Ит Лидери

Производството на високо технологичните подсектори в столицата расте

Computer World

Екипът на Столичната агенция за инвестиции публикува новия доклад “Преработващата промишленост на София”, който съдържа данни за промишлеността в столицата и анализ на сектора. Макар и с дял под 20% от местната икономика, през последните години той увеличава своята тежест и в продукцията, и в износа на града.

Преработващата промишленост увеличава своята тежест в столичната икономика с продукция на стойност над 8,5 милиарда лева за 2017 г. Това са 14% от цялата икономика града. За сравнение, през 2012 г. този процент е бил 12,7%.

Водещи сегменти на преработващата промишленост в София са производството на храни (1,4 милиарда лева продукция през 2017 г.), основни метали (1,1 милиарда лева) и електрически съоръжения (661 милиона лева). През последните години много бързо нараства производството на високо технологични подсектори с относително висока добавена стойност – с над 50% нараства производството на метални изделия, компютърна и комуникационна техника, електрически съоръжения, машини и оборудване.

 

Най-големите по продукция фирми са тези в производството на метали, следвани от фармацевтичната индустрия, а най-голям дял в сектора имат микрофирмите – 82%. Най-много фирми в преработващата промишленост на София през последните години са създадени в сегментите на превозните средства (без автомобили) и обработката на кожи.

В отрасъла са заети 70 хиляди души или 13% от всички заети в столицата, като най-много от тях работят в средни фирми. Основната заетост е концентрирана в производството на храни и на метални изделия – съответно 12 000 и 7 000 души. Средното заплащане за цялата преработваща промишленост е 1226 лв. месечно – това е близо до, но под средните заплати в столицата. Най-високото заплащане е в производството на компютърна техника – 1989 лева брутно месечно през 2017 г.

Чуждестранните инвестиции в преработващата промишленост с натрупване към края на 2017 г. достигат 1,7 милиарда евро или 16% от всички ПЧИ в София. Значителна част от производството на преработващата промишленост на столицата е за износ и секторът има все по-голяма тежест в общия износ на София – над половината от общата продукция на София за през 2017 г. е била изнесена.

Изнасят се най-вече основни метали, електрически съоръжения, компютърна и комуникационна техника. Секторът има и все по-голяма тежест в общия износ на столицата.

 

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2021 съгласно Общи условия за ползване

X