Ит Лидери

20-та конференция за е-управление очерта бъдещето на административната трансформация

Владимир Владков

Иван Гайдаров

Въвеждането на електронното управление не е като строеж на къща, а като реставрация. Предстои дигитализацията на всички хартиени регистри, но процесът се очаква да отнеме поне две години, тъй като е бавен, сложен и скъпоструващ. С тези думи вицепремиерът Томислав Дончев откри 20-ото юбилейно издание на конференцията „Е-управление за устойчиво развитие“, организирана от ICT Media. Съорганизатор на събитието е ISACA Sofia Chapter, а партньор – НСОРБ. По думите на вицепремиера не технологичните ресурси, а организацията създава пречки за правилното въвеждане на системите.

“Този месец предстои да бъде пусната за обществено обсъждане нова стратегия, в която изцяло се залага на цифровизация на администрацията и публичните институции. Тя ще гарантира свързаност в единен портал. Ако няма законова нормативна база, нищо не може да се случи", изтъкна той, като добави, че най-голямата грешка би била просто традиционните административни процеси, които в момента се извършват на хартия, да бъдат дублирани в електронен вариант.

“Няма по-удобен вариант от електронизацията на процесите. Но тук става дума за воля и желание, не само за окабеляване, сървъри и софтуери. Необходима е връзка между самите документооборотни системи, вместо един документ да бъде подписван, сканиран, изпращан и после отново принтиран, за да се прочете”, категоричен беше вицепремиерът. Той допълни, че регистрите у нас са над 17 000, което създава проблеми с различните видове информация, и отбеляза, че към настоящия момент електронно са свързани 62 регистъра.

Снимка: Велко Ангелов

Централизирането на регистрите

След вицепремиера, под чийто патронаж премина юбилейната конференция, думата взе председателят на Държавна агенция “Електронно управление” Атанас Темелков, който припомни, че първите опити за въвеждане на електронно управление в България датират от далечната 1984 г.

“Много пъти са правени опити досега, постигнати са определени резултати, но предоставянето масово на реални услуги така и не беше постигнато. През последната година бяха въведени няколко системи. Сблъскахме се с много трудности, свързани с това, че всеки си беше изградил собствени удобства, а в един момент трябваше целият документооборот да мине през една централизирана система”, обясни Темелков.


20-та конференция за е-управление очерта бъдещето на административната трансформация

© Владимир Владков, Computerworld.bg

По думите му в последните месеци на 2018 г. са били обменяни по 250 000 входящи и изходящи документи между различни администрации по електронен път.

“Това е малък резултат, но съществен. Всички тези администрации скъсиха периодите си за работа поне с по 3 дни. Това е един от начините за ускоряване на темповете в администрацията. Тепърва предстои присъединяването на други администрации и общински предприятия”, обърна внимание председателят на ДАЕУ.

Той акцентира и върху системата за сигурно електронно връчване, която е разработена преди четири години, но досега никой не я е използвал.

“Към настоящия момент към нея вече са се включили над 500 администрации, над 400 фирми, над 800 организации и общо 16 000 потребители, които са използвали различни административни услуги. Това е системата, чрез която всеки един от гражданите може да си поръча каквато пожелае административна услуга”, коментира още Атанас Темелков.

Като други основни моменти в работата на ДАЕУ през миналата година той посочи разработването на единна архитектура на електронното управление, създаването на Закон за киберсигурност, промените в Закона за електронното управление и т.н.


20-та конференция за е-управление очерта бъдещето на административната трансформация

© Владимир Владков, Computerworld.bg

Дигиталицията на общинско ниво

Силвия Георгиева, изпълнителен директор на Национално сдружение на общините в Република България (НСОРБ), обърна внимание, че 2019 г. ще бъде изпълнена с много предизвикателства за всички администрации, които работят за практическото прилагане на електронното управление.

“В общинските администрации си даваме сметка, че дигитализацията е необратим процес, но има и много проблеми, които го съпътстват. Всички, които работим за тази трансформация, знаем колко много недоразумения трябва да изчистваме помежду си, за да направим истински реинженеринг на процесите, така че гражданите и бизнесът да могат само да подадат едно заявление и да си получат услугата. В момента всеки ден се разменя огромно количество кореспонденция, само да се уточни кой е отговорен за различните услуги”, описа ситуацията Силвия Георгиева.

По думите ѝ организацията на вътрешните административни услуги е показала, че администрациите често искат от гражданите и бизнеса документи, които не са посочени в нито един закон, и сега е моментът това да се промени. “Не по-малки предизвикателства за нас ще има и заради вече анонсираните промени в Административно-процесуалния кодекс. Чрез тях се изменят 142 закона, като целта е да се направи необратим процесът на трансформация, модернизация и електронизация на административното обслужване. В много случаи тези промени изпреварват технологичната готовност на различните административни системи да започнат да си общуват бързо и безпроблемно”, добави тя.

Според Силвия Георгиева в момента се губи сериозно технологично време, тъй като липсва достатъчна синхронизация на усилията на различните административни нива, което трябва да се промени възможно най-бързо, като също така се намали и общият брой на регистрите.

След края на официалното откриване на 20-та юбилейна конференция "Е-управление за устойчиво развитие" стартира и първата работна сесия, посветена на държавните политики и стратегии в е-Управлението, както и на стратегическата и нормативната рамка. Панелът бе открит от Анела Кийратс, програмен директор на обучения по електронно управление, “e-Governance Academy", Република Естония, която даде пример с естонския опит в прилагането на е-управлението като част от електронното общество на ЕС. Тя акцентира на факта, че винаги трябва да се търси баланс между предлаганите услуги и гражданското участие, тъй като потребителите трябва да усетят нуждата от електронната система и да я използват, за което е нужно предлаганите опции да отговарят на техните нужди. По думите ѝ е по-правилно е да се говори не за е-управление, а за е-общество, за което е нужно дейното участие на прозрачен и добре функциониращ публичен сектор, сериозен фокус върху защитата на личните данни, технологично неутрален подход и т.н.

Киберсигурността

Именно киберзащитата като съществена част от стратегията за е-управление беше основна тема и по време на изказването на Сергей Белоусов, основател и главен изпълнителен директор на Acronis. Той посочи, че зловредните играчи вече разполагат със сериозен технологичен арсенал, което принуждава организациите да обръщат все повече внимание на защитата на своите критични системи. По думите му това е от ключово значение, защото светът става все по-дигитален, като този процес обхваща и системите, свързани със здравеопазване, национална сигурност и т.н.

“В момента навсякъде виждаме сензори, камери, сателити, носима електроника, които ежедневно създават над 3 екзабайта данни. Затова и управлението трябва да отговаря на тази действителност като се дигитализира възможно най-бързо”, обясни Сергей Белоусов и даде примери с програмата на Сингапур – Singapore Smart Nation – в която до момента за четири години са инвестирани над 1,7 млрд. долара.

В рамките на първата сесия беше представена и ГИС платформата на ЕСРИ България, която дава широк спектър от функционалности, като те включват дори възможност за бизнес анализи, както и възможностите, които предоставя платформата на IBM за разработка на API. Александър Маджиров, ръководител на звеното за интеграция и разработка на Cloud Business Partners, IBM Europe, описа ползите от тази технология за достъпа до публичните е-услуги в Европа.

Панелът беше затворен от Красимир Божанов, директор на дирекция "Модернизация на администрацията" към Министерски съвет, който представи мерките и стратегията на институцията за развитие на споделената информационна инфраструктура и необходимостта от централизиране и цифровизиране на регистрите. Според него основните препятствия пред реализацията ѝ произтичат от липсата на единно разбиране какво представлява един регистър и за какво служи, наличието на много такива, поддръжката на бази данни без основания, слабото ниво на дигитализация на регистрите, както и липсата на публичен достъп до много от тях.

Като основни мерки бяха посочени тематичното обединяване и централизиране на регистрите, засилване на процеса по дигитализацията им и създаването на условия данните, налични в публичните регистри, да се предоставят само по служебен път. Според него това ще доведе до обезпечаване на интегритета и повишаване на сигурността на данните, повишаване на качеството на предлаганите услуги, контрол върху използваните от администрацията данни, намаляване на корупцията и подобрена бизнес среда.

Форумът се провежда със съдействието на Национално сдружение на общините в Република България(НСОРБ), Държавна агенция "Електронно управление" и Мрежа на асоциациите на местните власти в Югоизточна Европа (NALAS). Освен ЕСРИ България, Acronis и IBM Europe, свои решения представиха BMG Data, БОРИКА АД, APC by Schneider Electric и Софтуерна група АКСТЪР.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2020 съгласно Общи условия за ползване

X