Бизнес

БАСКОМ предупреждава за опасностите от намаляването на ДДС за най-пострадалите от коронавируса сектори

Мария Динкова

Българската асоциация на софтуерните компании (БАСКОМ) изрази безпокойство си във връзка с дискусиите за намаляване на ДДС на 9% за най-сериозно пострадалите от кризата около коронавируса сектори, а именно ресторантьорския бранш и книгите. Според Асоциацията подобна мярка създава опасен прецедент без никаква гарантирани ползи за крайния потребител.

"С тревога посрещаме и предупрежденията на Министерство на финансите, че за да се компенсират загубите в бюджета от мярката, ДДС за всички други стоки и услуги трябва да се повиши на 24% или данък печалба за бизнеса да се вдигне до 17-18 %. Изразяваме категорично несъгласие с увеличаване на данъчната и административна тежест върху софтуерния бизнес, както и върху всички други работещи и прозрачни сектори на икономиката. Недопустимо е те да платят цената на мерките за справяне с кризата, причинена от COVID-19. Валящите отвсякъде предложения за намаляване на ДДС на най-пострадалите сектори са стихийни, недомислени, няма оценка на въздействието на подобни мерки, те превръщат почтения бизнес в заложник на сивата икономика, нарушават принципа на равнопоставеност, влошават бизнес климата в страната и излъчват негативен сигнал към чуждестранните инвеститори и партньори. Крайно време е държавата да помисли не само за оцеляване на най-засегнатите сектори, но и за тези, които осигуряват растежа и ще издърпат българската икономика напред. ", отбелязват от БАСКОМ.

По данни от 2019 г. софтуерната индустрия осигурява над 3% от БВП на страната и допринася за развитието на икономиката с над 4 млрд. лв годишен приход. Освен това секторът показва висока степен на обществена солидарност в кризата с коронавируса, а редица компании, членуващи в БАСКОМ, продължават да предоставят за свободно ползване продуктите и услугите си с цел подпомагане на засегнати бизнеси, спасяване на работни места, технологично обезпечаване на кампании, иновативни решения за изява на свободните артисти, решения в сферата на киберсигурността, даряване на устройства за дистанционното обучение и други.

От Асоциацията смятат, че вследствие на епидемията от коронавируса са настъпили и някои позитивни обществени промени, свързани с нарастване на доверието в иновациите и научните достижения, форсиране на дигитализацията в образованието, здравеопазването, администрацията, търговията, събитийния и културен мениджмънт.

Въпреки това от БАСКОМ подчертават, че ИТ браншът не остава незасегнат от икономическата криза. "Всички софтуерни продуктови компании или такива в сферата на услугите, които обслужват дигитализацията на най-засегнатите сектори, също търпят големи загуби. Това заплашва да прекъсне растежа на сектора, българската икономика да загуби стабилен и предвидим финансов ресурс, а страната ни да се лиши от имиджа на качествена софтуерна дестинация", предупреждават от Асоциацията.

В тази връзка нейните членове настояват за:
  • незабавен отказ от избирателно намаляване на ДДС като социална мярка и недопускане на увеличаване на други преки и косвени данъци за работещите бизнеси;
  • третиране на софтуерната индустрия като стратегически важен отрасъл за икономиката на България и изработване на мерки за запазване на растежа в сектора;
  • приоритизиране на политиките, свързани с дигиталната трансформация на икономиката, тъй като това ще помогне на икономиката да премине по-безболезнено през периода на кризата и ще осигури конкурентоспособността й в бъдеще;
  • преосмисляне на политиката по намаляване на държавния прием за учебната 2020/2021 г. и увеличаване на семестриалните таксите за студенти в специалности, свързани с информатика, информационни технологии, компютърни науки и софтуерно инженерство. При огромната липса на кадри в сектора и в условията на кризисна ситуация подобно решение е в сериозен ущърб на бранша и ще има негативни последствия за години напред.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2020 съгласно Общи условия за ползване

X