Ит Лидери

Хората с увреждания могат да заявят електронно безплатна винетка през портала на ДАЕУ

Владимир Владков

Хората с увреждания могат да подават електронно заявление за безплатна винетка през Портала за достъп до електронни административни услуги на Държавна агенция "Електронно управление", съобщиха от агенцията.

За целта гражданите трябва да имат или квалфициран електронен подпис (КЕП), или ПИК, издаден на НОИ. Електронната услуга е под номер 2198 "Освобождаване на лица от винетни такси при ползване на републиканската пътна мрежа". Тя е достъпна през портала на ДАЕУ, в раздел "Социални дейности"-" Социално подпомагане". Там е публикувано и подробно описание на услугата, както и на начина, по който може да бъде заявена, Налична е и електронната форма на заявлението-декларация.

Право на безплатна едногодишна е-винетка имат хората с над 50 на сто намалена работоспособност, както и семействата, които отглеждат деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст или до завършване на средно образование, но не по-големи от 20 годишна възраст.

Срокът на голяма част от годишните е-винетки изтича в края на януари 2021 г. Социалните служби обработват подадените заявления в 7-дневен срок. Препоръчително е новото заявление-декларация да бъде подадено поне 10 дни преди изтичане на срока на действащата е-винетка, съветват от ДАЕУ.

Проверка на срока на валидност на е-винетките, отпуснати чрез Агенцията за социално подпомагане (АСП), може да бъде направена на сайта на АПИ - www.api.bg, на www.bgtoll.bg от бутона с надпис "Проверка на е-винетка, издадена чрез Агенцията за социално подпомагате" и на сайта на АСП - www.asp.government.bg.
© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2021 съгласно Общи условия за ползване

X