Ит Лидери

ISACA с курс по киберсигурност в началото на юни

Computer World

Някои сравняват данните с петрола, други смятат, че те са днешното електричество. В днешния динамичен свят където все повече и повече споделяме, осигуряването на сигурност се превръща в сериозно предизвикателство. За съжаление системата за образование и развитие не успява да осигури кадри с необходимата подготовка и знания. На пазара на труда все повече се отваря ножицата по отношение на търсене и предлагане на специалисти, познаващи основите на киберсигурността.

За да помогне в това отношение ISACA Sofia, в партньорство с ICT Media, организира за първи път в България обучение целящо запознаване с основите на киберсигурността. Целите, които си поставяме са свързани с идентифициране на рисковете и набелязване на конкретни мерки за превенция и отговор на непрекъснато нарастващите заплахи за информационната сигурност.

Обучението ще бъде водено от Владимир Кавалов, CSXF акредитиран преподавател от ISACA International, на български език.

ISACA (Information Systems Audit and Control Association) е глобална организация, с централа в Чикаго, обединяваща специалисти в областта на информационната сигурност, управлението на ИТ, рисковете и ИТ одита от повече от 180 държави. ISACA има традиции в предоставянето на сертификационни програми по отношение на информационната сигурност и управлението на ИТ. Нейните сертификати са в топ 10 на сертификатите, осигуряващи най-високо заплащане на притежателите им според доклад на Global Knowledge - “2018 IT Skills and Salary Report”.

Най-новата сертификационна програма на ISACA – CSX Cybersecurity Nexus е свързана именно с попълване на празнината, свързана с лавинообразното нарастване на необходимостта от специалисти в областта на киберсигурността. Първата фаза на посочената програма e Cybersecurity Fundamentals Certification и е насочена към широк кръг специалисти, целящи разширяване и систематизиране на своите познания в областта на киберсигурността.

Курсът е добър старт за експерти, които планират да развият своите умения по киберсигурност. Съдържанието му предлага запознаване с основните понятия и стандарти, както и с най-добрите практики в информационната сигурност. По време на двудневното обучение, ще бъде обстойно покрит необходимият материал за успешно полагане на сертификационния изпит.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X