Ит Лидери

БСК с предложения за подобряване достъпа до финансиране на МСП

Мария Динкова

Българската стопанска камара (БСК) е изпратила до Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) предложения за подобряване на достъпа до финансиране на МСП у нас. Представените идеи са свързани с проекта за нова ваучерна схема за предоставяне на услуги за емитиране на ценни книжа.

Според БСК схемата трябва да подкрепи МСП, които имат желание да се регистрират и/или емитират ценни книжа, както на Регулирания пазар, така и на Пазара на растеж (ВЕАМ) на Българската фондова борса.

Предложението на БСК е кандидатите да имат възможност да избират между два вида ваучери в зависимост от пазара, на който желаят да емитират своите ценни книжа – 50 000 лв. за емитенти на регулирания пазар и 30 000 лв. за пазара на растеж.

Също така от БСК настояват да се разширят допустимите разходи за консултантските услуги от предходната схема, като към тях се добавят разходи за възнаграждение на Съветници на пазара за растеж, разходи за юридически и счетоводни консултации, такси към Централен депозитар, БФБ и други.

Промени се предлагат и при усвояването на средствата, така че да се предвиди възможност, сумата да бъде усвоена авансово (напълно или частично) от кандидата. В хода на изпълнение на проекта е възможно емитентът да използва консултантски услуги от различен характер от повече от един доставчик, уточнява от БСК.

На последно място се посочва необходимостта от провеждането на информационна кампания. Според експертите в схемата трябва да се предвидят разходи за ИАНМСП с цел популяризиране на ползите за предприятията от финансирането на бизнеса чрез инструментите на фондовия пазар.

"Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес споделя идеята за нова ваучерна схема, която ще подкрепя малките и средните предприятия, които имат желание да емитират ценни книжа на Пазара за растеж на БФБ. (...) Вярваме, че чрез включване на настоящите предложения ваучерната схемата ще бъде по-атрактивна и полезна за кандидатите", отбелязват от БСК.
© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2021 съгласно Общи условия за ползване

X