Ит Лидери

Bulgarian ICT Watch – между успешния износ и недостига на ИТ специалисти

Computer World

На 29 май в София ще се проведе осмото издание на годишната кръгла маса Bulgarian ICT Watch, организирана от ICT Media и Българска асоциация на софтуерните компании (БАСКОМ). Събитието има за цел да подобри диалога и възможностите за сътрудничество между държавата и ИТ бизнеса за износ на високотехнологични продукти. 

В рамките на форума представители на държавата, браншовите организации, ИТ компании и консултанти традиционно взимат участие в обсъждане състоянието на българския ИТ износ, ролята на държавните институции в насърчаването на този процес и възможностите за износ на ИТ продукти на конкретни целеви пазари за българските ИТ фирми през 2019 г.

Основни гости на форума ще бъдат представители на Службата по търговско-икономически въпроси (СТИВ) към Министерството на икономиката – Станислава Манолова, ръководител на СТИВ в гр. Лондон, Великобритания, и Стоян Михайлов, ръководител на СТИВ в Осло, Норвегия.

Тази година кръглата маса Bulgarian ICT Watch ще разшири своя фокус, за да потърси решение на основния проблем пред индустрията – недостигът на високо квалифицирани ИТ специалисти. Ще бъдат обсъдени както практики за привличане на чуждестранни кадри, така и възможности отвъд тях. Ще бъде обърнато внимание и на способите за задържане на талантливи специалисти в България, връщането обратно на такива, работещи в чужбина, и най-вече за развитието на ИТ специалисти на местно ниво.

През годините инициативата по традиция е провеждана със съдействието на Министерство на икономиката на Република България, Българска агенция за инвестиции (БАИ), Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП), Българска асоциация по информационни технологии (БАИТ), Българска аутсорсинг асоциация (БАА).

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X