Бизнес

Забавяне на икономическия растеж на ЕС прогнозира BusinessEurope

Владимир Владков

Забавяне на икономическия растеж на страните от Европейския съюз както през 2019 г., така и през следващата 2020 г. предвижда браншовата организация BusinessEurope, обединяваща федерации от 35 страни, съобщиха от БСК, която също е член на организацията.

Променената прогноза за реалния ръст на БВП през 2019 г. за 28-те страни от Европейския съюз е 1,3%, докато предишната прогноза от пролетта на т.г. беше за поне 1,6% увеличение. За следващата 2020 година се очаква още по-слабо растеж – 1,2 на сто, вместо очакваният сравнително висок ръст от 1,7%. За България се очаква ръст на БВП от 3,3% за 2019 г. и 3,4% за 2020 г., като за 5 страни се прогнозира по-голям ръст на БВП – Малта (5,3%), Полша (4,4%), Унгария (4,3%), Ирландия (4%) и Словакия (3,6%). Данните са от доклада на BusinessEurope "Икономически перспективи – есен 2019".

"Вследствие на глобалното търговско напрежение, европейската производствена продукция намалява с около 2% от пика си преди две години. Големият икономически въпрос за 2020 г. ще бъде колко бързо и с каква степен забавянето на експортните сектори оказва влияние върху останалата част от икономиката, заяви генералният директор на BusinessEurope Маркус Дж. Бейрер. - В случай на спад, държавите-членки на ЕС трябва да използват гъвкавостта, предвидена в Пакта за стабилност и растеж, за да предприемат подходяща антициклична фискална политика, включително за подкрепа на инвестиции за стимулиране на растежа и структурни реформи ".

Ключова тема на икономическото възстановяване е нарастващият недостиг на работна ръка, по-специално в сферите на ИКТ. Традиционните измервания за недостиг на умения обикновено се основават на анкети сред компаниите. Анализът на BusinessEurope e съсредоточен върху професиите в областта на ИКТ, тъй като през последните месеци бизнесът е "най-гласовит" по отношение на недостига именно на тези умения. Предприятията реагират със сериозни подобрения на заплатите за много ИКТ професии, но трябва да се направи повече, за да се гарантира, че предоставяното обучение се разширява ефективно и ще се гарантира, че растежът на заплатите остава конкурентоспособен за повече компании. Като се има предвид, че растежът на заплатите се различава значително сред професиите в ИКТ, трябва да се обърне повече внимание на специфичните ИКТ умения, като образованието и допълнителните обучения се съсредоточават върху предоставянето им.

Прогнозата разглежда и нарастващия проблем с недостига на умения, изпитван от европейския бизнес."Има доказателства, че компаниите увеличават значително заплатите за професии, при които недостигът е най-остър. Но ние се нуждаем от отговор на образователната система за справяне с нарастващите дисбаланси на уменията. В САЩ годишният брой завършили висше образование в специалности STEM (наука, технологии, инженерство и математика) се е увеличил с почти 20% от 2013 г., докато в ЕС увеличението за този период е само 1%", добавя Бейрер.

Традиционно недостигът на умения се разглежда като ситуация, определена от ОИСР: "Работодателите не са в състояние да наемат персонал с необходимите умения на достъпния пазар на труда и при постоянната норма на заплащане и условия на труд". Проучвания на Европейската комисия показват, че липсата на ИКТ умения все по-силно ограничават икономическия растеж.
© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2020 съгласно Общи условия за ползване

X