Ит Лидери

Електронните административни услуги – пътешествие, а не крайна цел

Computer World

Широкото разпространение на новите технологии и дигитализацията на бизнеса създават една нова реалност, към която държавната администрация трябва да се адаптира. Тя полага сериозни усилия да намали административната тежест и да отговори на новите изисквания на гражданите и компаниите като им осигури леснодосъпни услуги.

У нас вече онлайн се предлагат повече от 150 административни услуги. Това отбелязаха от Държавната агенция „Електронно управление“ на 20-ото юбилейно издание на конференцията „Е-управление за устойчиво развитие“, организирана от ICT Media. Съорганизатор на събитието е ISACA Sofia Chapter, а партньор – НСОРБ.

Форумът се провежда със съдействието на Национално сдружение на общините в Република България(НСОРБ), Държавна агенция "Електронно управление" и Мрежа на асоциациите на местните власти в Югоизточна Европа (NALAS). Освен ЕСРИ България, Acronis и IBM Europe, свои решения представиха BMG Data, БОРИКА АД, APC by Schneider Electric и Софтуерна група АКСТЪР.

През 2018 България е на 47 място според проучването на ООН за развитието на електронна администрация. За сравнение през 2016 страната заема 52 позиция, през 2008 се нарежда на 43-та, а през 2005 достига 45-та. Причината за това колебание в класацията се дължи на факта, че осигуряването на електронни административни услуги не е толкова крайна цел, колкото пътешествие. Според Боян Бойчев, управител на BMG Data електронното управление е по-скоро процес, при който различните услуги се развиват, така че да отговарят на конкретните нуждите на гражданите през следващите 12 месеца. „Няма финал на електронното управление, както няма финал на развитието на административните услуги“, допълва експертът.

Средата за междурегистров обмен RegiX  

Важно значение за реализирането на онлайн администрaтивните услуги има средата за междуведомственобмен на регистрови данни RegiX, чиито възможности бяха представени от Николай Минев, директор на дирекция "Информационни системи и оперативна съвместимост", Държавна агенция "Електронно управление". „Успяхме да пуснем всички компоненти, свързани с електронното управление за 2 години. Бяха добавени само три бутона, с които можете да достъпите над 150 електронни административни услуги, да ги заявите, да ги заплатите и да получите резултата от дадени услуги, без да е необходимо да посещавате администрациите, които ги предоставят. Опитахме се да формираме едно пространство, което да е персонално пространство на всеки един от нас като граждани“, разказва Минев.

Едно от основните използвани в момента решения е Системата за сигурно електронно връчване. След като се идентифицират в нея гражданите могат да проверяват какви документи са им изпратени от административни структури; какви услуги могат да заявят по електронен път; какви плащания са наредени за съответните услуги, данъци и такси. Чрез тази функционалност са достъпни над 60 регистъра и над 100 справки. Особено интересна е справката за физически лица, която позволява през своя профил всеки да разгледа вписаната за него информация в регистрите и да провери доколко тя е актуална и достоверна. 

„Създадохме две справки, които се достъпват през профила. Чрез тях от една страна можете да посетите всеки един от регистрите и да проверите каква информация има за вас. Но още по-интересното е, че можете да проверите кой конкретен служител е достъпвал вашите данни и за какви цели“, уточнява Минев, изтъквайки, че ползите за гражданите от системата са безспорни.

Разбира се от възможностите на платформата се възползва и цялата държавна администрация. Според статистиката на ДАЕУ основните консуматори на данни са Министерството на финансите, Агенцията за социално подпомагане и МВР. Именно те работят най-активно за предоставянето на вътрешни електронни административни услуги и рядко изискват от гражданите хартиените удостоверения и справки. Също така интерес към функциите на RegiX проявяват и компаниите в публичния сектор като „Кредисимо“, която се нарежда на 7-мо място по използване на данните.

„Системата за междурегистров обмен е ключова за електронното управление, тя работи предимно на фонов режим. Не е насочена пряко към гражданите и бизнеса, но в голяма степен автоматизира процесите и намалява административната тежест към нас поради факта, че не се изискват удостоверения и справки. Интересът от страна на бизнеса, гражданите и администрацията продължава да се повишава“, заключва експертът.

Достъпност и разширено използване на електронни услуги чрез облачен е-подпис

Една от ключовите системи, позволяващи използването на е-услугите, е системата за електронна идентификация. Към момента тя работи с квалифициран електронен подпис и персонализиран идентификационен код, издаван от НОИ. 

В тази връзка, за да се разшири и улесни използването на електронни услуги БОРИКА разработва облачен квалифициран електронен подпис. В случая подписът не се съхранява на физически носител, както е при познатия квалифициран електронен подпис, а при доставчика на удостоверителни услуги. При облачния КЕП се изпълняват всички изисквания на Регламент (ЕС) № 910/2014 относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар, като той се приравнява на мокрия подпис.

Иван Велков, директор "Разработка на продукти и услуги" в БОРИКА изтъква, че предимставата на този продукт са в две посоки - за крайния клиент и за доверяващите се страни. „За крайния клиент употребата на електронния подпис е доста по-лесна, което правеше предишния подпис не така популярен сред потребителите. При облачния електронен подпис няма значение операционната система или браузъра. Възможността за инсталиране на услугата на мобилно устройство я прави по-достъпна и използваема“, категоричен е експертът.

Освен това облачният КЕП дава едно високо ниво на сигурност за крайния потребител. Частната част на ключа не напуска крипотографското устройство, а при подписването се спазват се изискванията за двуфакторна автентикация – "нещо, което знам," е ПИН кодът за електронния подпис, а "нещо, което имам," е удостоверено приложение върху мобилен телефон.

Не на последно място ценообразуването при облачния електронен подписа е по-гъвкаво и справедливо спрямо потребителите. При него няма нужда от  допълнителен разход за смарт карта, а при таксуването се отчита броят на направените подписи.

От друга страна едно от най-важните предимства на облачния КЕП за доверяващите се страни е, че той осигурява по-голям достъп до използването на електронни услуги. „Облачният електронен подпис е сигурно и лесно средство за автентикация на електронните канали, което дава възможност те да се отворят за по-широки приложения като сключване на сделки и по-сложни продажби, които сега са затруднени. Освен това той ще осигури по-лесен и бърз начин за интегриране на допълнителни услуги като онлайн проверка за валидността на електронните подписи и допълнително ползване на място за съхранение на документи“, коментира Велков.

Възможностите на облачният електронен подпис вероятно в бъдеще ще помогнат за по-широкото използване на дигитални административни услуги. Едва ли обаче той ще бъде единствената нова опция. От ДАЕУ уточниха, че също работят в посока въвеждане на повече средства за удостоверение в системата за електронна идентификация. 

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X