Бизнес

IBS IT Compass: Доверието е в основата на работата с данни

Мария Динкова

Почти всички компании в днешно време развиват инициативи за работа с данните, които да им осигурят умни системи и услуги. Не всички организации обаче успяват да се възползват наистина от техните възможности и в резултат на това да увеличат своите финансови резултати. Ново проучване на IBM, което беше представено по време на форума IBS IT Compass, хвърля светлина върху справянето с тези предизвикателства и поставя доверието в центъра на успешните стратегии за данни.

Изследването Build Your Trust Advantage: Leadership in the era of data and AI everywhere е проведено сред повече от 13 хил. мениджъри от 20 индустрии в 98 държави, като за първи път в него участват и представители на български компании. Анкетираните е трябвало да отговорят на около 50 въпроса относно това как използват данните в своите организации, какви инструменти прилагат, какви политики водят и какви технологии интегрират. В зависимост от своите отговори те биват разделени на 4 групи.

Едва 9% от фирмите в световен план успяват да интегрират данните в своите стратегии, операции и организационни култури, извличайки максимална добавена стойност от тях. Втората група (21%) обхваща така наречените "експериментатори", които използват активно данните, но все още не получават достатъчно висока възвръщаемост от своите инвестиции. Най-голяма е третата група – 46%, в която организациите постигат напредък при обединяването на своите стратегии за бизнеса и данните, но все още не получават очакваните резултати. Около една четвърт от запитаните посочват, че са още в самото началото на подобни инициативи за интеграция на данните и засега те отбелязват само ограничен успех в получаването на стойност от информацията.

Всички организации водят политика по отношение на данните, но резултатът не винаги е един и същи. Нишката обаче, която свързва успешните примери, се оказва доверието, подчерта Георги Ганев, мениджър корпоративни клиенти в IBM. Проучването извежда три основни заключения как трябва да се използват данните, за да могат компаниите да предоставят по-добри услуги. На първо място е необходимо доставчиците да спечелят доверието на клиентите си, като докажат, че използват техните данни по един прозрачен и открит начин. След това трябва да се установи доверие вътре в самата организация, т.е. да се работи с качествени, изчистени, надеждни и достъпни за всички данни. На последно място сериозно значение трябва да се отдели на екосистемата и на това как организациите споделят данни със своите партньори, защото именно чрез сътрудничество се създава добавена стойност за клиентите.

Макар че в изследването няма изведени резултати за Югоизточна Европа, интервютата с представителите на български компании разкриват важни особености, посочи Ганев. По думите му повечето анкетирани участници у нас са отбелязали, че не споделят данните си с екосистемата от партньори.

"Някои организации вървят в тази посока, други все още обмислят, но са се насочили натам. За да може една компания да си позволи да споделя данни с партньори, трябва подготви своята платформа, за да знае кои данни къде се намират", подчерта експертът. Той допълни, че от особено голямо значение е да се изгради цялостна стратегия за работа са данните, за да се избегне разкриването на поверителна информация. В началото на декември предстои да бъде публикувано проучване, посветено само на региона, в което ще бъдат разгледани повече от тенденциите в Югоизточна Европа.

Участниците във форума посочиха като добър пример за подобно сътрудничество партньорството между финансовия сектор и държавната администрация за използването на банковата автентикация при различни услуги. От една страна банките ще могат да се възползват от регистрите на държавната администрация, а от друга страна тя ще има достъп до вече разработените от тях технологии.

"Тази идея не е нова. Технологично това вече е възможно, но има известни затруднения с приемането на тези автентикация на потребителя от едно единствено място. По-скоро има елемент на съпротивление в това отношение", коментира Вилиян Илиев, ИТ мениджър в TBI. С все по-честото използване на инструменти като многофакторната автентикация обаче този проблем лесно може да бъде разрешен.

Според Ивайло Стефанов от Държавната агенция "Електронно управление" във фокуса наистина е доверието - както на потребителите към предоставяните услуги, така и между различните участници в екосистемата. "Ние се опитваме в условията на липса на национална схема за идентификация, което е проблем по отношение на публичните услуги, да се използват такива алтернативи, на които хората имат доверие. Щом си решил парите ти да се управляват през този канал, би следвала администрацията да има същото доверие на подобни инструменти", отбеляза експертът, допълвайки, че със сигурност в бъдеще подобни инициативи за сътрудничество ще бъдат обсъждани.
© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2020 съгласно Общи условия за ползване

X