Бизнес

Ръст на приходите и печалбата на Теленор България и през Q3 2019

Иван Гайдаров

И през третото тримесечие на 2019 г. Теленор България запазва тенденцията за ръст на приходите и печалбата преди данъци,
лихви и амортизации (EBITDA), която се наблюдаваше и през първата половина на 2019 г. Общите приходи на телекомуникационния оператор възлизат на 193 милиона лева - ръст от 1,6% спрямо същия период на 2018 г. - основно поради по-високия среден приход от потребител (ARPU).
През разглеждания период, този показател се повишава с 8%, в сравнение с третото тримесечие на 2018 г. и достигна 15,90 лева.

Ръстът в общите приходи, в комбинация с фокуса на компанията върху
подобряване на ефективността, водят до по-висока печалба преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) за тримесечието. Тя възлиза на 93 милиона лева, което е с 1,8% повече (на съпоставима база) спрямо третото тримесечие на 2018 г.

В резултат на продължаващата тенденция на пазара за консолидация на SIM-картите, броят на клиентите на Теленор отбелязва лек спад през тримесечието в сравнение със същия период на предходната година и достигна 3,08 милиона абоната, от които 21% са потребители на предплатени услуги.

Повишаването на качеството на мрежата и на клиентското преживяване са основен фокус за инвестициите на компанията и през 2019 г. През третото тримесечие на 2019 г. Теленор предостави възможност за активиране без допълнително заплащане на всички трафик пакети, които са част от тарифните планове Total+, както и редица нови възможности в дигиталните си канали. Също така, през юли компанията започна поредица от тестове на 5G технологията с цел по-добра оценка на потенциала и възможностите за използването ѝ в различни
сфери от ежедневието.

В края на месец октомври, собственикът на Теленор България – чешкият инвестиционен фонд PPF с мажоритарен акционер Петр Келнер – обяви, че е сключил сделка на стойност 2,1 млрд. долара за придобиване на активите на медийната група CME, която е представена у нас от каналите на bTV Media Group.
© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2020 съгласно Общи условия за ползване

X