Ит Лидери

Нов „Център за високи постижения“ в областта AWS ще помага при управлението на облачни решения

Computer World

Нов „Център за високи постижения“ в областта Amazon Web Services („Centre of Excellence“) ще помага за предвиждането, проектирането, доставянето, имплементирането и управлението на облачни решения. Той ще бъде изграден от технологичния консултат в платформата AWS - HeleCloud и доставчикa на ИТ услуги Getronics.

Внедряването на облачни услуги се разраства бързо сред бизнеса в Европа, но съответните умения за реализиране на проектите са недостатъчни. Благодарение на партньорството между двете компании в областта на Публичните облачни услуги (Public Cloud services) клиентите на Getronics ще могат да се възползват от задълбочените познания, умения и опит на екипа на HeleCloud.

„Ние сме повече от две страни в едно партньорство – заедно ще внедрим иновации и ще изградим възможности в платформата на AWS, от които клиентите на Getronics ще могат да се възползват в пълна степен. За HeleCloud възможността да работим в екип с една от най-успешните и бързоразвиващи се ИТ компании е много вълнуваща“, отбелязва Добромир Тодоров, главен изпълнителен директор на HeleCloud.

Първоначалният фокус на партньорството ще бъде насочен към европейския пазар и по-конкретно към сферите, в които Getronics има значително влияние като търговия на дребно, туризъм и транспорт, финансови услуги и здравеопазване. HeleCloud и Getronics ще работят заедно по създаването на вертикални решения за съответните пазарни сегменти и по разширяването на съществуващото портфолио чрез включването на AWS услуги. Кампанията ще се фокусира върху множество хоризонтални и вертикални предложения като технологично консултиране, услуги по управление и технологични обучения.

„Съществува значителен интерес от страна на клиентите към публичните облачни услуги на платформата AWS. Добавяйки възможностите на AWS в портфолиото ни, ние добавяме избор за нашите клиенти, което е и най-правилният отговор на интереса им и настоящата тенденция към използване на публичния облак“, коментира Марк Куук, заместник-председател на Getronics групата.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2020 съгласно Общи условия за ползване

X