Бизнес

Huawei ще оспори забраната на Естония, базирайки се на закон на ЕС срещу дискриминацията

Владимир Владков

Естония е изготвила стандартен закон за забрана на високорискови доставчици на телекомуникационни услуги, но Huawei е решила този път да заеме по-твърда позиция.

Естонският публичен оператор ERR планира да оспори забраната в съда. Очевидно Huawei смята, че се нарушава законодателството на ЕС, като компанията е дискриминирана въз основа на произхода на оборудването. След като има закон на ЕС, който забранява подобна дискриминация, тогава трябва да се запитаме защо Huawei чака толкова дълго, за да се позове на него, тъй като половината страни от ЕС вече изключиха китайската компания от списъка с потенциални доставчици на 5G мрежи.

Естонският законопроект, представен това лято, следва познат модел за забрана на участието на китайски доставчици в разпространението на 5G, като всички мрежи не могат да използват оборудване и услуги от високорискови доставчици до края на десетилетието. Elisa, която работи в Естония, смята, че това е лоша идея и, подобно на много други европейски оператори, се оплаква от допълнителните разходи, до които ще доведе такава забрана.

Според съобщенията Huawei ще представи своята правна стратегия по-късно тази седмица. Googling обаче хвърля малко светлина върху тази директива на ЕС, която прилага принципа на равно третиране на лицата, независимо от расов или етнически произход. Адвокатите на Huawei обаче трябва да докажат, че такива закони са по своята същност расистки и освен това може да не се отнасят за компаниите.

Съществува и Договорът за функционирането на Европейския съюз, който забранява дискриминацията на основата на националност, но той може да се прилага само за държави от ЕС. Още веднъж Huawei ще трябва да докаже, че ксенофобията е основната мотивация за забрана, а не основателните опасения относно сигурността.

Двете държави, които доминират в ЕС - Германия и Франция - вече са въвели подобни забрани, но ако Huawei спечели делото в Естония, това ще създаде правен прецедент за останалата част от общността. Само поради тази причина е много малко вероятно съдебният иск да бъде успешен, но поне ще принуди ЕС да проучи правните основания за предприемане на едностранни действия срещу компании извън ЕС.
© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2020 съгласно Общи условия за ползване

X