Ит Лидери

Облачният електронен подпис на БОРИКА подпомага дигитализацията на икономиката

Computer World

Интервю с Мартин Орешарски, БОРИКА АД

Мартин Орешарски е мениджър "Бизнес развитие" в БОРИКА. От 13 години е част от екипа на компанията, като дейността му през годините е свързана предимно с развитието на електронните услуги, предлагани от дружеството.

Как се промени търсенето на електронни подписи в условията на извънредното положение и масовото преминаване към дистанционна работа?

- През последните години желанието за предоставяне на все повече услуги по електронен път е предпоставка за развитието на удостоверителните услуги. Извънредната ситуация обаче принуди компаниите да ускорят дигитализацията на своите бизнес процеси и да потърсят решения за отдалечена идентификация и електронен документооборот. Това, от своя страна, ускори трансформацията на електронните услуги от традиционните настолни версии към базирани на облачните технологии. Такава услуга е и т.нар. облачен или мобилен квалифициран електронен подпис. По време на извънредното положение БОРИКА даде възможност на потребителите безплатно да придобият и използват облачен електронен подпис, което увеличи неимоверно търсенето на тази услуга. Очакваме интересът към нея да се запази и в бъдеще, като от нишова услуга тя да се превърне в масово използвана от гражданите и бизнеса.

Кои организации стимулираха употребата на е-подпис и как се променят бизнес процесите в организациите, които се насочват към него?

- Доскоро КЕП служеше предимно като средство за използване на услуги на държавната администрация, свързано с подписване на различи документи и декларации. Той е основно средство за отдалечена комуникация между бизнеса, гражданите и администрацията.

В средата на миналата година с ДАЕУ осъществихме съвместно успешна интеграция на облачния КЕП с единния портал за административни електронни услуги (ЕАУ), чрез който, граждани и фирми имат достъп до широк набор от е-услуги и справки на държавната администрация.

В момента редица други сектори търсят модели за привличане на нови клиенти от разстояние. Това са банкови и финансови институции, застрахователни и пенсионноосигурителни дружества, телеком оператори. Стремежът на всички е предоставяне на все повече електронни услуги, достъпни от разстояние. Необходимостта от идентификация на непознати лица за сключване и подписване на договори от разстояние няма аналог до момента при удостоверителните услуги.

Екипът на БОРИКА работи по интеграция със системите на няколко пенсионноосигурителни компании. Това ще ускори дигитализацията на процесите им, като позволи генериране на заявления и подписване на договори изцяло по електронен път. Процесът отговаря на всички правни изисквания, включително на Комисията за финансов надзор, която регулира дейността в сектора.

Подобни интеграции осъществяваме и с някои застрахователни компании, които ще осигурят възможност за сключване на полици изцяло онлайн.

Очакваме широко приложение на облачния КЕП и в областта на управлението на човешките ресурси, в частност създаването и съхранението на електронни трудови досиета. Това означава, че електронният подпис ще има своята роля и във вътрешнофирмения документооборот. В ход са вече няколко наши подобни проекта с компании, разработващи ЧР софтуер, като са спазени всички нормативни изисквания.

Какво представлява новата услуга "отдалечена идентификация"?

- За улеснение на потребителите на облачния е-подпис разработваме услуга, която ще позволи придобиването му да не изисква лично явяване на клиента в наш офис. Решението е отдалечена идентификация. Тя протича в реално време, а процесът е бърз и максимално опростен. За да бъде идентифициран от разстояние, е необходимо клиентът да притежава смарт устройство с инсталирано мобилно приложение B-Trust Mobile, камера, интернет връзка и валиден документ за самоличност. Начините за идентификация са два: автоматизиран, при който клиентът сам извърша заснемане на документа за самоличност и прави снимка на лицето си, а вторият - чрез провеждане на видео разговор с оператор. И при двата БОРИКА сверява данните с регистъра на МВР, до който има достъп като квалифициран доставчик на удостоверителни услуги, при спазване на всички законови изисквания за обработка на личните данни.

Как се гарантира сигурността при транзакциите с облачен КЕП?

- Облачният КЕП е услуга, при чиято архитектура и разработка са спазени най-високите изисквания за сигурност, характерни и за другите високорискови системи, оперирани от БОРИКА АД. Компанията ежегодно преминава одит за съответствие с Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и Съвета на Европа. При използването на облачния КЕП се прилага двуфакторна автентикация на принципа "нещо, което имам + нещо, което знам". Първият елемент е предварително регистрирано смарт устройство с приложение B-Trust Mobile, a вторият е ПИН код за достъп, който знае само потребителят. Ако мобилното устройство поддържа и други механизми за идентификация (като например пръстов отпечатък или лицево разпознаване), те могат да заменят въвеждането на ПИН.

Каква е цената?

- Издаването на облачен КЕП е безплатно, а заплащането е на базата на направените транзакции, т.е. плаща се само при използване на услугата. С всеки издаден облачен КЕП БОРИКА предоставя 5 безплатни подписвания, които са достатъчни за голяма част от потребителите. При по-висок брой транзакции, например при ежедневно или ежемесечно подписване на документи, потребителите могат да изберат по-голям пакет.
Oблачният модел дава възможност за гъвкавост при заплащането, като организацията, която изисква подписване, може да определи за чия сметка да става то. Компаниите в частния сектор, с които осъществяваме интеграция, се стремят да привлекат нови клиенти и все по-често решават те да поемат разхода за дадената транзакция с ОКЕП.
© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2021 съгласно Общи условия за ползване

X