Ит Лидери

ЕС прие правила за киберсигурност, поставя под въпрос Китай

Владимир Владков

Европейският парламент прие нови правила, които трябва да подсилят киберсигурността в рамките на Европейския съюз, а същевременно изрази тревогата си от нарастващото влияние на китайските ИТ доставчици на пазара.

Киберсигурността

Приетият Cyber Security Act първоначално бе предложен от президентът на ЕК Жан-Клод Юнкер в неговото обръщение през септември 2017 г. Сред включените клаузи е засилване на ролята на Европейската агенция за мрежовата и информационната сигурност ENISA, както и създаване на обща сертфицираща рамка за ИТ услугите, системите и оборудването.

През 2018 г. ЕК предложи създаването на мрежа от центрове на експертиза в областта на киберсигурността, които да подсилят научните изследвания и внедряването на нови способности в страните от ЕС. В рамките на следващия дългосрочен бюджет ЕК е предложила инвестиции в размер на повече от 2 милиарда евро за укрепване на киберсигурността в програмата „Цифрова Европа“ заедно със схемата „Хоризонт Европа“, като 63,5 милиона евро са инвестирани в 4 пилотни проекта.

 

Тревогите

Членовете на Европейския парламент обаче отбелязаха „дълбоката си загриженост от скорошните твърдения, че в 5G оборудването може да има вградени задни вратички, които биха позволили на китайските производители и власти да получат неправомерен достъп до лични данни и телекомуникации в ЕС“.

Беше отбелязано още, че съществуват опасения относно доставчиците на оборудване от трети страни, които могат да представляват риск за сигурността, ако техните национални закони задължават „всички предприятия да си сътрудничат с държавата гарантиране на националната сигурност, чието определение е твърде широко и излиза дори извън собствената им страна“.

В Европарламента се чуха и призиви към ЕК и държавите-членки да бъдат предоставени насоки как да се справят с киберзаплахите и уязвимости при закупуването на оборудване 5G, например чрез използване на оборудване от различни доставчици, въвеждане на многоетапни процедури за възлагане на обществени поръчки и „създаване на стратегия за намаляване на зависимостта на Европа от чуждестранни технологии за киберсигурност ”.

Освен това депутати поискаха от ENISA да разработи сертфицираща схема, която да покрива 5G внедряванията.

Коментарите се появиха, след като ЕК предложи „10 конкретни стъпки“, които ръководитлите на страните членки на ЕС да дискутират.

  1. Действие 1: ЕС ще укрепи сътрудничеството си с Китай, за да изпълни общите отговорности по отношение на трите стълба на ООН - правата на човека, мира и сигурността, развитието.
  2. Действие 2: За да се бори по-ефективно с климатичните промени, ЕС призовава Китай да постигне максимално ниво на парниковите емисии преди 2030 г. в съответствие с целите на Парижкото споразумение.
  3. Действие 3: ЕС ще задълбочи ангажимента си за мира и сигурността, като надгради положителното сътрудничество по съвместния цялостен план за действие за Иран.
  4. Действие 4: За да запази интереса си към стабилността, устойчивото икономическо развитие и доброто управление в страните партньори, ЕС ще прилага по-стриктно съществуващите двустранни споразумения и финансови инструменти и ще работи с Китай, за да следва същите принципи чрез прилагането на стратегията на ЕС за свързване на Европа и Азия.
  5. Действие 5: За да постигне по-балансирана и реципрочна икономическа връзка, ЕС призовава Китай да изпълни съществуващите съвместни ангажименти между ЕС и Китай. Това включва реформиране на Световната търговска организация, по-специално за субсидиите и принудителните трансфери на технологии, и сключване на двустранни споразумения за инвестиции до 2020 г., за географски указания и за авиационната безопасност през следващите седмици.
  6. Действие 6: За да се насърчи реципрочността и да се отворят възможностите за възлагане на обществени поръчки в Китай, Европейският парламент и Съветът следва да приемат Международния инструмент за обществени поръчки преди края на 2019 г.
  7. Действие 7: За да се гарантира, че не само цените, но и високите равнища на трудовите и екологични стандарти са взети под внимание, Комисията ще публикува до средата на 2019 г. указания за участието на чуждестранни участници и стоки в търговете на ЕС. Комисията, заедно с държавите-членки, ще направи преглед на прилагането на настоящата рамка за идентифициране на пропуските преди края на 2019 г.
  8. Действие 8: За да се отговори изцяло на разрушаващото въздействие на чуждестранната държавна собственост и държавното финансиране върху вътрешния пазар, ЕК ще определи преди края на 2019 г. как да запълни съществуващите пропуски в правото на ЕС.
  9. Действие 9: За да се предпазят от потенциални сериозни последици за сигурността на критичната цифрова инфраструктура, е необходим общ подход на ЕС за сигурността на 5G мрежите. Като първа стъпка Европейската комисия ще издаде препоръка след тази на Европейския съвет.
  10. Действие 10: За да открият и повишат осведомеността относно рисковете за сигурността, свързани с чуждестранните инвестиции в критични активи, технологии и инфраструктура, държавите-членки следва да гарантират бързото, пълно и ефективно прилагане на регламента за проверка на преките чуждестранни инвестиции.
© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X