Бизнес

Panasonic ще бъде преобразувана в холдинг

Александър Главчев

Panasonic Corporation ще бъде преобразувана в холдингова структура. Решението е взето от борда на директорите на корпорацията с цел подобряване на управляемостта и осигуряване на растеж в средносрочен и дългосрочен план.От там очакват промяната в структурата да даде възможност ясно да се дефинират областите на отговорност на всяка бизнес област, да се ускори процесът на вземане на решения и иновации.

Планира се процесът да приключи до април 2022 г., след одобрение от следващото Общо събрание на акционерите, което ще се проведе през юни 2021 г. Необходимо е и получаване на разрешение от съответните държавни органи.

Panasonic Group работи в широк спектър от бизнес области, включително продукти и решения в областта на потребителската електроника, жилищното строителство, автомобилната индустрия и B2B.

От компанията отчитат обаче, че средата наоколо претърпява все по-значителни промени всяка година, включително политически и финансови, разпространение на протекционизъм, както и влошаване на пазарните условия поради пандемията от COVID-19. На фона на продължаващата несигурност корпорацията е решила да въведе нова организация, която да укрепи позициите си.

С преминаването към холдингова структура Panasonic ще бъде разделена на експлоатационни компании, всяка от които ще прилага автономно управление въз основа на ясно определени области на отговорност. В резултат на това се очаква всяка една от тях да повиши своята конкурентоспособност чрез възможности за по-бързо вземане на решения в отговор на промените във външната среда и гъвкавото развитие на системата за управление в съответствие с характеристиките на конкретния бизнес.

Panasonic също така обяви и кадрови промени. На 1 април 2021 г. Юки Кусуми, който в момента ръководи бизнеса с автомобилни продукти и решения, ще поеме поста изпълнителен директор на корпорацията. Настоящият директор, Казухиро Цуга, ще продължи да служи като президент и член на управителния съвет до 24 юни 2021 г., след което ще прехвърли отговорностите си на Кусуми. След това Цуга ще поеме поста председател на борда на компанията. Шусаку Нагайе, който в момента председател на борда, ще бъде назначен за специален корпоративен съветник на Panasonic Corporation.

Снимка: Wikipedia

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2020 съгласно Общи условия за ползване

X