популярна в Ирландия (91 359 320 търсения месечно), Обединеното кралство (81 463 400 търсения месечно) и Италия (79 643 310 търсения месечно).

Класираната на второ място най-популярна технологична марка в Европа е Google със стандартизирана средна стойност от 16 405 202 търсения годишно. Основаната през 1998 г. мултитехнологична компания е най-популярна в Обединеното кралство (88 934 770 търсения на месец), Германия (85 110 050 търсения на месец) и Франция (83 654 820 търсения на месец).

Следва Instagram, създадена през 2010, която заема трето място със стандартизирана средна стойност от 11 532 553 годишни търсения. Този гигант в социалните медии е най-популярен в Италия (24 967 690 месечни търсения), Обединеното кралство (23 212 240 месечни търсения) и Германия (22 054 690 месечни търсения).

Xiaomi и Huawei, две китайски технологични марки, се нареждат сред десетте най-популярни в Европа, съответно на четвърто и осмо място. Xiaomi, основана през 2010 г., постига стандартизирана средна стойност от 2 896 934 търсения годишно - 155% по-висока от Apple (1 137 912 стандартизирани годишни търсения) и 345% по-висока от Microsoft (651 013 стандартизирани годишни търсения).

Влияние на пандемията

Експертите от RebootOnline.com сравняват и средните стойности в Google Trends за всяка технологична марка между март 2019 - края на 2020 г. и март 2020 до 2021 г., за да установят процентните движения, които дават яснота за промените в популярността на различните компании.

Въпреки че е едва на седмо място по популярност в Европа, Apple e технологичната марка, при която се забелязва най-рязко нарастване на популярността в резултат на Covid-19 - 76,3%.

Huawei се нарежда на второ място с ръст на популярността от 71,4% от началото на пандемията, а третото място в тази класация отново е за китайски бранд - Xiaomi - с 20% увеличение.

Baidu (17,1%), Dell (8,5%), Instagram (8,2%) и Intel (5,1%) съответно са класирани на четвърто, пето, шесто и седмо място.

В другия край на списъка е Google. Брандът на пръв поглед регистрира най-голям спад в популярност с шокиращите 30,8%.

Други изненадващи отстъпления на фона на все по-дигитализиращата се действителност се наблюдават при Microsoft (-15,3%) и Facebook (-1,1%).
Място 20 Най-ценни технологични марки Година на основаване Брой години на пазара Брой търсения средно на месец Брой търсения средно на година
1 Facebook 2004 17 30981094.5 371773134
2 Google 1998 23 31443304.5 377319654
3 Instagram 2010 11 10571506.5 126858078
5 Xiaomi 2010 11 2655522.5 31866270
6 Dell 1984 37 5834994.5 70019934
7 Samsung 1936 85 9357600 112291200
4 Apple 1976 45 4267168.35 51206020.2
8 Huawei 1987 34 3048908.5 36586902
9 Microsoft 1975 46 2495550 29946600
10 SAP 1972 49 916482 10997784
11 Intel 1968 53 938396.5 11260758
12 Cisco 1984 37 381040 4572480
13 Oracle 1977 44 304485.4 3653824.8
14 Linked In 2002 18 86411 1036932
15 Adobe 1982 39 1247821.5 14973858
16 Tencent 1998 23 52787.5 633450
17 IBM 1911 110 199266 2391192
18 Accenture 1989 32 51407.8 616893.6
19 Sales Force 1999 22 9437.5 113250
20 Baidu 2000 21 29555.5 354666
Място Най-ценни технологични марки Google Trends Average март 2019-2020 Google Trends Average март 2020-2021 Процентна промяна
1 Apple 38 67 76.30%
2 Huawei 49 84 71.4%
3 Xiaomi 65 78 20.00%
4 Baidu 70 82 17.10%
5 Dell 82 89 8.50%
6 Instagram 85 92 8.20%
7 Intel 79 83 5.10%
8 Facebook 88 87 -1.10%
9 Linked In 83 82 -1.20%
10 Sales Force 77 76 -1.30%
11 Samsung 80 78 -2.50%
12 SAP 89 83 -6.70%
13 Adobe 89 82 -7.90%
14 Accenture 81 74 -8.60%
15 Cisco 87 78 -10.30%
16 Tencent 65 57 -12.30%
17 IBM 86 73 -15.10%
18 Microsoft 85 72 -15.30%
19 Oracle 88 71 -19.30%
20 Google 91 63 -30.80%

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2021 съгласно Общи условия за ползване

X