Ит Лидери

Българската асоциация по моделиране и симулации се включи в 30-ото изложение ITEC 2019

Владимир Владков

Човешкият фактор и представяне в „Епохата на свързаност“, технологии и архитектури, днешните предизвикателства, необходимостите от утрешния ден и нововъзникващите решения, включително прилагането на смесена, добавена и виртуална реалности в тренировъчни среди с висока степен на риск или висока степен на сигурност, са трите основни потока на тридневната конференция, част от форума ITEC 2019.

В него за поредна година ще участва Българската асоциация по моделиране и симулации – БУЛСИМ, която е официален партньор на най-голямото европейско изложение за симулации и обучения в областта на отбраната и сигурността ITEC 2019. БУЛСИМ е единствената професионална организация от Източна Европа, която заедно с Европейската асоциация за подготовка и симулации (European Training and Simulation Association – ETSA) и Международната организация за стандарти в оперативната съвместимост на симулациите (Simulation Interoperability Standards Organization - SISO) подкрепят събитието, организирано от Clarion Events.

 

 

БУЛСИМ ще покаже достиженията на българската индустрия в областта на симулациите в Стокхолм в периода от 14 до 16 май 2019 г., като тази година събитието е специално, тъй като ITEC празнуват 30-та годишнина от провеждането на първото си изложение. Организацията има свой щанд на изложението, на който Николай Томов, председател на БУЛСИМ и член на борда на директорите на ETSA ще представи българските достижения в областта на симулациите и обученията.

ITEC е ежегоден форум за представители на отбраната, сигурността, индустрията и академията, даващ възможност за обмен на международен опит и познания в областта на развитие на способности и подготовка чрез симулации. Всяка година повече от 2500 делегати от над 60 държави посещават събитието. „Форумът предоставя уникален поглед върху последните иновации в тази индустрия и се възприема от посетителите като платформа за дискутиране на разработките в този бързо еволюиращ пазар, с потенциал за формулиране на бъдещите изисквания към трейнингите и симулациите, необходими на сектора отбрана и сигурност“, обясняват от БУЛСИМ. „Присъствието на конференцията е без такса за военни служители“, допълват от организацията.

Съпътстващата тридневна конференция “Interoperable by design: connecting people, technology, and nations” предоставя „впечатляващ набор от лектори и разнообразно съдържание на всяка сесия:

  • В потока „Човешкият фактор и представяне в „Епохата на свързаностще бъдат разгледани основните човешки, социални, културни и поведенчески аспекти на обучителното пространство, включително полезността и проектирането на съвместни, оперативно съвместими военни и граждански учения, и сътрудничеството между хората и машините;
  • В потока „Технологии и архитектури“ - основната техническа тема за ITEC, сесиите са фокусирани върху техническите разработки, насърчаващи използването на съвместни или иновативни процеси.
  • В третия поток „Днешните предизвикателства, необходимостите от утрешния ден и нововъзникващите решения“ дискусиите са съсредоточени върху напредъка в широкомащабно, разпределено сътрудничество и обучение; върху обучение и образование за кибернетична и физическа сигурност, както и прилагането на смесена, добавена и виртуална реалности в тренировъчни среди с висока степен на риск или висока степен на сигурност.

 

За първи път там ще бъде представена и инициативата Disruptive Technology (DisTec). „Distec е напълно нов подход за изложението, който изследва иновативни решения, формиращи бъдещето на обученията и симулациите. В зоната DisTec ще присъстват най-ярките иноватори и лидери на индустрията, за да оспорят настоящите парадигми за обучение и технологии. Обхванатите области включват:

  • Преносими технологии
  • Добавена реалност и симулации
  • Изкуствен интелект
  • Повишаване на човешкото представяне

 

В прилежащата демо-зона посетителите ще могат да разглеждат прототипи и продуктови реплики и да предизвикват създателите им с въпроси относно тяхната визия за развитие на индустрията. DisTec е зона със свободен достъп за посетителите на изложението на ITEC 2019.

Само тази година събитието ITEC ще се проведе на едно и също място с Undersea Defence Technology и Electronic Warfare Europe.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2020 съгласно Общи условия за ползване

X